PINTAA SYVEMMÄLTÄ 2-2020

VUODENVAIHTEEN TERVEISET SILLANRAKENTAJALTA

Tervetuloa lukemaan uutta Pintaa Syvemmältä -lehteä. Tässä numerossa kerromme konkreettisesti sillan rakentamisesta ja etenkin siltojen pintakäsittelystä. Miten se on muuttunut ajan myötä? Entä millaisilla siltatyömailla FSP:n ammattilaisia on voinut nähdä viime aikoina?

AUTOMAATIO UUDISTAA PINTAKÄSITTELYALAA

Hiabin ja FSP:n uusi IOT-ratkaisuja hyödyntävä märkämaalaamo on valmiina vastaamaan suuriin kasvuodotuksiin kestävän kehityksen ehdoilla. Automaatio uudistaa pintakäsittelyalaa ja hyödyntää asiakasta, joka saa arvokasta ja tarkkaa tietoa pintakäsittelyprosessista.
Turun pintakäsittely-yksikön tuoreella tuotantopäälliköllä on pitkä kokemus valmistavan teollisuuden esimiestehtävistä. Vaikka ura FSP:llä on alkanut erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa, Jaakko Saari on iloinen voidessaan työskennellä jälleen tehdasympäristössä.
Sillat ovat sekä tärkeitä kulkuväyliä että maamerkkejä, joita täytyy kunnostaa säännöllisin väliajoin, jotta niiden käyttäminen pysyisi turvallisena. Suomen siltakannan ikääntyessä myös siltojen peruskorjaustarve on lisääntynyt. Mutta miten siltojen kunnostaminen on muuttunut aikojen saatossa? Entä millaisissa hankkeissa FSP on ollut mukana? Ounaskosken rautatie- ja maantiesillan kunnostaminen oli jättihanke, joka valmistui rovaniemeläisten iloksi aikataulussa lokakuussa 2018. Tänä

OPASTINSILLAN METALLIRAKENTEET KUNTOON PASILASSA

Helsingin Pasilan aseman seutu on tunnetusti vilkas paikka: on raitiovaunu- ja autoliikennettä sekä jalankulkua junalle, ostoskeskus Triplaan ja muun muassa valtion virastokeskukseen. Tällaisessa paikassa ei ole yksinkertaista suorittaa kokonaisen sillan perusparannusta. Pasilan Opastinsillan kunnostaminen on kuitenkin edennyt hyvin. FSP vastaa urakassa metallipintojen kunnostamisesta
”Olemme monipuolisesti monessa mukana. Kehitystyötä tehdään nyt asiakkaan suuntaan, sisäisesti ja ilmastoasioiden näkökulmasta”, kiteyttää FSP:n kehitysjohtaja Rauli Yrjänä alkusyksyn kuulumiset. Hän uskoo, että monesta nyt alkavasta hankkeesta on jatkossa hyötyä kaikille toimipisteille ja asiakkaille.
Tänä vuonna olemme eläneet poikkeuksellisia aikoja. FSP:n henkilöstöjohtaja Mari Rajakallio on silti luottavainen. Yrityksen työtekijät ovat joustavia ammattilaisia, jotka pärjäävät hyvällä asenteella ja monipuolisella tietotaidolla. Rajakallion omassa työssä korostuvat työkykyasiat ja jatkuva oppiminen. Hän on itsekin moniosaaja, joka hyödyntää työssään sekä terveys- että talousalan kokemusta.

TERVEENÄ TÖISTÄ KOTIA

Tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat yleisiä pintakäsittelytyössä. FSP:ssä niitä on lähdetty hoitamaan ja ennalta ehkäisemään aktiivisesti yhdessä työterveyshuollon kanssa. Se on kannattanut. Tuki- ja liikuntaelinongelmiin liittyvät sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja esimerkiksi työfysioterapeutin suoravastaanotosta on saatu hyviä tuloksia. 
FSP:n työntekijöitä kannustetaan lähtemään tilaisuuden tullen töihin toiselle toimipisteelle tai projektihommiin. Tällaisesta vaihtelusta on hyötyä ja iloa niin yritykselle kuin työntekijälle. 

Muistokirjoitus – ESKO NIEMINEN

Työntekijämme Esko Nieminen (14.11.1956–12.9.2020) on menehtynyt vaikeaan sairauteen. Omaisten ja ystävien lisäksi kaipaamaan jäi suuri joukko työtovereita.
YLÖS