PINTAKÄSITTELY JA TEOLLISUUSMAALAUS

MONIPUOLISET PALVELUT TEOLLISUUDEN TARPEISIIN

PINTAKÄSITTELYLLÄ KESTÄVÄMPIÄ JA PAREMPIA TUOTTEITA

LAADUKAS PINTAKÄSITTELY

  • Vahvistaa pinnan kestävyyttä
  • Pidentää tuotteen elinikää
  • Vähentää huolto- ja ylläpitokustannuksia
  • Parantaa tuotteen ulkonäköä

Metallipintojen pintakäsittely erilaisin menetelmin on FSP:n ydinosaamista. Erilaisia pintakäsittelymenetelmiä hyödyntämällä voidaan parantaa pintojen korroosiokestävyyttä sekä ulkonäköä. Yleisesti käytettyjä pintakäsittelymentelmiä ovat mm. märkämaalaus, jauhemaalaus eli pulverimaalaus, happopeittaus sekä sinkitseminen.

Pintakäsittelymenetelmän valinta tehdään kappaleen materiaalin ja käyttöympäristön perusteella (rasitusluokka). Korkealaatuinen pintakäsittely vähentää myös huolto- ja ylläpitokustannuksia sekä pidentää tuotteen elinikää. Teollisuusmaalaus voi siis olla myös ympäristöteko.

ESIKÄSITTELY

Teollisuusmaalauksessa tärkein yksittäinen vaihe on esikäsittely, jolla varmistetaan laadukas lopputulos pintakäsittelyprosessille. Esikäsittely pitää sisällään pinnan puhdistamisen sekä karhennuksen, jolla valittu pinnoite saadaan tarttumaan lujasti kiinni kappaleen pintaan. Esikäsittely toteutetaan useimmiten pesemällä kertynyt lika ja rasva pois kappaleen pinnasta, jonka jälkeen pinta vielä suihkupuhdistetaan.

Esikäsittelyn jälkeen tarkastetaan, että pinta on puhdistettu täysin pölystä, puhallusrakeista sekä muista epäpuhtauksista. Tällä voidaan varmistua korroosiokestävyyden korkeasta laadusta. Pintakäsittelyprosessin eri vaiheiden lopputulos testataan erilaisilla menetelmillä, kuten pölytestillä, kalvonpaksuusmittauksella ja vetokokeella.

Pintakäsittely voidaan suorittaa joko paikan päällä projektikohteessa tai lähimmässä teollisuusmaalaamossamme. Tutustu tarkemmin Suomessa ja ulkomailla sijaitseviin pintakäsittelylaitoksiimme.

ESIKÄSITTELYT

Maalattavien kappaleiden korkeapainepesu suoritetaan useimmiten manuaalisesti ennen muita esikäsittelyvaiheita tai maalausjärjestelmästä ja käsiteltävästä kappaleesta riippuen maalausta edeltävänä adheesiota (maalin tartuntaa) varmistavana prosessin osana.

Happopeittaus on metallin esikäsittelymenetelmä, jossa kappale yleensä upotetaan kemikaalialtaaseen, tai oikeammin -altaisiin.

Suihkupuhdistuksella tarkoitetaan mekaanista kappaleen puhdistusta, jossa kappaleen pintaa ”hiotaan” puhaltamalla siihen esimerkiksi teräs-, alumiini-, lasikuula- tai hiekkaraetta.  

ESIKÄSITTELYSTANDARDIT LÖYDÄT:

NORSOK:

PINTAKÄSITTELYT

Märkämaalaus on monipuolisin ja perinteisin pintakäsittelymenetelmä. Sillä voidaan käsitellä lähes kaikkia materiaaleja ja kappaleita. Erilaisia maaleja, maalintoimittajia ja myös menetelmiä on lukuisa määrä.

Jauhemaalaus, toiselta nimeltään pulverimaalaus, poikkeaa levitystapana märkämaalauksesta sekä tekniseltä toteutukseltaan että maalattavien kappaleiden osalta. Jauhemaalauksessa maalin levittäminen ja kappaleeseen kiinnittyminen perustuvat staattiseen sähköön, joka luodaan joko maalattavaan kappaleeseen tai jauhemaaliruiskun avulla itse maaliin.

Pintakäsittelemällä tehtävä palosuojaus tehdään ruiskuttamalla suojattavan kappaleen pintaan palosuojamaalia. Ruiskuttamalla tehtävä palosuojaus on ns. passiivista palonsuojausta, jonka tehtävänä on estää palon leviämistä.

Terminen ruiskutus ei ole maalaamista, vaan selkeästi oma pintakäsittelymenetelmänsä, jonka lopputuotteena on usein keraamisesti pinnoitettu kappale.

Lattiapinnoitus toteutetaan useimmiten epoksi-polyturetaani- tai polyureapinnoitteilla. Pinnoite levitetään usein lastalla tai ruiskuttamalla paksu kerros pinnoitetta lattian päälle.

Polyureapinnoitus tehdään ruiskuttamalla 2-komponenttista polyureaa kohteeseen, joka voi olla lattia, katto, parveke tai mikä tahansa äärimmäistä mekaanista, upporasitusta tai kemiankestoa vaativa paikka.

FPS:llä erikoispinnoituksiksi lasketaan erilaiset puuimitoinnit, keraamiset pinnoituksetkemialliset metalloinnit ja nanopinnoitteet. Erikoispinnoituksilla haetaan yleensä jotain tiettyä spesifistä ominaisuutta, esimerkiksi visuaalisuutta tai poikkeuksellista kemiankestoa.

STANDARDEJA JA OHJEITA:

HALUATKO LISÄTIETOJA PALVELUISTAMME?

YLÖS