Rotebron moottoritiesillat

”FSP on Ruukille tuttu ja hyväksi havaittu kumppani. Tulemme jatkossakin käyttämään FSP:tä projekteissamme.” –Ruukki

Vanhat Rotebron moottoritiesillat olivat jo 50 vuoden iässä loppuun kuluneita, joten niiden tilalle päätettiin rakentaa kaksi kokonaan uutta siltaa. FSP huolehti Rotebron siltojen lohkorajojen pintakäsittelystä, siltojen painepesusta sekä ylimaalauksesta.

Siltojen teräsosat valmistettiin Ruukin tehtaalla ja pintakäsiteltiin FSP:n Ylivieskan pintakäsittelylaitoksella. Pintakäsittelyvaiheita tehtiin sitä mukaa kuin Ruukki sai siltaa rakennettua, mutta ylimaalaus tehtiin vasta kun sillat olivat täysin valmiit. FSP:n puolelta projekti työllisti parhaimmillaan 9 henkeä.

Siltatyömaa sijaitsi pohjavesialueella, joten ympäristölle vaarallisten aineiden käsittelyssä piti olla erityisen tarkkana. FSP käytti suurten pintojen ruiskumaalauksissa alihankkijaa, joka toimitti telineet ja erikoiskatteet. Näin maalia ei levinnyt lainkaan ympäristöön.

Pintakäsittelyssä ja ylimaalauksessa käytettiin tuotteita, jotka valittiin jo alkusuunnittelun aikana maalausjärjestelmän ja korroosioluokan vaatimuksia silmälläpitäen. Ruukin mukaan FSP teki projektiin hyvät ja valmiit suunnitelmat aikatauluineen, eikä heidän tarvinnut puuttua niihin lainkaan. Molempien siltojen pintakäsittely valmistui aikataulussa ja Ruukin vaativien laatukriteerien puitteissa keväällä 2015.

  • ASIAKAS Ruukki
  • VUOSI 2015
  • SIJAINTITukholma, Ruotsi
  • ALUE

MUITA REFERENSSEJÄ

YLÖS