FSP:n henkilöstö kasvatti räjähdysmäisesti kehitysideoiden määrän

FSP:n aloitteiden ja ideoiden määrä on räjähtänyt kasvuun. Aikaisempi vertailutulos vuoden takaa oli 3 ideaa vuodessa – nyt vuoden määrätietoisen työn jälkeen ollaan saavutettu 300 aloitteen vuosivauhti. Ideat ovat poikineet konkreettista hyötyä niin asiakaspalveluun kuin kannattavampaan liiketoimintaankin.

Innovaatiot ja kehitysideat nostavat työn tuottavuutta, kasvattavat lisä- ja jalostusarvoa sekä ovat FSP:lle kilpailukykytekijä. Ideakulttuurin luominen nostettiin selkeäksi painopistealueeksi, kun yritykselle laadittiin uutta strategiaa.

Kyse on innovaatiojohtamisesta, jossa henkilöstöä kannustetaan ideoimaan ja kehittämään parannusehdotuksia. Itsestään eivät ideat toki kerry. Esimiehet opastettiin viemään asiaa eteenpäin kussakin kolmessakymmenessä toimipisteessä. Näin ison toimintatavan muutos ei ole helppo”, sanoo FSP Finnish Steel Painting Oy:n toimitusjohtaja Pentti Virtanen.

”FSP:llä on systemaattisesti luotu kulttuuria, jossa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus havainnoida työympäristöä ja ehdottaa, kuinka FSP voi toimia fiksummin ja asiakasta voidaan palvella entistä paremmin”, kertoo Kissconsulting Oy:n Maarika Maury, joka toimi yhteistyökumppanina ideakulttuurin luomisessa FSP:ssä.

Kulttuurimuutoksen avuksi otettiin ideakulttuuria tukeva selainpohjainen sovellus, joka lisää henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa työympäristöön ja kannustaa tekemään parannusehdotuksia. Ideapalvelun päämääränä on kerätä organisaatiosta hiljaista tietoa, josta hyötyvät henkilöstön lisäksi FSP:n asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Kaikilla FSP:läisillä on pääsy omilla tunnuksilla täysin läpinäkyvään selainpohjaiseen TellUs-sovellukseen. Kaikki näkevät muidenkin ideat ja pääsevät kommentoimaan, kehittämään niitä edelleen sekä hyödyntämään niitä.

FSP on palkinnut ideoiden tekijöitä jo erilaisilla palkkioilla. Konkreettista palkkiorahaa on maksettu henkilöstölle noin 10 000 euroa saatujen taloudellisten hyötyjen ansiosta.

”FSP on yksi maamme edelläkävijäyrityksistä, joka on systemaattisesti luonut innovointia tukevaa työyhteisökulttuuria. Tarvitsemme enemmän maahamme innovointia tukevaa suotuisaa ilmapiiriä työyhteisöissämme. Innovaatiot turvaavat yritysten ja samalla Suomen kilpailukyvyn”, Maury jatkaa.

Lisätietoja:

Pentti Virtanen, toimitusjohtaja, FSP Finnish Steel Painting Oy, puh. 0400 811 674.
Maarika Maury, Kissconsulting Oy, puh. 050 5900 412.