FSP VAHVASTI MUKANA PALOSUOJAUKSESSA USEALLA RINTAMALLA

FSP on ollut viimeisten kymmenen vuoden aikana mukana toteuttamassa useissa rakennuskohteissa perinteisen pintakäsittelyn lisäksi palosuojausta.

Teräsrakenteiden palosuojausurakoita on kiihdyttänyt Suomessa tiukentunut pelastuslaki, joka astui voimaan heinäkuussa 2011. Lain seurauksena monet teollisuusrakennukset ovat joutuneet parantamaan paloturvallisuuttaan. Lakiuudistus vaatii laatimaan uusiin rakennuksiin muun muassa poistumisturvallisuusselvityksen ja kehittämään palosuojausta. Heti rakennuslupavaiheessa on myös määritettävä palokestävyysaika.

Pelastuslain mukaan kaikissa julkisissa kiinteistöissä rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen.

Lisäksi vaaditaan, että rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin. Lain mukaan pelastustoiminnan on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa oltava mahdollista ja pelastushenkilöstön turvallisuus on otettava huomioon.

 

Riittävä kantavuus palotilanteessa

FSP on tehnyt viimeisten vuosien aikana palosuojapinnoituksia useissa kohteissa kuten satamaterminaalirakenteissa, Nesteen öljynjalostamon prosessiputkistoissa ja Suomeen rakennetuissa datakeskuksissa. Ruotsissa FSP on tehnyt palosuojapinnoituksia muun muassa Volvo Pentan tehtaalla Göteborgissa.

Kohteissa on tehty palosuojausten lisäksi myös perinteisiä korroosionestomaalauksia. Käytännössä palosuojauspinnoitusta vaativat kaikki rakennukset ja teräsrakenteet, joilta edellytetään riittävää kantavuutta palotilanteessa.

Pinnoitteen paksuus määrittelee, kuinka kauan se antaa suojaa kantavalle rakenteelle tietyssä lämpötilassa, ennen kuin kantavuus heikkenee merkittävästi.

 

Palosuojaus kätevämpi kuin betonointi

Mahdollisen pintamaalikerroksen tehtävä palosuojauksessa on pääasiassa muuttaa värisävy halutun mukaiseksi. Pohjamaali ja palosuojaus antavat yleensä jo riittävän korroosiosuojan.

Palosuojaus voidaan tehdä jo ennen rakennusvaihetta pintakäsittelylaitoksessa, toisaalta myös paikan päällä asennuksen jälkeen. Kuljetuksessa syntyneet vauriot ja asennuksen hitsaussaumojen paikkamaalaukset joudutaan joka tapauksessa tekemään vielä asennuksen jälkeen.

Palosuojapinnoite on helppo ja kustannustehokas menetelmä verrattuna perinteiseen betonointiin. Etuna on muun muassa se, että palosuojapinnoite on kevyempää ja kätevämpi tehdä työmaalla kuin betonointi. Hyötynä on myös se, että palosuojausta voidaan paikata kätevästi mahdollisten kolhujen syntymisen jälkeen, kun taas betonikolhujen korjaus on työläämpää.

YLÖS