POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Wstęp 

FSP Steel Painting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przykłada bardzo dużą wagę do ochrony prywatności wszystkich osób, których dane przetwarzamy w związku z prowadzoną przez nas działalnością. 

W tym dokumencie („Polityka Prywatności”) chcemy przedstawić Państwu najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

– osób odwiedzających serwis internetowy prowadzony pod adresem www.fspcorp.pl; 

– osób odwiedzających nasze zakłady; 

– osób, które zawierają z nami umowy lub są zainteresowane naszymi usługami; 

– przedstawicieli i pracowników naszych partnerów handlowych i biznesowych, 

– kandydatów do pracy. 

Dokładamy starań, aby przekazane Państwu informacje były zgodne z wymogami przejrzystości określonymi w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ten akt prawny będziemy określać dalej za pomocą skrótu „RODO”. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest FSP Steel Painting Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pięknej 68, 00-672 Warszawa (dalej: „my”, „Administrator” lub „FSP Steel Painting”). 

Kontakt 

Kontakt z nami jest możliwy: 

– w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail: fsp.pl@fspcorp.com 

– w formie tradycyjnej korespondencji przesłanej na nasz adres: FSP Steel Painting Sp. z o.o., ul. 

Piękna 68, 00-672 Warszawa. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: fsp.pl@fspcorp.com 

Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

Serwis internetowy 

W związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego zbieramy dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Państwa aktywności w serwisie. 

Przykładowo: 

– jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.fspcorp.pl/kontakt/ wówczas zbieramy informacje o Państwa imieniu, nazwisku, danych kontaktowych (e-miał) oraz treści zgłoszenia; 

– jeżeli poruszają się Państwo po naszym serwisie zbieramy informacje zapisane w plikach cookie lub logach systemowych, a także informacje o adresie IP użytkownika, czasie spędzonym na stronie oraz o interakcjach z treściami zamieszczonymi w serwisie. 

Współpraca biznesowa 

W ramach współpracy biznesowej zbieramy i przetwarzamy dane osobowe przedsiębiorców będących naszymi partnerami biznesowymi, a także przedstawicieli lub pracowników naszych partnerów biznesowych działających w formie spółek lub podmiotów zainteresowanych taką współpracą. Zakres gromadzonych danych jest uzależniony od rodzaju współpracy. Zwykle gromadzimy podstawowe informacje takie jak: dane kontaktowe, informacje o prowadzonej działalności, informacje o miejscu zatrudnienia/reprezentowanym podmiocie, informacje związane z prowadzoną korespondencją, a także zawarciem i wykonaniem umowy albo niezbędne do zawarcia umowy. 

W związku z zawarciem umowy przetwarzamy Państwa dane również w celach uzasadnionych naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na m.in. monitorowaniu jakości obsługi naszych Klientów w ramach ankiet badania satysfakcji z realizacji umowy. 

Wizyty w naszych zakładach 

W związku z wizytami w naszych zakładach gromadzimy informacje związane z Państwa imieniem i nazwiskiem, szczegółami wizyty oraz danymi zapisanymi na nagraniach wideo w ramach naszego systemu monitoringu. 

Rekrutacja 

W związku z procesami rekrutacyjnymi przetwarzamy informacje niezbędne do zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. W procesie rekrutacji możemy żądać podania danych wymaganych przepisami wynikającymi z aktualnych przepisów (art. 221 Kodeksu pracy). W trakcie rekrutacji mogą zdecydować się Państwo na dobrowolne podanie nam innych informacji. 

Pliki cookie oraz podobna technologia 

Nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookie. W ramach strony internetowej www.fspcorp.pl możemy korzystać również z innych technologii. 

Czym są pliki cookie? 

Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego nasz serwis. Pliki cookie zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w serwisie i dokonywanych przez niego czynności, takich jak wybór wersji językowej strony. 

Jakie pliki cookie zbieramy? 

Cookie serwisowe. Wykorzystujemy tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Państwu informacji za pomocą serwisu www.fspcorp.pl. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi hostingowe czy statystyczne korzystają z plików cookie, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (komputer, telefon, tablet itp.). 

W naszych serwisach wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania. Wykorzystujemy je w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju serwisów. 

Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/technologies/cookies 

LinkedIn 

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na: 

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Facebook 

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na: 

https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/ 

Youtube 

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na: 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl 

W jaki sposób możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies 

Za pomocą ustawień przeglądarki. 

