UUDET AMMATTILAISET KOULUTUKSEN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN KAUTTA

FSP kouluttaa kevään 2018 aikana 12 uutta pintakäsittelyn ammattilaista yhteistyössä Ammattiopisto Tavastian ja Uramuuntaja Oy:n kanssa. Tavoitteena on täydentää olemassa olevaa ammattihenkilöstöä uusilla osaajilla.

Koulutuksen ja työssäoppimisen yhdistävä rekrytointikoulutus sisältää 20 teoriaopetuspäivän lisäksi käytännön työskentelyä FSP:n pintakäsittelylaitoksilla. Samalla koulutukseen osallistujat suorittavat alalla yleisesti vaadittavat työturvallisuus-, tulityö- ja hätäensiapukortit. Tiivis koulutus kestää maaliskuun alusta kesäkuun puoliväliin saakka.

”Koulutettavat valikoituivat erittäin tiukan seulan läpi. He ovat erittäin motivoituneita, ja heillä on erittäin kova halu oppia. He odottavat innokkaasti jo, milloin he pääsevät maalaamaan. Olen ollut työvoimakoulutuksessa 14 vuotta ja tämä ryhmä on yksi parhaimmista urallani”, kertoo Jari Välkkynen, joka työskentelee teollisen pintakäsittelyn lehtorina Ammattiopisto Tavastiassa.

”Ammattitaitoisille pintakäsittelijöille on kysyntää jatkossakin täällä Suomessa. Vaatimuksina koulutukseen pääsyssä olivat motivaatio uuden oppimiseen sekä into kehittyä teollisen pintakäsittelyalan ammattilaiseksi”, kertoo FSP:n henkilöstöjohtaja Mari Rajamäki.

Koulutukseen osallistuvilta ei vaadittu erityistä osaamis- tai koulutustaustaa. Eduksi olivat aiempi työskentely valmistavan teollisuudessa parissa tai maalausalan tehtävissä, riittävä suomen kielen taito sekä hyvä fyysinen kunto.

 

JOUSTAVUUS JA LIIKKUMISVALMIUS

”Haemme ensisijaisesti tuotannon työntekijöitä pintakäsittelylaitoksille ja projekteihin. Hakuprosessissa korostimme erityisesti joustavuutta ja liikkumisvalmiutta pääasiallisesti kotimaassa.”

”Laatu-ajattelu on keskeisellä sijalla. Pintakäsittelijöiden täytyy olla ylpeitä työnsä jäljestä. Meillä on hyviä kokemuksia aiemmasta rekrytointikoulutusohjelmasta vuodelta 2015, jolloin saimme joukkomme oikean asenteen omaavia uusia osaajia.”

Koulutuksessa käydään läpi mm. metallipintojen mekaanista ja kemiallista esikäsittelyä, ruiskumaalausta sekä alaan liittyvää kone- ja laitetekniikkaa. Koulutusohjelma on suunniteltu vastaamaan FSP:n tarpeita ja siksi sen sisältö on suunniteltu yhteistyössä FSP:n asiantuntijoiden kanssa.

”Yhtenä etuna on se, että osallistujat perehtyvät heti käytännön tehtäviin. He pääsevät hyödyntämään teoriaopetuksessa läpikäytyjä asioita käytännön työssä FSP:n pintakäsittelylaitoksilla, joissa ohjaajina toimivat kokeneemmat työkaverit ja työnjohtajat.”

Koulutukseen kuuluu lisäksi työelämätaitoihin ja työkyvyn ylläpitämiseen liittyvä valmennuspäivä sekä päätöspäivä. Teoriapäivät järjestetään noin viikon jaksoissa Hämeenlinnassa.

YLÖS