FSP on kehittänyt uutta liiketoimintamallia, jolla parannetaan kilpailukykyä ja luodaan tarvittavaa lisäarvoa asiakaskunnalle. FSP on kehittänyt yritysvastuullisuuttaan sekä selvittänyt digitaalisen IoT-palvelun laajentamista kattamaan hiili- ja VOC-päästöjen seurantaan ELY-keskukselta saadun tuen avulla.

Hankkeen seurauksen syntyi 1 uusi työpaikka, yrityksen hiilineutraaliustavoite ja tiekartta. IoT-palvelun jatkokehitysstrategiaa on päivitetty hankkeen aikana tehtyjen havaintojen perusteella.
Hanke toteutettiin 1.10.2021 – 31.12.2022.