SUURET RESURSSIT VAHVUUTENA JÄTTISILTOJEN REMONTEISSA

FSP on toteuttanut tämän vuoden aikana useita vaativia suursiltojen pintakäsittelyurakoita. Kohteina ovat olleet muun muassa Ounaskosken rautatie- ja maantiesilta Rovaniemellä, Vårdön tieliikennesilta Ahvenanmaalla, Friitalan tieliikennesilta Ulvilassa ja Kraaselinsalmen ratasilta Kemissä.

Yksi FSP:n tämän vuoden järeimmistä pintakäsittelyurakoista oli Vårdön ja Mickelsön saaret yhdistävä betonikantinen teräksinen liittopalkkisilta, joka rakennettiin korvattavan vanhan sillan viereen.

 

”Olemme saaneet vahvasti ja laajasti vastuuta eri siltojen pintakäsittelyurakoista ympäri Suomen. Vahvuutenamme ovat olleet vahvat referenssit, kilpailukykyisyys ja suuret resurssit, jotka ovat mahdollistaneet monivaiheisten ja laajojen pintakäsittelyurakoiden toteutuksen”, kertoo FSP:n projektipäällikkö Pasi Kovalainen.

Pintakäsittelyvoimaa tuo erityisesti FSP:n ammattitaitoinen ja sertifioitu projektihenkilöstö sekä moderni liikkuva kalusto, joka on kohtuullisen nopeasti valmiudessa lähtemään asiakkaan määrittelemään kohteeseen ajasta ja paikasta riippumatta. Pintakäsittely toteutetaan aina parhaalla mahdollisella tavalla kohteeseen määritellyin laatuvaatimuksin ja spesifikaatioita noudattaen.

FSP toteutti syksyllä 2018 yhden tämän vuoden järeimmistä siltaurakoista Vårdössä, joka on vajaan 500 asukkaan saaristokunta Ahvenanmaalla. Kohteena oli Vårdön ja Mickelsön saaret yhdistävä betonikantinen teräksinen liittopalkkisilta, joka rakennettiin korvattavan vanhan sillan viereen. Vanha sillan betonikansi oli jo päässyt niin huonoon kuntoon, ettei kunnostukseen nähty mahdollisuutta.

Pääurakoitsija Graniittirakennus Kallio käynnisti mittavan vesistösiltaurakan jo vuoden 2017 alussa. Vaativa projekti on edennyt tiiviissä tahdissa vaiheittain. Urakan suuruudesta kertoo se, että noin 340 metriä pitkän sillan teräsosien kokonaispaino kohosi jopa 800 tonniin.

Sillan teräsrakenteiden toimituksesta ja asennuksesta vastasi Ruukki Construction Oy, joka kuljetti teräslohkot Manner-Suomesta merikuljetuksena ja nosti ne paikalle merinosturilla. Pääosa lohkojen hitsaustyöstä tehtiin Ruukin Ylivieskan tehtaalla ja loput Rauman satama-alueella.

 

INNOVATIIVINEN MAALAUSKELKKA

Ruukki valitsi sillan teräslohkojen pintakäsittelykumppaniksi FSP:n, jonka tehtävänä oli pintakäsitellä lohkot sekä Rauman Satamassa että paikan päällä Vårdössä. Ruukin projektipäällikkö Timo Raitilan mukaan FSP on ollut jo pitkään luotettava yhteistyökumppani. Yhtiön vahvuuksiksi hän kertoo laadun, joustavuuden ja sovituissa aikatauluissa pysymisen. Erityisesti hän nostaa esille ympäristön huomioinnin ja innovatiivisen otteen siltaurakoissa.

”FSP hyödynsi maalauskelkkajärjestelmää, jonka avulla pintakäsittely eteni sujuvasti vesistöjen yllä. Yhteistyö oli sujuvaa ja tiivistä joukkuepeliä”, Raitila kertoo.

Siltaurakka tehtiin vesistön yllä, minkä takia ympäristönsuojelu oli ratkaisevassa asemassa. Tämän takia hiekkapuhallusjätteet kerättiin talteen, jotta ne eivät levinneet lähiympäristöön.

Vårdön sillan teräksiset siltapalkit saivat kestävän pintakäsittelyn monikerrosjärjestelmällä, joka mahdollistaa meriolosuhteissakin useiden kymmenien vuosien käyttöiän ilman erityisiä huoltotoimenpiteitä. Yli 200 tonnia painavia palkkeja oli viisi, ja niiden pituus vaihteli 60 ja 70 metrin välillä. Uusi Vårdön silta on määrä ottaa käyttöön loppuvuodesta 2018.

 

LUOTETTAVUUS, KILPAILUKYKY JA AMMATTITAITO

Syksyn 2018 toinen merkittävä pintakäsittelyurakka oli Kokemäenjoen ylittävä Friitalan tieliikennesilta Ulvilassa. Kohteena oli betonikantinen teräksinen palkkisilta, joka rakennettiin samaan tapaan kuin Vårdön silta eli uusi silta nousi vanhan korvattavan sillan viereen. Valmiin sillan kokonaispituus on noin 136 metriä ja leveys 15 metriä.

