Palosuojaus Pohjoismaiden suurimpaan maakaasusäiliöön

Pohjoismaiden suurin nestemäisen maakaasun säiliö on noussut Tornion Röyttään Perämeren rannalle yli 50 metrin korkeuteen. FSP vastasi säiliön katolle asennetun tank top -prosessimoduulin palosuojapinnoituksesta.

Caverion Industria Oy:n projektipäällikkö Esa Räihän mukaan FSP oli luonteva valinta kumppaniksi, koska Caverion ja FSP ovat tehneet aiemmin läheistä yhteistyötä.

”Valitsimme FSP:n palosuojapinnoitusurakan toteuttajaksi, koska FSP on luotettava ja alansa johtava yritys Suomessa”, Räihä tiivistää.

Nesteytetyn maakaasusäiliön pääurakoitsijana toimi Wärtsilä, joka oli puolestaan valinnut Caverion Industrian rakentamaan ja kokoonpanemaan säiliön teräsrakenteet. Suururakan kustannusarvio oli noin 100 miljoonaa euroa. Maakaasun pääkäyttäjäksi tulee Outokummun Tornion terästehdas, mutta terminaali palvelee laajasti alueen teollisuutta, kaivoksia ja muita kaasun käyttäjiä.

”Palosuojapinnoitus tehtiin Tukesin palokuormaohjeistusten mukaisesti. Lähtökohtana oli, että teräsrakenteilta edellytetään riittävää kantavuutta palotilanteessa”, Räihä kertoo.

Pohjamaalista palosuojadokumentaatioon

Urakka käynnistyi syksyllä 2016 FSP:n Raahen pintakäsittelylaitoksessa, jossa teräsrakenteet saivat palosuojapinnoituksen. Tämän jälkeen Caverion kokosi rakenteet moduuliksi Rahjassa, josta ne rahdattiin vesiteitse proomulla Tornioon.

Kuljetuksessa syntyneet mahdolliset vauriot korjattiin ja asennuksen hitsaussaumojen paikkamaalaukset tehtiin vielä paikan päällä Tornion Röytässä sen jälkeen, kun moduuli oli nostettu pyöreän säiliön päälle 50 metrin tasolle.

Koko kaasusäiliön tilavuus on noin 50 000 kuutiota. Kun kaasu kuljetetaan Röyttään, se varastoidaan ja siitä se voidaan jälleen höyrystää takaisin maakaasuksi. Terminaalissa on myös maakaasun tankkauspiste aluksille.

Rakenteet saivat pohjamaalin ja palosuojan kautta myös riittävän korroosiosuojan. Urakan lopuksi FSP toimitti palosuojadokumentaation tehdyistä toimenpiteistä.

Pinnoituskohteena tank top -moduuli

Palosuojapinnoituskohteena ollut tank top -moduuli sisältää prosessiputkistoja, jotka kuljettavat miinus 162 celsiusasteeseen jäähdytettyä nesteytettyä maakaasua. Muuttamalla kaasumainen maakaasu nestemäiseksi sen tilavuus saadaan tiivistettyä noin kuudessadasosaan, jolloin sen kuljetus LNG-aluksilla ja varastointi on helpompaa sekä taloudellisempaa.

Maakaasulta odotetaan tulevaisuudessa paljon. Sitä ollaan hyödyntämässä niin meriliikenteessä kuin suurteollisuudessakin

Terminaalin käyttöönotto alkuvuonna 2018

Tornion terminaalin luovutus omistajalle oli alkuvuonna 2018. Terminaalin omistaa Manga LNG Oy, jonka osakkaita ovat Outokumpu Oyj, SSAB, Skangas Oy ja EVP Energia Oy. Tornion LNG-terminaali tuo Pohjolaan uuden ja puhtaan energiavaihtoehdon, joka auttaa osaltaan turvaamaan ainutlaatuista luontoa.

Viimeisten vuosien aikana FSP on ollut vahvasti mukana palosuojauksessa useissa kohteissa muun muassa Nesteen öljynjalostamon prosessiputkistoissa ja Suomeen rakennetuissa datakeskuksissa. Ruotsissa FSP on tehnyt palosuojapinnoituksia muun muassa Volvo Pentan tehtaalla Göteborgissa. Kohteissa on tehty palosuojausten lisäksi myös perinteisiä korroosionestomaalauksia.