MÄRKÄMAALAUS

MONIPUOLISET PALVELUT TEOLLISUUDEN TARPEISIIN

MÄRKÄMAALAUS

Märkämaalaus on monipuolisin ja perinteisin pintakäsittelymenetelmä. Sillä voidaan käsitellä lähes kaikkia materiaaleja ja kappaleita. Erilaisia maaleja, maalintoimittajia ja myös menetelmiä on lukuisa määrä. Märkämaalauksella voidaan saavuttaa käytännössä kaikki pintakäsittelyohjeiden vaatimat rasitusluokat.

Levitysmenetelminä märkämaalauksessa ovat ruiskutus, penslaus ja kastomaalaus. Alihankintateollisuudessa yleisimmin käytössä on ruiskutus, joiltakin osin yhdistettynä penslaukseen. Teollisuudessa penslausta käytetään lähinnä tukemaan muita menetelmiä, keinona, jolla erilaisiin kulmiin ja onkaloihin saadaan korroosiosuojan vaativat maalikerrokset.

Märkämaalauksen ruiskutusmenetelmät voidaan karkeasti jakaa kahteen toisistaan hieman poikkeavaan tapaan, ilmahajoitteiseen ja korkeapaineruiskutukseen, ja nämä vielä kahteen, 1-komponentti- ja 2-komponettiruiskutusjärjestelmään.

Teollisuudessa yleisimmin käytetty on märkämaalausmenetelmä on korkeapaineruiskutus, jolla työskentely varsinkin suuremmilla kappaleilla on selkeästi nopeampaa. Ilmahajoitteisilla järjestelmillä maalataan usein pienempiä kappaleita ja ns. automaalipintoja vaativat kohteet.

Märkämaalaus tehdään rasitusluokasta, maalausjärjestelmästä ja maalista riippuen joko 1- tai jopa 5-kerrosmaalauksena, jolloin eri maalityyppejä kerrostamalla saavutetaan haluttuja ominaisuuksia, olivatpa ne korroosionsuojaukseen, mekaaniseen kestoon tai visuaalisuuteen liittyviä.

Märkämaalaus vaatii kappaleelle aina oikean esikäsittelyn. Toinen teollinen maalaustapa on jauhemaalaus. 

KATSO MYÖS:

MÄRKÄMAALAUS

Pintakäsittelyllä saadaan parannettua pinnan korroosiokestävyyttä ja ulkonäköä erilaisilla menetelmillä, kuten maalaamalla, happopeittaamalla ja sinkitsemällä. Pintakäsittelymenetelmän valintaan vaikuttavat materiaali, josta kappale on tehty, sekä tuotteen lopullinen käyttöympäristö.

MÄRKÄMAALAUS TOIMIPISTEET

Hämeenlinna, Iisalmi, Jyväskylä, Järvenpää, Kaarina, Kangasniemi, Lappeenranta, Naantali, Pori, Porvoo, Raahe, Raisio, Turku

ESIKÄSITTELYT

Maalattavien kappaleiden korkeapainepesu suoritetaan useimmiten manuaalisesti ennen muita esikäsittelyvaiheita tai maalausjärjestelmästä ja käsiteltävästä kappaleesta riippuen maalausta edeltävänä adheesiota (maalin tartuntaa) varmistavana prosessin osana.

Happopeittaus on metallin esikäsittelymenetelmä, jossa kappale yleensä upotetaan kemikaalialtaaseen, tai oikeammin -altaisiin.

Suihkupuhdistuksella tarkoitetaan mekaanista kappaleen puhdistusta, jossa kappaleen pintaa ”hiotaan” puhaltamalla siihen esimerkiksi teräs-, alumiini-, lasikuula- tai hiekkaraetta.  

ESIKÄSITTELYSTANDARDIT LÖYDÄT:

NORSOK:

PINTAKÄSITTELYT

Märkämaalaus on monipuolisin ja perinteisin pintakäsittelymenetelmä. Sillä voidaan käsitellä lähes kaikkia materiaaleja ja kappaleita. Erilaisia maaleja, maalintoimittajia ja myös menetelmiä on lukuisa määrä.

Jauhemaalaus, toiselta nimeltään pulverimaalaus, poikkeaa levitystapana märkämaalauksesta sekä tekniseltä toteutukseltaan että maalattavien kappaleiden osalta. Jauhemaalauksessa maalin levittäminen ja kappaleeseen kiinnittyminen perustuvat staattiseen sähköön, joka luodaan joko maalattavaan kappaleeseen tai jauhemaaliruiskun avulla itse maaliin.

Pintakäsittelemällä tehtävä palosuojaus tehdään ruiskuttamalla suojattavan kappaleen pintaan palosuojamaalia. Ruiskuttamalla tehtävä palosuojaus on ns. passiivista palonsuojausta, jonka tehtävänä on estää palon leviämistä.

Terminen ruiskutus ei ole maalaamista, vaan selkeästi oma pintakäsittelymenetelmänsä, jonka lopputuotteena on usein keraamisesti pinnoitettu kappale.

Lattiapinnoitus toteutetaan useimmiten epoksi-polyturetaani- tai polyureapinnoitteilla. Pinnoite levitetään usein lastalla tai ruiskuttamalla paksu kerros pinnoitetta lattian päälle.

Polyureapinnoitus tehdään ruiskuttamalla 2-komponenttista polyureaa kohteeseen, joka voi olla lattia, katto, parveke tai mikä tahansa äärimmäistä mekaanista, upporasitusta tai kemiankestoa vaativa paikka.

FPS:llä erikoispinnoituksiksi lasketaan erilaiset puuimitoinnit, keraamiset pinnoituksetkemialliset metalloinnit ja nanopinnoitteet. Erikoispinnoituksilla haetaan yleensä jotain tiettyä spesifistä ominaisuutta, esimerkiksi visuaalisuutta tai poikkeuksellista kemiankestoa.

STANDARDEJA JA OHJEITA:

HALUATKO LISÄTIETOJA PALVELUISTAMME?

YLÖS