UUSI MAALAUSLINJASTO PUOLAN-TEHTAALLE – VOLYYMI KAKSINKERTAISTUU JÄLLEEN

”Puolassa on potentiaalia”, sanoo Jarno Huttunen. FSP:n liiketoimintajohtaja muutti kesällä Poznańiin Puolaan. Hänen tehtävänsä on valvoa, että uusi linjastoinvestointi saadaan hallitusti maaliin ja Puolan liiketoiminta jatkaa hyvää kehitystään. Myös uudet kokemukset niin työuralla kuin muutenkin houkuttelevat Huttusta.

FSP on ollut Puolassa vuodesta 2010. Puolan-toimintojen suunta on ollut koko ajan nousujohteinen.

Stargardiin avattiin uusi maalauslinjasto vuonna 2015. Sen koko tuotantokapasiteetti on jo käytössä, ja tänä vuonna tehtiin seuraava investointipäätös. Uusi linjasto saadaan käyttöön vuonna 2019, ja se tuplaa FSP Puolan kapasiteetin.

Liiketoimintajohtaja Jarno Huttunen on tehnyt Puolaan lukuisia työmatkoja. Kesällä hän muutti sinne pysyvästi.

”Puolan kasvumahdollisuudet ja tilaisuus kokea uutta kiinnostavat”, hän kertoo.

 

KEHITTYNEET KOKOONPANOLINJAT PALVELEVAT KOKO EUROOPPAA

Molemmat FSP:n Puolan pintakäsittelylaitokset ovat Stargard Szczecinskissa.

Yhdellä laitoksella pintakäsitellään pääasiassa Cargotecin kokoonpanoon meneviä komponentteja sekä hydrauliikkaratkaisuihin ja sylintereihin erikoistuneen Hydroline Oy:n tuotteita. Toimipiste palvelee myös tarvittaessa muita alueen asiakkaita. Toisella laitoksella pintakäsitellään ja loppuvarustellaan pääasiassa Cargotecin valmistamia kontinkäsittelylaitteita sekä niiden osia.

Jo nykyasiakkailla Puolan kasvu on ollut suurta: liikevaihto on lähes tuplaantunut vuosittain. Uuden linjainvestoinnin myötä kasvupotentiaalia on yhä enemmän.

”Maassa on paljon suuria valmistavan teollisuuden yrityksiä, joten pintakäsittelylle on kysyntää. Ulkomaiset yritykset teettävät runsaasti pintakäsittelyä Puolassa. Monilla suomalaisillakin yrityksillä on siellä kiinnostavaa toimintaa”, Huttunen kertoo. ”Puolan etuihin kuuluu keskeinen sijainti, ja se palveleekin käytännössä koko Eurooppaa. Puolan pintakäsittelyala on vähintään viisi kertaa suurempi kuin Suomen.”

Luonnollisesti myös työn laatu on avainasemassa Puolan menestymisessä.

”Työn suunnittelun ja tekemisen kulttuuri on hyvä. Puolan teollisuus on kehittynyttä ja tehtaat nykyaikaisia. Syy tähän on teollisuuden siirtyminen ulkomailta Puolaan. Pintakäsittelyn osalta kehitystyötä on vielä tehtävissä; asiakkaiden palautteen perusteella varsinkin laatu ja dokumentointi ovat avainasemassa. ”

Haasteena on henkilöresurssien varmistaminen.

”Puolassa ei ole käytännössä työttömyyttä. Työntekijät lähtevät helposti toiseen yritykseen tai jopa toiseen maahaan paremman palkan houkuttelemina”, Huttunen kertoo.

FSP:n ratkaisu työvoiman vaihtuvuuteen on syksyllä alkava oma, räätälöity maalauskoulu. Se varmistaa pintakäsittelijöiden osaamisen ja sitoutumisen. Koulutuksen läpäisseet työntekijät saavat todistukseksi FSP-sertifikaatin, joka osoittaa heidän ammattitaitonsa olevan FSP:n hyväksymän laatuvaatimuksen mukaista.

Onnistumismahdollisuudet ovat hyvät, koska puolalaiset ovat tunnollisia ja ammattitaitoisia työntekijöitä. He myös arvostavat skandinaavista johtamis- ja yrityskulttuuria.

”Meidän toimintatapamme on puolalaista epähierarkkisempi”, Huttunen arvio. ”Avoin toimintatapa luo paljon mahdollisuuksia. Voimme oppia työn tekemisen ja yrityskulttuurin parhaista käytännöistä puolin ja toisin.”

 

HALLITUSTI ETEENPÄIN – LIIKETOIMINNASSA JA OMALLA URALLA

Puolaan lähteminen on Jarno Huttuselle looginen siirto. Hän on aina arvostanut vaihtelua ja uusia kokemuksia ja pyrkinyt määrätietoisesti eteenpäin. Tuotantotalouden insinööri on ollut FSP:ssä vuodesta 2011 ja edennyt Iisalmen toimipisteen työnjohtajasta liiketoimintajohtajaksi.

”Puolassa päätehtäväni on varmistaa, että kasvu on hallittua ja investointien läpimenot onnistuvat. Puolan markkina on houkutteleva, mutta jalat on silti hyvä pitää maassa”, Huttunen pohtii.

Puolan lisäksi hän vastaa Suomen ja Viron operatiivisesta tuotannosta, kuten ennen Puolaan muuttoakin.

”Alkuvuoden organisaatiomuutoksen myötä voin muuttaa oman työni painopistettä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että koko yrityksen painopiste muuttuisi. Emme esimerkiksi vie työtä Suomesta Puolaan, vaan Puolan liiketoiminta kehittyy itsenäisesti. Uusi organisaatiomalli mahdollistaa vastuunjaon minun ja liiketoimintayksiköiden päälliköiden välillä.”

Työn lisäksi Huttusen puolalaisarkeen kuuluvat pian alkavat EMBA-opinnot. Myös puolan kielen opettaja on löytynyt.

”Muutama sana on jo hallussa”, Jarno Huttunen hymyilee.

 

FSP PUOLASSA

  • kaksi toimipistettä Stargard Szczecinskissa
  • palveluina pesu ja puhdistus, märkämaalaus, loppuvarustelu, pakkaus, kemiallinen esikäsittely, suihkupuhdistus teräsrakeella ja pulverimaalaus
  • 53 työntekijää (v. 2015 alle 10 työntekijää)
  • liikevaihto v. 2017 1,1 M €, v. 2018 arviolta 3 M €, v. 2019 arviolta 4 M €

 

KUKA? JARNO HUTTUNEN

  • FSP:n liiketoimintajohtaja 5/2017 alkaen. Sitä ennen pintakäsittelylaitosten toimialajohtajana 1/2016–5/2017, Itä-Suomen aluepäällikkönä 07/2013–01/2016 sekä Iisalmen pintakäsittelylaitoksen työnjohtajana 2011–2013. Aiempi työkokemus: työnjohtajana 2008–2011 / VAK Lapinlahti Oy, tätä ennen erilaisissa tuotantotöissä.
  • 36-vuotias, kotoisin Nilsiästä, 2 lasta
  • asuu Puolassa, avopuolison kanssa
  • omistaa lentolupakirjan ja harrastaa kuntosalitreeniä, pitää matkustamisesta
YLÖS