PITKÄ KOKEMUS HÄIVE- JA NAAMIOPINNOITUKSISTA

FSP on toteuttanut 1970-luvulta asti häive- ja naamiopinnoituksia pintakäsittelylaitoksissaan sekä telakoilla. Kokemusta on kertynyt eri puolilta maailmaa puolustusvälineteollisuudesta, joka on asettanut pintakäsittelylle korkeat laatuvaatimukset.

”Häive- ja naamiopinnoituksissa FSP:llä on ammattitaitoinen henkilöstö, laaja kokemus ja vahva pintakäsittelyosaaminen sekä kyky tarjota suojattua dokumentinhallintaa”, FSP Finnish Steel Painting Oy:n toimitusjohtaja Pentti Virtanen linjaa.

Työn turvallisuutta edistävät Virtasen mukaan myös turvallisuusselvitykset, joissa nuhteettomuus on varmistettu jokaiselta projektiin osallistuvalta FSP:n työntekijältä. Häive- ja naamiopinnoitteet ovat erikoispinnoitteita, joissa tuotteille luodaan toiminnallisia ominaisuuksia visuaalisten ominaisuuksien lisäksi.

Kohteesta tulee tutkanäkymätön

”Päämääränä on tehdä kohde tutkanäkymättömäksi eli pinnoitettu kohde absorboi tutkasäteilyä. Tällöin kohde pyritään piilottamaan aktiivisesti toimivilta haku- ja seurantajärjestelmiltä kuten tutkilta ja kaikuluotauslaitteilta.”

Häivepinnoitteiden myötä kohde näkyy vain taustakohinana tutka- ja lämpösignaalin kautta. Häiveteknologia liitetään nykyisin osaksi kaikkia asejärjestelmiä lentokoneista laivoihin ja panssarivaunuihin. Sukellusveneet on pinnoitettu siten, että niitä olisi mahdollisimman vaikea havaita kuuntelemalla ja kaikuluotaamalla.

Konsultointia tarvittaessa

”Yleensä häive- ja naamiopinnoitteiden speksit tulevat tilaajalta, mutta konsultoimme tarvittaessa tilaajaa pinnoitteiden valinnassa. Olemme toteuttaneet häive- ja naamiopinnoituksia puolustusvälineteollisuuteen hyvin eri tyyppisiin kohteisiin maa- ja merivoimille.”

Naamiopinnoitteiden tarkoitus on suojata kohde siten, ettei sitä havaittaisi visuaalisesti helposti vaan se erottuisi mahdollisimman huonosti ympäristöstään. Tästä syystä esimerkiksi panssarivaunut, miehistönkuljetusvaunut ja merivoimien alukset pinnoitetaan maastoväreillä. Maastoväri tekee kohteen maaston kaltaiseksi.

Naamiopinnoitteissa noudatetaan kunkin maan kasvillisuuden heijastusta eri aallonpituuksilla eli naamiointipinnoitteet on optimoitu muun muassa metsäolosuhteisiin tai tarvittaessa kaupunki- ja meriolosuhteisiin. Naamiointiväreinä voi olla muun muassa matta vihreä tai matta beige tilaajan speksien mukaisesti.

Naamiopinnoitukset sovitetaan yleensä tarkasteluetäisyyttä vastaavaksi. Ajoneuvojen naamiokuviot ovat suhteellisen suurikokoisia, kun taas taistelijan asun kuviot ovat pieniä, koska tärkein uhkaetäisyys on lyhyt.

YLÖS