Pintakäsittelytarkastuksia
Uruguayssa

”Tuttu ja luotettavaksi tiedetty kumppani oli turvallinen valinta vankkaa osaamista vaativaan työhön.” -Andritz Oy

FSP oli vastuussa Uruguayhin rakennettavan paperitehtaan pintakäsittelyn tarkastuksista. Tarkastettavana oli yhteensä seitsemän eri aluetta, joissa tarkastuskohteina oli säiliöitä, torneja sekä muita teräsrakennelmia. Projektin vaativuuden takia asiakas halusi varmistaa pintakäsittelytarkistusten puolueettomuuden ja laadukkuuden tilaamalla tarkastuspalvelut FSP:ltä.

Andritz ja FSP kehittivät yhdessä vuonna 2012 pintakäsittelytekniikalle ohjeistukset, joita esimerkiksi Uruguayn projektin kaltaisissa tapauksissa on noudatettava.

Tehdasalueella tehtiin aluksi yleissilmäys, jonka aikana käytiin läpi muun muassa turvallisuusmääräykset sekä laadittiin suunnitelma tarkastusten toteuttamisesta. Seuraavaksi oli vuorossa käytännön tarkastukset, jotka tehtiin paikan päällä otostyyppisesti eli jokaiselta seitsemältä alueelta käytiin kohteita noin viikon ajan läpi. Käsiteltyjä pintoja oli paljon, ja osa niistä jäi piiloon eristemateriaalin alle. Myös piiloon jäävät pinnat oli kuitenkin käytävä läpi huolellisesti, sillä pinnan oli oltava speksien mukainen kaikkialla, jotta niille saatiin varmistettua hyvä korroosiosuoja.

Lopuksi jokaiselta tarkastetulta alueelta laadittiin alkuperäisiä ohjeistuksia noudattava yksityiskohtainen dokumentaatio, joka toimitettiin loppuasiakkaalle.

Tarkastettavat kohteet sijaitsivat korkealla torneissa tai säiliöissä, ja telineillä kiipeämistä oli paljon. Tästä syystä turvallisuusmääräykset olivat tiukat ja FSP:n tarkastajalla oli jatkuvasti yllään asianmukaiset suojavarusteet, kuten putoamisvaljaat, kypärä, suojalasit, turvakengät ja heijastava huomiotakki.

MUITA REFERENSSEJÄ

YLÖS