FSP Finnish Steel Painting Oy on perustanut maayhtiön Norjaan

Tämä merkitsee FSP:lle merkittävää päänavausta uudelle markkina-alueelle. Norja on houkutteleva markkina-alue erityisesti offshore-teollisuuden kasvunäkymien takia. Maayhtiön perustaminen Norjaan tukee FSP:n visiota olla johtava ja monipuolinen pintakäsittelyalan tuottaja Pohjois-Euroopan markkinoilla. Tavoitteena on kaksinkertaistaa kansainvälinen myynti seuraavien kolmen vuoden aikana. Lähivuosien aikana erityisen suuret kasvunäkymät ovat projekti- ja offshore-liiketoiminnassa sekä lisäarvopalveluissa.

”Norjan pintakäsittelyalan markkinat ovat suunnilleen yhtä suuret kuin Suomen. Norja houkuttelee erityisesti maan suuren offshore-teollisuuden ja sen ympärille rakentuvan petrokemikaalien tuoteteollisuuden takia. Volyymimäärät offshore-teollisuudessa kasvavat kovaa vauhtia seuraavien kymmenen vuoden aikana. FSP:llä on pitkä kokemus pintakäsittelystä offshore-rakenteissa ja Frosio-pätevyyden suorittaneita tarkastajia. Offshore-rakenteisiin kuuluu tänä päivänä olennaisena osana Norsok-standardin mukainen Frosio-tarkastus. Päämääränä on täyttää korkeat laatuvaatimukset, koska rakenteiden pitää kestää ankaran käyttöympäristön rasitusta”, FSP Finnish Steel Painting Oy:n toimitusjohtaja Pentti Virtanen sanoo.

”Kansainvälisissä projekteissa henkilöstö on paikallista, mutta projektia johdetaan keskitetysti Suomesta käsin. Näin varmistetaan laadukas lopputulos ympäristöystävällisten ja turvallisten työtapojen kanssa. Uudet pintakäsittelyalan innovaatiot yhdessä palvelukeskeisten työtapojen kautta luovat pohjaa kasvu- ja kansainvälistymistarinan jatkumiselle. Palvelukeskeisyys pohjautuu fiksuun, sovittuun ja palvelualttiiseen tapaan toimia. Olemme innostuneet päänavauksesta uudelle markkina-alueelle ja jatkamme kansainvälistymistä myös tulevaisuudessa”, Virtanen jatkaa.
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pentti Virtanen, FSP Finnish Steel Painting Oy, puh. 0400 811 674.