Märkämaalaus

Laadukas pintakäsittely tuo kustannussäästöjä

Märkämaalaus on monipuolisin ja perinteisin pintakäsittelymenetelmä. Sillä voidaan käsitellä lähes kaikkia materiaaleja ja kappaleita. Erilaisia maaleja, maalintoimittajia ja myös menetelmiä on lukuisa määrä. Märkämaalauksella voidaan saavuttaa käytännössä kaikki pintakäsittelyohjeiden vaatimat rasitusluokat.

Levitysmenetelminä märkämaalauksessa ovat ruiskutus, penslaus ja kastomaalaus. Alihankintateollisuudessa yleisimmin käytössä on ruiskutus, joiltakin osin yhdistettynä penslaukseen. Teollisuudessa penslausta käytetään lähinnä tukemaan muita menetelmiä, keinona, jolla erilaisiin kulmiin ja onkaloihin saadaan korroosiosuojan vaativat maalikerrokset.

Märkämaalauksen ruiskutusmenetelmät voidaan karkeasti jakaa kahteen toisistaan hieman poikkeavaan tapaan, ilmahajoitteiseen ja korkeapaineruiskutukseen, ja nämä vielä kahteen, 1-komponentti- ja 2-komponettiruiskutusjärjestelmään.

Teollisuudessa yleisimmin käytetty märkämaalausmenetelmä on korkeapaineruiskutus, jolla työskentely varsinkin suuremmilla kappaleilla on selkeästi nopeampaa. Ilmahajoitteisilla järjestelmillä maalataan usein pienempiä kappaleita ja ns. automaalipintoja vaativia kohteita.

Märkämaalaus tehdään rasitusluokasta, maalausjärjestelmästä ja maalista riippuen joko 1- tai jopa 5-kerrosmaalauksena, jolloin eri maalityyppejä kerrostamalla saavutetaan haluttuja ominaisuuksia, olivatpa ne korroosionsuojaukseen, mekaaniseen kestoon tai visuaalisuuteen liittyviä.

Märkämaalaus vaatii kappaleelle aina oikean esikäsittelyn. Toinen teollinen maalaustapa on pulverimaalaus.

Katso myös

Pulverimaalaus

Pulverimaalaus, toiselta nimeltään jauhemaalaus.

E-coat -pinnoitus

E-coat -menetelmässä käytetyt kemikaalit ovat vesiohenteisia.

Erikoispinnoitukset

Puujäljitelmät, metalliset pinnoitteet, palosuojaukset ja muut erikoispinnoitteet.

Tutustu myös