ORGANISAATIOMUUTOKSIA FSP:SSÄ

Lue ajankohtaisista nimitysuutisista ja tutustu uusiin tehtäviin nimitettyjen henkilöiden vastuualueisiin.

Mikko Kiiskisen siirryttyä uusiin haasteisiin Järvenpään Wärtsiläntien pintakäsittelylaitoksen päivittäisestä tuotannosta sekä sisäisestä asiakasyhteydenpidosta vastaa työnjohtaja Janne Heimonen. Heimonen raportoi liiketoimintayksikön päällikkö Henri Kimingille.

Marko Heininen on myös siirtynyt muiden haasteiden pariin, ja Raision pintakäsittelylaitoksen tuotantopäälliköksi on nimitetty Simo Sorjonen. Sorjonen vastaa päivittäisestä tuotannosta sekä sisäisestä asiakasyhteydenpidosta. Hän raportoi liiketoimintayksikön päällikkö Juha Granholmille.

Laatu- ja kehitysinsinööri Jukka Savilammen tehtävät jaetaan toistaiseksi QHES-organisaatiossa toimivien henkilöiden kesken. Savilahti toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja ryhtyi opettajaksi. QHES-organisaatiosta vastaa kehityspäällikkö Juli-Ann Rikkonen.

Hämeenlinnan uuden pintakäsittelylaitoksen ja Hämeen alueen liiketoimintayksikön päälliköksi on nimitetty Kari Nostaja. Hän vastaa alueen päivittäisestä tuotannosta sekä paikallisesta asiakasyhteydenpidosta.

Henry Sennikovin vaihdettua uusiin haasteisiin Viron Sauen pintakäsittelylaitoksen työnjohtajaksi on nimitetty Kaivo Kirs. Hän vastaa alueen päivittäisestä tuotannosta sekä paikallisesta asiakasyhteydenpidosta ja raportoi liiketoimintayksikön päällikkö Matis Jurgensonille.

Jarno Huttunen vastaa jatkossa FSP:n kansainvälisistä toiminnoista sekä asiakassuhteista ja raportoi toimitusjohtajalle. Em. muutoksesta johtuen Suomen liiketoimintayksiköiden päälliköt raportoivat toimitusjohtaja Pentti Virtaselle 1.1.2019 alkaen.

Muutoksella ei ole vaikutusta yhtiön tai operatiivisen johtoryhmän kokoonpanoihin eikä muuhun organisaatioon.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pentti Virtanen
puh. 0400 811 674

 

YLÖS