Termistä ruiskutusta amerikkalaisen SSPC-standardin mukaisesti

Asiakaslähtöisyyden mukaisesti jokaisen vaiheen tulokset käytiin asiakkaan kanssa yhdessä läpi, jotta asiakas tietää saavansa tarkalleen tilaamaansa laatua.

FSP:n tehtävänä oli suorittaa pintakäsittely kahteentoista 12 metriä pitkään teräsputkeen, jotka asennettiin veden alle kaasu- ja öljynporauslautan jäähdytysvesiputkiksi. Jäähdyttämiseen käytettiin suolaista ja syövyttävää merivettä, minkä takia pintakäsittelyn tuli olla erittäin korroosiokestävää. Tästä syystä pintakäsittelymenetelmäksi valittiin erinomaisen suojan antava terminen ruiskutus eli TSA-pinnoitus, jossa käsiteltävään pintaan ruiskutetaan sulaa metallia.

Aluksi teräsputket esikäsiteltiin huolellisesti, minkä onnistuminen varmistettiin suorittamalla puhtaustuloksen mittaus. Esikäsittely on erittäin tärkeä vaihe lopullisen pinnoituksen kannalta. Esikäsittelyn jälkeen putket suihkupuhdistettiin SSPC-SP5 -vaatimusten mukaisesti, mikä vastaa ISO 8501 -standardin suihkupuhdistusluokkaa Sa 3. Suihkupuhdistuksen tulos testattiin tarkistamalla pinnan karheus ja suorittamalla pölykoe, minkä jälkeen pinnalle suoritettiin terminen ruiskutus sulalla alumiinilla. TSA-pinnoituslaitteen asetukset varmistettiin oikeiksi jokaisen työvuoron alussa suorittamalla kokeet testilevyllä. Termisen ruiskutuksen jälki tarkistettiin suorittamalla vetokokeet ja kalvonpaksuuden mittaukset. Viimeisenä pintakäsittelyvaiheena suoritettiin vielä tiivistysmaalaus.

Lopulta putket toimitettiin porauslautalle, jossa tarkastaja valvoi niiden oikeanlaisen kiinnityksen.

  • ASIAKAS Technip Offshore Finland Oy
  • VUOSI 2012
  • SIJANTIPori, Finland
  • ALUE

MUITA REFERENSSEJÄ

YLÖS