LAATU SYNTYY YHTEISTYÖSTÄ

Laadun valvonta ja kehittäminen. Yhteistyö ja asiakastarpeiden ymmärtäminen.

Suuria ja usein käytettyjä sanoja, mutta mitä ne tarkoittavat käytännössä? Siitä haluamme kertoa omalta osaltamme uusimmassa Pintaa Syvemmältä -lehdessä.

Iisalmessa yhteistyö asiakkaan kanssa on hyvin tiivis: toimimme samoissa tuotantotiloissa alueen suurimman asiakkaamme kanssa. Avoin vuoropuhelu on auttanut kehittämään prosesseja, ja töiden läpimenoajat ovat lyhentyneet. Samalla laatu on parantunut.
Tutustu Iisalmen yksikön esittelyyn.

Lue myös toiminnastamme Viron Sauessa. Siellä asiakasyhteyden merkitys korostuu. Virolaiset yritykset haluavat perinteisesti hoitaa pintakäsittelyn itse, ja yhteistyösopimuksen saaminen edellyttää usein pitkiä neuvotteluja, joissa avataan koko tuotantoprosessi. Simuloimalla voidaan löytää tuotannon mahdolliset pullonkaulat ja päästä lopulta muuttamaan muutakin kuin pintakäsittelyprosessia. On oleellista löytää tuotannon kaikille osapuolille kustannustehokas toimintamalli. Tämä on tärkeä periaate kaikessa toiminnassamme.

Tutustu uuteen Hämeenlinnan yksikköön. Toiminta on lähtenyt hienosti liikkeelle, ja uutta työporukkaa on tuettu muun muassa koulutuksilla, jotka jatkuvat edelleen. FSP haluaa tukea henkilöstöä sekä yksilö- ja yksikkökohtaisesti että yli yksikkörajojen. Yhteisessä suuressa työyhteisössämme on paljon voimaa ja osaamista.

Laadukas toiminta johtaa laadukkaaseen lopputulokseen. Tässä artikkelissa katsomme kirjaimellisesti pintaa syvemmälle ja pohdimme, mitä kaikkea viimeistelty ja laadukas pintakäsittely vaatii.

Yhteistyöterveisin

Pentti Virtanen
toimitusjohtaja
FSP Finnish Steel Painting

YLÖS