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania plików cookies. W każdej chwili możesz też usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies zapisane w trakcie przeglądania naszych serwisów. 

Za pomocą panelu ustawień plików cookies. 

Odwiedzając po raz pierwszy naszą stronę www.fspcorp.pl możesz dokonać wyboru ustawień plików cookie aby wyrazić kontrolowaną zgodę na używanie przez nas cookies innych niż wyłącznie konieczne (np. funkcjonalne, analityczne i inne). 

Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z naszych serwisów. 

Źródła pochodzenia danych osobowych 

W przypadku, w których nie zbieramy danych osobowych bezpośrednio od Państwa pozyskujemy je: 

– od naszych partnerów handlowych oraz podmiotów z grupy kapitałowej FSP For Surface Protection Oy do której należy FSP Steel Painting; 

– od Państwa reprezentantów, pracodawców lub podmiotów, z którymi Państwo współpracujecie. 

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w różnych celach i na różnych podstawach prawnych, które opisujemy poniżej: 

Przetwarzanie danych w ramach serwisu www.fspcorp.pl 

Aktywność odwiedzających serwis jest rejestrowana w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego). Informacje zebrane w ramach logów są przetwarzane w celach technicznych i administracyjnych związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa serwisu oraz systemów informatycznych przetwarzających Państwa dane osobowe oraz w celach analitycznych i statystycznych zapewniających sprawne działanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z zapewnieniem Państwu bezpiecznego i sprawnego serwisu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Przetwarzanie danych w zakresie działalności biznesowej 

  1. a. Zawarcie lub wykonanie umowy. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu zawarcia właściwej umowy lub jej prawidłowego wykonania. Jeżeli jesteście Państwo przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, Państwa dane są przetwarzane na podstawie przesłanki niezbędności do zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy występujecie Państwo jako reprezentanci, pełnomocnicy lub pracownicy podmiotów będących stroną umowy, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości zawarcia lub prawidłowego wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
  1. b. Cele analityczne i statystyczne. Państwa dane osobowe związane z nawiązywaną lub trwającą współpracą gospodarczą są wykorzystywane w celach analitycznych i statystycznych związanych m.in. z rentownością współpracy, możliwościami jej rozszerzenia, optymalizacją procesów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
  1. c. Budowanie bazy kontaktów. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu budowania bazy kontaktów. W tym zakresie przetwarzamy dane zbierane podczas eventów branżowych lub poprzez wymianę wizytówek. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes polegający na budowaniu sieci kontaktów biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
  1. d. Prowadzenie działalności marketingowej. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu prowadzenia różnego rodzaju działań marketingowych. Przykładowo: zbieramy i wykorzystujemy dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za procesy sprzedaży i nawiązywania współpracy gospodarczej, po to by docierać do potencjalnych partnerów biznesowych, kontaktujemy się z naszymi partnerami biznesowymi w celu przedstawienia nowych możliwości rozszerzenia zakresu współpracy lub przesyłamy stosowne materiały handlowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z marketingiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
  1. e. Wypełnianie obowiązków ustawowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim przypadku niezbędność do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
  1. f. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. W uzasadnionych przypadkach Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. roszczeniami wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dotyczącej współpracy z 

FSP Steel Painting). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych we wspomnianych celach 

pozostaje nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Przetwarzanie danych w związku z prowadzoną korespondencją i kontaktami telefonicznymi 

Państwa dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym dostępnym w serwisie internetowym, dane przesyłane w związku z korespondencją mailową lub tradycyjną, a także przekazywane w rozmowach telefonicznych, są przetwarzane w celu prowadzenia stosownej komunikacji, składania zamówień, zawierania umów, udzielania odpowiedzi lub przesyłania informacji, o które Państwo prosiliście (np. informacji wskazywanych w formularzu kontaktowym). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu Państwu możliwości sprawnego porozumiewania się z Administratorem we wszystkich interesujących Państwa sprawach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia lub wykonania umowy z FSP Steel Painting (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Przetwarzanie danych w związku z monitoringiem naszych zakładów i kontrolą dostępu Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i mienia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i mienia naszej spółki prowadzimy monitoring wizyjny i kontrolę wstępu na teren naszej siedziby. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Przetwarzanie danych w związku z prowadzoną rekrutacją 