Vuonna 1953 valmistunut Friitalan silta oli jo huonossa kunnossa, joten se oli päätetty uusia kokonaan. Pääurakoitsijana toimi Kreate ja Ruukki vastasi teräslohkojen valmistuksesta. Rakennettava silta on kolmeaukkoinen jatkuva liittopalkkisilta, jossa kahden teräksisen pääpalkin päälle valetaan teräsbetoninen kansilaatta.

Ruukin Ylivieskan tuotantolaitos valmisti sillan teräksiset palkit, jossa oli työntövaiheessa jo kansivalulle tarkoitettu raudoitus asennettuna. Ruukin esivalmistetut teräselementit mahdollistivat projektin tiukan aikataulun.

Kun runko sijoitettiin paikoilleen, käynnistyi kannen valu. Sillan pintarakenteet, varusteet ja laitteet sekä muut perustukset rakennettiin sekä asennettiin. Työmaalla FSP vastasi teräsrakenteiden pintakäsittelystä.

Ruukin projektipäällikkö Aki Viiliäisen mukaan FSP valikoitui Ruukin kumppaniksi Ulvilan siltaurakassa luotettavuuden, kilpailukykyisyyden ja vankan ammattitaidon takia.

”FSP:n osaamista olemme jo aiemmin hyödyntäneet vastaavissa vaativissa siltaurakoissa”, Viiliäinen kertoo ja jatkaa, että työt valmistuvat Ulvilassa kokonaisuudessaan loppuvuodesta 2018.

 

Ympäristönsuojelu oli ratkaisevassa asemassa, kun Kemin Ajoksessa sijaitsevan teräksisen ratasillan pintakäsittelytyöt olivat käynnissä.

 

KAKSI SILTAURAKKAA LAPISSA

FSP sai lisäksi syksyllä 2018 tehtäväkseen toteuttaa noin 70 metriä pitkän Kraaselinsalmen sillan pintakäsittelytyöt. Kyseessä oli Kemin Ajoksessa sijaitseva teräksinen ratasilta, joka oli kunnostuksen tarpeessa.

Pääurakoitsija Destia Rail vastasi vuonna 1930 rakennetun sillan peruskorjauksesta. Se valitsi FSP:n pintakäsittelykumppanikseen tarjouskilpailun jälkeen. Painavia syitä olivat hyvä kilpailukyky, toimitusvarmuus ja aikatauluissa pysyminen sovitusti.

Destia Railin työpäällikkö Mika Tuokila kertoo, että FSP oli luonteva valinta, kun kumppanukset ovat aiemminkin tehneet Lapissa tiivistä yhteistyötä. Syksyllä saadaan päätökseen pintakäsittelytyöt myös Rovaniemellä, jossa Destia Rail kunnostaa lähes 400 metriä pitkän Ounaskosken rautatie- ja maantiesillan. Ounaskosken silta avataan uudelleen liikenteelle loppuvuodesta 2018.

 

NÄMÄ SILLAT FSP PINTAKÄSITTELI VUONNA 2018

Vårdön tieliikennesilta Ahvenanmaalla

 • Betonikantinen jatkuva teräksinen 5-aukkoinen liittopalkkisilta Ahvenanmaalla.
 • Vanhan sillan korvaava uusi silta yhdistää Vårdön ja Mickelsön saaret.
 • Pääurakoitsijana Graniittirakennus Kallio.
 • Teräsrakenteista ja asennuksesta vastasi Ruukki.
 • Teräslohkot kuljetettiin merikuljetuksena ja nostettiin paikalle merinosturilla.
 • Pituus 344 metriä.

 

Friitalan tieliikennesilta Ulvilassa

 • Betonikantinen jatkuva teräksinen palkkisilta Ulvilassa.
 • Vanhan sillan korvaava uusi silta ylittää Kokemäenjoen.
 • Pääurakoitsijana Kreate.
 • Teräsrakenteista ja asennuksesta vastasi Ruukki.
 • Pituus 136 metriä ja leveys 15 metriä.

 

Kraaselinsalmen ratasilta Kemissä

 • Teräksinen 1-aukkoinen ratasilta Ajoksessa, Kemissä.
 • Sillan peruskorjauksesta vastasi pääurakoitsija Destia.
 • Pituus noin 70 metriä.

 

Ounaskosken rautatie- ja maantiesilta Rovaniemellä

 • Teräksinen kaksikantinen rautatie- ja maantiesilta, joka ylittää Kemijoen Ounaskosken Rovaniemen keskustassa.
 • Sillan peruskorjauksesta vastasi pääurakoitsija Destia.
 • Pituus noin 400 metriä ja leveys kahdeksan metriä.
YLÖS