Jürin pintakäsittelylaitos – tuulivoimateollisuus

”Laatu, toimitusvarmuus ja joustavuus ovat avainasioita ABB-kumppanuudessa.”

  • ASIAKAS ABB Oy
  • VUOSI 2007-2011, 2013-
  • SIJAINTIJüri, Viro
  • ALUE

MUITA REFERENSSEJÄ

YLÖS