Teollinen pintakäsittely

Teräksen pintakäsittely – FSP:n ydinosaamista

Laadukas pintakäsittely:

Pintakäsittelyllä saadaan parannettua pinnan korroosiokestävyyttä ja ulkonäköä erilaisilla menetelmillä, kuten maalaamalla, happopeittaamalla ja sinkitsemällä. Pintakäsittelymenetelmän valintaan vaikuttavat materiaali, josta kappale on tehty, sekä tuotteen lopullinen käyttöympäristö.

Esikäsittely on pintakäsittelyn tärkein vaihe. Esikäsittelyn aikana pinta puhdistetaan ja karhennetaan, jotta maali tai muu pinnoite tarttuu pintaan lujasti kiinni. Useimmiten esikäsittely tehdään pesemällä lika ja rasvat pois pinnasta, jonka jälkeen pinta suihkupuhdistetaan, eli kansankielellä hiekkapuhalletaan. Ennen maalin levittämistä on varmistettava, että pinta on täysin puhdas pölystä ja puhallusrakeista, muuten pinnoitteen tartunta ja lopullinen korroosiokestävyys heikkenevät huomattavasti. Pintakäsittelyn laatu varmistetaan jokaisen vaiheen jälkeen erilaisilla menetelmillä, kuten pölytestillä, kalvonpaksuusmittauksella ja vetokokeella.

Pintakäsittely voidaan suorittaa joko paikan päällä projektikohteessa tai tuotteet voidaan kuljettaa käsiteltäväksi lähimpään pintakäsittelylaitokseemme.

Esikäsittely

Teollisuusmaalauksessa tärkein yksittäinen vaihe on esikäsittely.

Märkämaalaus

Märkämaalaus on monipuolisin ja perinteisin pintakäsittelymenetelmä.

Pulverimaalaus

Pulverimaalaus, toiselta nimeltään jauhemaalaus.

E-coat -pinnoitus

E-coat -menetelmässä käytetyt kemikaalit ovat vesiohenteisia, joten haitallisia VOC-päästöjä ei pääse syntymään.

Erikoispinnoitukset

Puujäljitelmät, metalliset pinnoitteet, palosuojaukset ja muut erikoispinnoitteet.

Tutustu myös