MUUTOKSIA SUOMEN ORGANISAATIOSSA 1.9.2020 ALKAEN

FSP:llä on uusi organisaatio Suomessa 1.9.2020 alkaen. Muutoksen tavoitteena on operatiivisen toiminnan vahva kehittäminen, kiristyviin laadullisiin vaatimuksiin vastaaminen sekä liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen organisaatiota suoraviivaistamalla.

Pintaa Syvemmältä 2-2019

Uudistuksessa Suomen operatiivisten tuotanto-organisaatioiden määrää on tiivistetty kolmeen. Viron ja Puolan liiketoimintayksiköt säilyvät ennallaan. 

Suomen operatiivisesta tuotanto-organisaatiosta vastaa operatiivinen johtaja Juha Granholm

Jani Myllys vastaa Keski- ja Pohjois-Suomen liiketoimintayksiköistä eli Jyväskylän kolmesta toimipaikasta sekä Kangasniemen, Lappeenrannan, Iisalmen ja Raahen toimipaikoista. 

Pasi Kovalainen vastaa Porvoon ja Naantalin toimipaikoista. 

Lounais- ja Etelä-Suomen liiketoimintayksiköt eli toimipaikat Raisio, Kaarina, Turku, Pori, Hämeenlinna ja Järvenpää muodostavat oman operatiivisen alueensa. Näiden toimipaikkojen uuden vastuullisen henkilön rekrytointiprosessi on alkanut. Toistaiseksi, sopivan henkilön löytymiseen saakka, toimipaikoista vastaa Juha Granholm. 

Henri Kiminki on siirtynyt uusiin haasteisiin. Suomen projektit -liiketoiminta jatkuu alueellisesti toteutettavana toimintana edellisen jaon mukaisesti. Keskitetty yhteydenpito projekteihin liittyen hoituu Juha Granholmin kautta. 

Muu organisaatio sekä toimipaikkojen paikalliset yhteyshenkilöt säilyvät ennallaan. 

Myllys ja Kovalainen raportoivat Juha Granholmille. 

Myyntiorganisaatio on jaettu kahteen; Joni Siironen ja Sanna Parkkonen vastaavat Suomen myynnistä alueellisesti jaettuna. Siironen ja Parkkonen raportoivat kaupallinen johtaja Samuli Laine-Zamojskille.  

Granholm ja Laine-Zamojski raportoivat toimitusjohtaja Jarno Huttuselle

YHTEYSTIEDOT:

Juha Granholm
+358 45 6578 01
 juha.granholm@fspcorp.com 

Jani Myllys
+358 50 330 3914
jani.myllys@fspcorp.com 

Pasi Kovalainen
+358 400 208 460
pasi.kovalainen@fspcorp.com 

Samuli Laine-Zamojski
+48 882 801 918
samuli.laine-zamojski@fspcorp.com  

Joni Siironen
+358 50 598 1722
 joni.siironen@fspcorp.com 

Sanna Parkkonen
+358 40 5322 157
sanna.parkkonen@fspcorp.com 

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja
Jarno Huttunen
+358 50 400 2082
jarno.huttunen@fspcorp.com

YLÖS