Esikäsittely

Tavoitteena pintakäsittelyn kehittäminen

Teollisuusmaalauksessa tärkein yksittäinen vaihe on esikäsittely, jolla varmistetaan laadukas lopputulos pintakäsittelyprosessille. Esikäsittely pitää sisällään pinnan puhdistamisen sekä karhennuksen, jolla valittu pinnoite saadaan tarttumaan lujasti kiinni kappaleen pintaan. Esikäsittely toteutetaan useimmiten pesemällä kertynyt lika ja rasva pois kappaleen pinnasta, jonka jälkeen pinta vielä suihkupuhdistetaan.

Esikäsittelyn jälkeen tarkastetaan, että pinta on puhdistettu täysin pölystä, puhallusrakeista sekä muista epäpuhtauksista. Tällä voidaan varmistua korroosiokestävyyden korkeasta laadusta.

Esikäsittelyt

Korkeapainepesu

Korkeapainepesu suoritetaan useimmiten manuaalisesti.

Happopeittaus

Esikäsittelymenetelmä, jossa kappale yleensä upotetaan kemikaalialtaaseen.

Suihkupuhdistus

Suihkupuhdistuksella tarkoitetaan mekaanista kappaleen puhdistusta.

Tutustu myös