OUNASKOSKEN SUURSILLAN REMONTTI KESKELLÄ ROVANIEMEÄ

FSP on saanut Suomessa yhtiön historian suurimman yksittäisen siltaprojektitilauksen. Sen tehtävänä on pintakäsitellä maalis−lokakuun 2018 aikana lähes 400 metriä pitkä Ounaskosken rautatie- ja maantiesilta. Kyseessä on yksi Rovaniemen vuoden merkittävimmistä investoinneista.

Sillan peruskorjauksesta vastaa Destia Rail, joka valikoi tarjouskilpailun jälkeen sillan pintakäsittelykumppaniksi FSP:n. Destia Railin työpäällikkö Mika Tuokilan mukaan valinnassa painoi kolme ratkaisevaa tekijää.

”Pintakäsittelykumppanin on oltava liikevaihdoltaan riittävän iso yritys näin suureen projektiin. Yhtä suuria siltaurakoita tehdään vuosittain maassamme yksi tai kaksi eli se on yksi tämän vuoden suurimmista siltatyömaista Suomessa”, Tuokila kertoo.

Toiseksi painavaksi syyksi hän kertoo aiemmat hyvät kokemukset FSP:stä vaativien siltaurakoiden kumppanina. Esimerkiksi vuonna 2013 kumppanukset tekivät yhteistyötä Rovaniemellä Markkasuvannon sillan kunnostushankkeessa.

Rovaniemen sillat ovat muutenkin tulleet tutuiksi FSP:läisille. FSP pintakäsitteli kesällä 2011 Jätkänkynttilän vinoköysisillan ja kesällä 2010 Suutarinkorvan ratasillan.

Kolmantena perusteena hän mainitsee, että kumppanilla on oltava osaamista, kykyä ja aitoa halua ryhtyä vaativiin projektiurakoihin, jotka vaativat kaikilta osapuolilta kustannustehokkuutta ja joustavuutta. Tiukoissa aikatauluissa on pysyttävä laadusta tinkimättä.

 

MAAMERKISTÄ ENTISTÄ EHOMPI

Suururakka käynnistyi lokakuussa 2017, jolloin Destia ryhtyi rakentamaan molemmin puolin siltaa kevyen liikenteen väyliä. Uudistetuista väylistä tulee leveämmät ja käyttäjäystävällisemmät.

Projekti jatkui alkuvuonna 2018, jolloin Destia käynnisti varsinaisen rautatie- ja maantiesillan kunnostustyöt. Kaikki liikenne ohjattiin kulkemaan Jätkänkynttilän sillan kautta.

”Sillan sulkeminen on ainoa keino remontoida vanha silta. Silta on suljettu liikenteeltä kahdeksan kuukautta junaliikennettä lukuun ottamatta, ja tämän aikana tehdään esimerkiksi ratatekniset työt, sillan pintakäsittelytyöt, asfaltointi, kiveykset ja paljon muuta. Remontin jälkeen silta on uudenaikaisempi, ja yksi Rovaniemen maamerkeistä saa arvoisensa ulkomuodon”, Tuokila kertoo.

 

YMPÄRISTÖÄ SUOJELLAAN KESKELLÄ ROVANIEMEÄ

FSP:n urakka alkoi maaliskuun puolivälissä, jolloin se ryhtyi suihkupuhdistamaan sillan pintaa ruosteesta, vanhasta pinnoitteesta ja muista epäpuhtauksista. Viimeksi siltaa oli huollettu 1940- ja 1970-luvuilla.

”Sillan teräsrakenteet olivat jo huollon tarpeessa, sillä rakenteissa oli ruostetta ja silta oli visuaalisesti ruman näköinen. Teiden suolaus ja jatkuva liikenne syövyttävät vuosikymmenien mittaan sillan rakenteita. Siltaa käyttää päivittäin noin 10 000 ajoneuvoa, pyöräilijöiden ja kävelijöiden lisäksi”, Tuokila kuvailee.
Ympäristönsuojelu nousee hankkeessa avainasemaan, sillä urakka tehdään keskellä Rovaniemen kaupunkia lähellä ihmisasutusta. Tästä syystä FSP:n liiketoimintayksikön päällikkö Henri Kimingin mukaan hiekkapuhallusjätteet kerätään talteen.

 

JOUSTAVUUS AVAINTEKIJÄKSI

Urakassa hyödynnetään suojahuputusta, joka estää hiekkapuhalluspölyn leviämistä ympäristöön. Pintakäsittely perustuu neljään maalikerrokseen. Maalit valitaan Kimingin mukaan tilaajan standardien mukaan. Laatua valvotaan tiukasti dokumentoinnilla ja tarkastuksilla, jotka käyvät läpi koko pintakäsittelyjärjestelmän. Pintakäsittelyn valvojana toimii Ramboll Oy.

”Yksi urakan mielenkiintoisimmista haasteista on tiukka aikataulu, johon olemme varautuneet hyvin joustavan toimintatapamme myötä”, Kiminki kertoo.

Alkuvaiheessa FSP urakoi yhdessä työvuorossa, mutta siirtyy vaiheittain kahteen työvuoroon sääolosuhteiden muuttuessa kesäisempään suuntaan. Paikalla FSP:ltä on työnjohtajan Kari Holmin lisäksi kahdeksan pintakäsittelijää, mutta työtahdin kiihtyessä paikalla on enimmillään kaksi työnjohtajaa ja noin 14 pintakäsittelijää.

Kunnostettu silta avataan uudelleen aikaisintaan loppuvuodesta 2018.

 

OUNASKOSKEN SILTAREMONTTI

Ounaskosken rautatiesilta on Kemijoen Ounaskosken Rovaniemen keskustassa ylittävä teräsristikkorakenteinen kaksikantinen rautatie- ja maantiesilta. Ylempää sillan kantta käyttää rautatieliikenne, alempaa kantta käyttää kaupungin, Ounasvaaran ja lähiseutujen välinen autoliikenne. Autokannen sivuilla kulkevat kävely- ja pyörätiet. Se on yksi Rovaniemen maamerkeistä.

Remontin aikana noin 400 metriä pitkä ja kahdeksan metriä leveä silta pintakäsitellään, ajotien asfaltti uusitaan ja kevyen liikenteen väyliä levennetään nykyisestä kahdesta metristä kolmeen metriin. Kevyen liikenteen teräsulokerakenteet puretaan sillan molemmin puolin, ja tilalle rakennetaan uudet.

Myös sillan valaistus, kaiteet ja kevyen liikenteen väylien lankutus uusitaan. Ylhäällä kulkevaa rautatietä kunnostetaan muun muassa asentamalla uudet kiskot ja uusimalla radan sepelit. Sillan omistaa Liikennevirasto. Urakan toteuttaa Destia Rail Oy. Remontti maksaa noin 7,4 miljoonaa euroa.

 

LUE ARTIKKELI: OUNASKOSKEN SILTAPROJEKTI KIINNOSTI ROVANIEMELLÄ
YLÖS