Happopeittaus

Teräksen parhaat puolet esiin

Happopeittaus on metallin esikäsittelymenetelmä, jossa kappale yleensä upotetaan kemikaalialtaaseen, tai oikeammin -altaisiin. Happopeittaus voidaan tehdä myös ruiskuttamalla, jos peitattava tuote ei mahdu altaaseen tai ei ole lainkaan liikutettavissa peittauslaitokselle. Peittauksen tarkoituksena on poistaa kappaleista epäpuhtaudet ja joidenkin materiaalien osalta myös rikkoa kappaleiden pintaa ja näin lisätä maalin tartuntapinta-alaa – ja parantaa tai jopa mahdollistaa maalin kiinnipysyminen ja pintakäsittelyn onnistumisen. Happopeittausta tehdään usein esim. RST:lle ja alumiineille.

Esikäsittelyt

Korkeapainepesu

Korkeapainepesu suoritetaan useimmiten manuaalisesti.

Suihkupuhdistus

Suihkupuhdistuksella tarkoitetaan mekaanista kappaleen puhdistusta.

Tutustu myös

Haluatko lisätietoja?