FROSIO-tarkastustilaus
Tanskaan

Laatua seurattiin koko pintakäsittelyprosessin kattavilla tarkastuksilla ja testeillä.

FSP:n FROSIO-tarkastajana toimiva Marko Sankari lähetettiin neljäksi kuukaudeksi Tanskaan hoitamaan asennusmaalauksien valvonta ja tarkastukset nosturilaitteistolle, jolle FSP oli jo aiemmin suorittanut Suomessa NORSOK-standardin mukaisen pintakäsittelyn. Tavoitteena oli estää rakenteita suolaisen meriveden aiheuttamalta erittäin aggressiiviselta korroosiolta.

Nosturilaitteisto sijoitettiin Statoilin operoimaan Åsgardin öljy- ja kaasukentällä toimivaan North Sea Giant -huoltoalukseen. Laitteella lasketaan meren pohjaan jopa 400 tonnia painavia moduleita.

Laatua valvottiin tarkastuksilla ja testauksilla, jotka kävivät läpi koko pintakäsittelyjärjestelmän. Työvaiheiden aikana tehtiin tarkat tarkastukset ja dokumentoinnit muun muassa terästöistä, esikäsittelystä, suihkupuhdistuksesta ja maalausvaiheista sekä niiden olosuhteista ja maalikalvon paksuuksista. Näin saatiin varmistettua erittäin laadukas pintakäsittelytyön lopputulos.

YLÖS