PALVELUT

MONIPUOLISET PALVELUT TEOLLISUUDEN TARPEISIIN

TEOLLISEN PINTAKÄSITTELYN PALVELUT

TEOLLINEN PINTAKÄSITTELY

Metallipintojen pintakäsittely on ydinosaamistamme. Pintakäsittelyllä saadaan parannettua pinnan korroosiokestävyyttä ja ulkonäköä erilaisilla menetelmillä, kuten maalaamalla, happopeittaamalla ja sinkitsemällä. Pintakäsittelymenetelmän valintaan vaikuttavat materiaali, josta kappale on tehty, sekä tuotteen lopullinen käyttöympäristö.

Esikäsittely on pintakäsittelyn tärkein vaihe. Esikäsittelyn aikana pinta puhdistetaan ja karhennetaan, jotta maali tai muu pinnoite tarttuu pintaan lujasti kiinni. Useimmiten esikäsittely tehdään pesemällä liat ja rasvat pois pinnasta, jonka jälkeen pinta suihkupuhdistetaan, eli kansankielellä hiekkapuhalletaan. Ennen maalin levittämistä on varmistettava, että pinta on täysin puhdas pölystä ja puhallusrakeista, muuten lopullinen korroosiokestävyys heikkenee huomattavasti. Pintakäsittelyn laatu varmistetaan jokaisen vaiheen jälkeen erilaisilla menetelmillä, kuten pölytestillä, kalvonpaksuusmittauksella ja vetokokeella.

Voimme suorittaa pintakäsittelyn joko paikan päällä projektikohteessa tai voimme kuljettaa kappaleet käsiteltäväksi lähimpään pintakäsittelylaitokseemme.

Laadukas pintakäsittely:

 • Vahvistaa pinnan kestävyyttä
 • Pidentää tuotteen elinikää
 • Vähentää huolto- ja ylläpitokustannuksia
 • Parantaa tuotteen ulkonäköä

PINTAKÄSITTELY-
LAITOKSET

Kattava yli 20 pintakäsittelylaitoksen verkostomme takaa laadukkaan, luotettavan ja joustavan pintakäsittelytoiminnan lähellä asiakasta. Jokainen pintakäsittelylaitoksemme eroaa hieman toisistaan, mutta yleisimmät palvelut ovat pesu ja rasvanpoisto, suihkupuhdistus teräsrakeella sekä märkämaalaus. Toimipisteestä ja asiakkaiden tarpeista riippuen suoritamme myös esim. pulverimaalausta, happopeittausta, palosuojausta ja termistä ruiskutusta.

Useimmilla toimipisteillämme olemme ulkoistaneet asiakkaan pintakäsittelytoiminnan. Osa näistä pintakäsittelylaitoksista on räätälöity palvelemaan vain tietyn asiakkaan tarpeita, mutta useimmiten pääasiakas vie vain siivun kapasiteetista ja pystymme siten suorittamaan myös muiden asiakkaiden tuotteiden pintakäsittelyä samalla laitoksella.

Läheisen yhteistyön ja jatkuvan keskustelun ansiosta pystymme joustavasti seuraamaan asiakkaidemme tarpeita ja optimoimaan prosessia nopeasti niiden mukaan. Esimerkiksi tuotantopiikkien aikana tuomme paikan päälle lisää henkilöstöä muilta toimipisteiltämme takaamaan toimitusvarmuuden.

Suoritamme pintakäsittelyä useiden eri standardien mukaisesti. Osa pintakäsittelylaitoksistamme on NORSOK-hyväksyttyjä, eli näillä laitoksilla pystymme toteuttamaan norjalaisen NORSOK-standardin mukaista pintakäsittelyä. Osalla pintakäsittelylaitoksista on EN-1090 standardin mukainen CE-hyväksyntä / FI-sertifiointi, jolloin näillä laitoksilla on CE-merkittyjen tuotteiden pintakäsittelyvaatimus.

Asiakkaiden tarpeiden mukaisesti hankimme tarvittavan hyväksynnän myös sellaiselle pintakäsittelylaitokselle, jolla sitä ei vielä ennestään ole. FSP:n FROSIO-pätevyyden omaavat tarkastajat huolehtivat pintakäsittelyn laadun pysyvän standardien mukaisena jokaisen työvaiheen aikana.

 

PROJEKTIT

Projektihenkilöstömme ja liikkuva kalustomme ovat jatkuvassa valmiudessa lähtemään asiakkaan määrittelemään kohteeseen ajasta ja paikasta riippumatta. Projektikohteissa toteutamme pintakäsittelyn samoilla menetelmillä ja samoja laatuvaatimuksia noudattaen kuin pintakäsittelylaitoksilla.

