UUSI TEKNOLOGIA TEHOSTAA RATASILLAN SUOJAUSTA

Lontilanjoen ratasillalla Akaalla on hyödynnetty uusia teknologisia ratkaisuja sillan betoni- ja teräsosien suojaamiseksi. Innovatiivinen pintakäsittelyurakka huomioi tarkasti tiukat laatu-, työturvallisuus- ja ympäristövaatimukset.

Ratasillan pääurakoitsijan, Suomen johtavan infrarakentajan Kreate Oy:n työnjohtaja Antti Kokkosen mukaan yhteistyö on sujunut mallikkaasti pintakäsittelyurakasta vastanneen FSP:n kanssa. Kesäkuussa alkaneen ratasillan pintakäsittelytyö on edennyt haastavista olosuhteista huolimatta aikataulussa ja työn laatu on vastannut odotuksia. Työn toteuttajaksi FSP valikoitui tarjouskilpailun kautta.

”Hinta−laatu-suhde, vahva ammattitaito ja aiemmat hyvät kokemukset painoivat vaakakupissa FSP:n hyväksi”, Kokkonen kuvailee projektin syntyvaiheita.

”Otimme Lontilanjoen ratasiltahaasteen innokkaasti vastaan. FSP:llä on vahvat ja pitkät perinteet siltojen pintakäsittelystä sekä Suomessa että Pohjoismaissa”, sanoo FSP:n projektipäällikkö Pasi Kovalainen.

Peitteet suojasivat ympäristöä

Pintakäsittelyurakka käynnistyi juhannuksen jälkeen, jolloin FSP ryhtyi puhdistamaan hiekkapuhaltamalla pahoin ruostuneita sillan alapuolen teräspalkistojen välissä olevia ristikoita. Tätä ennen telineet pystytettiin ratasillan ympärille ja suojapeitteet kiinnitettiin ympäristön suojelemiseksi.

”Nyt oli jo korkea aika pintakäsitellä silta, koska siltaa ei ole huollettu rakennusvuoden 1992 jälkeen. Sillan teräsrakenteet olivat varsin rajussa kunnossa vedeneristysvaurioiden takia”, Kokkonen kertoo.

Urakan aikana Kreate vastasi sillan betoniosien ja kansien peruskorjauksesta, joihin kuuluivat muun muassa vesieristyksen uusimistyöt. FSP:n tehtävänä oli pintakäsitellä teräspalkisto sillan alapuolella. Pintakäsittelytyöt kattoivat muun muassa vauriokorjaukset kulmien pyöristyksineen, pesun, suihkupuhdistuksen ja kolmekerroksisen maalauksen. Pinta sai lopuksi kauniin siniharmaan maalisävyn.

 

Joustava tapa toimia

Urakka nosti työturvallisuuden avainasemaan, koska ratasilta oli jatkuvassa käytössä korjaustöiden aikana. Turkuun ja Helsinkiin menevien junien reitillä sijaitsevalla sillalla liikkuu päivittäin jopa 150 junaa. Tästä syystä kaikki suorittivat rataturvallisuuskoulutuksen ennen urakan alkua. Työmaalla oli enimmillään korjaustöissä 30 alan ammattilaista.

Ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden lisäksi yhteistyön tukijaloiksi nousivat Kokkosen mukaan toimitusvarmuus ja työn laatu.

”FSP on pintakäsitellyt teräsrakenteet luotettavasti, jonka myötä projekti on ajanut maaliinsa aikataulussa. Työ eteni joustavasti huolimatta siitä, että jouduimme vaihtamaan lennossa maalausjärjestelmää ja pintakäsittelytyön määrä kasvoi ennakoitua laajemmaksi”, Kokkonen kertoo.

Urakkaa ei myöskään hidastanut sateinen heinäkuu, koska ratasilta oli huputettu. Pinnan kuivumista vauhditti kuusi puhallinta.

 

Innovatiiviset toteutustavat

Kokkonen korostaa, että pintakäsittelyurakka sisälsi myös innovatiivisia toteutustapoja. FSP hyödynsi betonin pintakäsittelyssä muun muassa impregnointi- ja grafiittisuoja-aineita, joita se on käyttänyt jo pitkään siltojen pintakäsittelyssä.

Tämä toteutustavan taustalla oli se, että betoni on huokoinen aine. Esimerkiksi vesi imeytyy betoniin, jolloin betonipinta tummuu voimakkaasti. Tämän takia pintakäsittelyssä hyödynnettiin impregnointiaineita, jotka eivät juuri muuta betonipinnan värisävyä kuivaan betonipintaan verrattuna.

Impregnointiaineet estävät myös veden kapillaarisen kulkeutumisen pintakerroksen läpi ja tekevät betonin pinnasta vettä hylkivän ilman pinnalle muodostuvaa kalvoa.

Anti-graffitisuoja-aineiden tavoitteena oli estää töhertelyssä käytettävien maalien ja tussien imeytyminen syvälle betoniin, jolloin puhdistustarve rajoittuu betonin pintaan. Tällöin töherrys on helppo irrottaa suoja-aineesta.

YLÖS