Meriveden kestävät putkistot Kongon rannikolle

”Valitsimme FSP:n pintakäsittelykumppaniksi, koska FSP:llä on käytössä sertifioitu johtamisjärjestelmä, pitkä kokemus offshore-rakenteista ja FROSIO-pätevyyden suorittaneita tarkastajia.” -Technip

NORSOK-pintakäsittelyn kohteina olivat merenalaisten putkistojen venttiilikeskusten eri modulaariset osat, jotka sijoitettiin 650-1100 metrin syvyyteen meren pohjaan 75 km päähän Kongon rannikosta. Putkistot tulivat osaksi suurta Moho Nord -kehitysprojektia, joka on rakennettu valtavan öljy- ja kaasuesiintymän ympärille.

Vettä, ilmaa ja öljyä sekä muita väliaineita kuljettavien putkistojen rakenteet oli suojattava Atlantin valtameren suolaisen meriveden aiheuttamaa korroosiota vastaan. Laadukkaalla NORSOK-standardin mukaisella pintakäsittelyllä saatiin pidennettyä merenalaisten modulien käyttöikää ja huoltoväliä, eikä niille tarvitse tehdä suurempaa kunnossapitoa seuraavien vuosikymmenien aikana. Pintakäsittelyn laatu oli juuri perimmäinen syy, miksi Technip valitsi hankkeen pääasialliseksi pintakäsittelykumppaniksi FSP:n. Technipin mukaan kriteerit kumppanin valinnalle nousivat korkeiksi, koska hanke vaati erityisen tiukkoja tarkastuksia ja raportointia.

Hankkeen aikana NORSOK-maalaukset tehtiin FSP:n Porin pintakäsittelylaioksessa. Koko pintakäsittelyjärjestelmän kattava laadunvalvonta sisälsi täsmälliset tarkastukset ja dokumentoinnit muun muassa esikäsittelystä ja maalausvaiheista sekä niiden olosuhteista ja maalikalvon paksuuksista. Tarkastukset tehtiin jokaisen työvaiheen jälkeen, minkä lisäksi lopuksi tarkastettiin vielä pintakäsitellyn tuotteen maalikalvon huokoisuus huokoisuustestauksella ja tehtiin vetokokeet maalikalvolle poistamaan mahdolliset adheesio- ja koheesio-ongelmat. Laadunvalvontaa tekivät FSP:n, Technipin sekä tilaajan omat tarkastajat.

  • ASIAKAS Technip Offshore Finland Oy
  • VUOSI 2015
  • SIJAINTIPorin pintakäsittelylaitos, Suomi
  • ALUE

MUITA REFERENSSEJÄ

YLÖS