FSP on ollut vahva kumppani projektikohteissa heti perustamisestaan lähtien. Yritys aloitti toimintansa Neste Oil Oyj:n öljynjalostamon rakennushankkeesta vuonna 1964 ja voi näin ollen sanoa olevansa pintakäsittelyalan uranuurtaja juuri projektitoimialalla.

Offshore on oma erikoisalueensa liiketoiminnassamme. Vesialueiden kosteus sekä suolainen ja aurinkoinen meri-ilmasto tekevät offshore-projekteista erityisen vaativia niin olosuhteiltaan kuin työn vaatimuksiltaan. Tämän takia NORSOK-standardin noudattaminen offshore-teollisuudessa on ehdoton edellytys työn ja tarkastusten osalta. Tähän haasteeseen vastaamme useiden pätevien ammattilaisten voimin.

Laatukysymykset, toimitusvarmuus sekä aikataulussa pysyminen ovat asiakkaiden mainitsemia tekijöitä, joihin olemme pystyneet vastaamaan vaativissakin kohteissa jo useiden vuosikymmenien ajan.

 
Yhteyshenkilö:

Jarno Huttunen
Toimitusjohtaja
+358 50 400 2082
jarno.huttunen@fspcorp.com

 • KORKEAPAINEPESU
 • HAPPOPEITTAUS
 • SUIHKUPUHDISTUS
 • MÄRKÄMAALAUS
 • PULVERIMAALAUS
 • PALOSUOJAUS
 • TERMINEN RUISKUTUS
 • LATTIAPINNOITUS
 • POLYUREA-PINNOITUS
 • ARC-PINNOITUS
 • ERIKOISPINNOITUKSET

ASIANTUNTIJA-
PALVELUT

FSP:n asiantuntijapalveluita tarjoava yksikkö perustettiin vuonna 2010 vastaamaan alalla vallinnutta huutavaa pulaa pintakäsittelyyn liittyvistä kontrollointi- ja konsultointipalveluista. Halusimme samalla alkaa tarjoamaan erikoisosaamistamme pintakäsittelyasioissa myös oman yrityksemme ulkopuolelle.

Asiakaspalautteen perusteella olemme onnistuneet mainiosti asiantuntijapalveluiden tarjoamisessa sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla, kuten Indonesiassa, Kiinassa ja Uruguayssa.

Päämääränämme on kehittää jatkuvasti uusia toimintatapoja ja uudistaa käytössä olevia pintakäsittelymenetelmiä.

Tarkastamme esim. koko nykyisen pintakäsittelyprosessin laaduntuottokyvyn ja tehokkuuden, sekä optimoimme sen toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Voimme myös suunnitella ja toteuttaa kokonaan uuden pintakäsittelylinjaston vastaamaan nykyisiä tai tulevia tarpeita.

Asiantuntijapalvelut on tarkoitettu kaikille teollisen alan yrityksille, jotka haluavat keskittyä omaan ydinosaamiseensa, nostaa tuottavuutta ja alentaa kokonaiskustannuksia.

 • PINTAKÄSITTELYTARKASTUKSET (FROSIO)
 • PROJEKTINJOHTAMINEN JA RAMP-UP
 • LAADUNVALVONTA
 • AUDITOINTI
 • KUNNOSSAPITO
 • SIMULOINTI & OPTIMOINTI
 • PINTAKÄSITTELYPROSESSIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
 • HENKILÖSTÖN KOULUTUS
 • QHES ARVIOINNIT JA ONGELMANRATKAISUT
 • TUOTEKEHITYS

LISÄARVO-
PALVELUT

Pintakäsittelypalveluiden lisäksi otamme vastuun myös erilaisista lisäarvopalveluista, kuten asiakkaan tuotteiden osakokoonpanosta, lisävarustelusta, pakkaamisesta ja toimittamisesta loppuasiakkaalle.

Ajatuksenamme on, ettei pintakäsiteltyjä tuotteita tarvitse enää kuljettaa takaisin konepajalle tai tehtaalle viimeisteltäväksi, vaan ne voidaan toimittaa valmiina tuotteina suoraan loppuasiakkaalle. Näin prosessista putoaa yksi vaihe pois, jolloin asiakkaamme säästävät aikaa ja he pystyvät keskittymään täysin omaan ydinosaamiseensa.

 • OSAKOKOONPANO
 • TARROITUS JA KYLTTIEN KIINNITYS
 • SUOJAUS JA PAKKAUS
 • LASTAUS JA KULJETUS
 • TELINETYÖT
 • MAALATTUJEN TUOTTEIDEN VARASTOINTI

HALUATKO LISÄTIETOJA PALVELUISTAMME?

YLÖS