  1. a. Podejmowanie działań zmierzających do zawarcia umowy. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w związku z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy. W tym celu przetwarzamy informacje przekazywane w korespondencji związanej z procesem rekrutacyjnym oraz ustaleniami warunków współpracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanka niezbędności do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
  2. b. Wykonywanie obowiązków ustawowych. W sytuacji, gdy podstawą zatrudnienia ma być umowa o pracę, przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie wymaganym przepisami Kodeksu pracy, realizując tym samym obowiązki ciążące na pracodawcy. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji innych obowiązków wynikających z odrębnych ustaw. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w takich przypadkach realizacja obowiązków ustawowych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
  3. c. Przetwarzanie innych danych w procesie rekrutacji. W celu prowadzenia rekrutacji w zakresie danych nie wymaganych przepisami prawa lub danych wykraczających poza dane wymagane przez nas do zawarcia umowy, a także do celów naszych przyszłych rekrutacji przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, którą można w dowolnym momencie wycofać (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Konieczność podania danych 

Formularze serwisu internetowego 

W przypadku udostępnionych w ramach serwisu formularzy kontaktowych podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi Państwa zapytania. 

Informacje podawane w korespondencji, wymagane do podpisania lub wykonania umowy, związane z rekrutacją, wejściem na teren monitorowany. 

W przypadku prowadzenia korespondencji, podpisywania umów lub uczestniczenia w spotkaniach, w procesie rekrutacji lub wejścia na teren monitorowany, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji, zawarcia stosownej umowy, uczestniczenia w wydarzeniu, wejścia na teren monitorowany lub udziału w procesie rekrutacji. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych 

W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania żądania, zawarcia lub wykonania umowy, a także prowadzenia stosownej korespondencji, wzięcia udziału w spotkaniu/wydarzeniu lub rekrutacji albo wejścia na teren monitorowany, niepodanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić realizację żądania, zawarcie lub wykonanie umowy, prowadzenie korespondencji, udział w wydarzeniu lub w rekrutacji albo wejście na teren monitorowany. 

Okresy przechowywania danych (retencja) 

Okres, przez który przechowujemy Państwa dane osobowe zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu 

przetwarzania. 

Co do zasady, przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas świadczenia usług, trwania umowy lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie ma miejsce w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku monitoringu okres przechowywania nagrań nie przekracza 1 miesiąca. 

Administrator przygotował i wdrożył odpowiednie polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych, które uwzględniają konieczność przechowywania Państwa danych osobowych przez określony czas. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących okresów przez jakie przetwarzamy określone kategorie danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z nami w sposób opisany w sekcji KONTAKT. 

Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane i przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, szkoleniowe, serwisowe, pocztowe lub analityczne i doradcze. 

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym w szczególności innym spółkom z grupy kapitałowej FSP For Surface Protection Oy. 

Państwa prawa 

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych (do informacji o przetwarzaniu danych osobowych) oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

W sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz w celach marketingowych, przysługuje Państwu również prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

W przypadku, w którym wyraziliście Państwo odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym celu, możecie Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W sprawach związanych z ewentualnym podejrzeniem nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Aktualnie tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji znajdą Państwo na stronie Urzędu: https://uodo.gov.pl/). 

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy w sposób podany w sekcji 

KONTAKT. 

Przekazywanie danych poza EOG 

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo Unii Europejskiej. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: 

– współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których 

została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; 

– stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; 

– stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; 

– w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. 

W każdym momencie mają Państwo możliwość uzyskania informacji i kopii odpowiednich środków ochrony stosowanych w związku z przekazywaniem danych osobowych poza obszar EOG. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z nami w sposób wskazany w sekcji KONTAKT. 

Bezpieczeństwo przetwarzania 

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze, dlatego zgodnie z RODO wdrożyliśmy i utrzymujemy adekwatne do rozpoznanego ryzyka środki organizacyjne i techniczne. Wdrożone zabezpieczenia podlegają cyklicznym przeglądom, a w razie konieczności modyfikacji. 

W celu zapewnienia integralności i poufności danych wdrożyliśmy również procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym. 

Zmiany Polityki Prywatności 

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowania. Administrator 

zastrzega sobie prawo do zmiany treści polityki w każdym czasie.