FROSIO-TARKASTUS KROATIALAISELLE TROGIR-TELAKALLE

FSP toteutti kevään ja kesän 2017 aikana kroatialaisella Trogir Brodogdadiliste -telakalla IMO-sääntöjen mukaisia terästyö- ja korroosionestomaalauksen laatua mittaavia FROSIO-sertifiointitarkastuksia.

Tarkastuksen kohteena oli Arctech Helsinki Shipyardin tilaaman arktisen tankkerin rungon osatoimitus. Arctech toimittaa arktisen tankkerin kreikkalaiselle Dynacom-varustamolle.

NB 515 -tankkeri rakennetaan osin Suomessa ja osin Kroatiassa. Kroatiassa tehdään laivan 167-metrinen eri lohkoista koostuva keulaosa. FSP:n FROSIO -tarkastaja suoritti paikan päällä terästöiden ja korroosionestomaalauksen laatutarkastukset sitä mukaa, kun ne valmistuivat.

”Kun tarkastaja matkusti paikan päälle, pystyttiin välttämään se, että korroosionestomaalauksien IMO-hyväksynnät olisivat jääneet tehtäväksi Arctech-telakalle Suomessa. FSP tarjoaa FROSIO-tarkastuksia asiakkaan tarpeiden mukaisesti ympäri maailmaa. Asiantuntijamme ovat käyneet tarkastamassa kohteita muun muassa Tanskassa, Kiinassa, Urugyayssa ja Norjassa”, sanoo FSP:n aluejohtaja Jukka Lähde.

Pintakäsittely on avainasemassa, koska tankkeri altistuu sekä korroosiota aiheuttavalle merivedelle että Koillisväylän vaativille jääolosuhteille. Tankkeri pystyy murtamaan lähes 2-metristä jäätä. Alus hyödyntää suomalaista innovaatiota kaksitoimisesta aluskonseptista, missä laiva on optimoitu toimimaan keula edellä avovedessä ja perä edellä raskaissa jääolosuhteissa.

FSP:n osuus kesti neljä kuukautta ja sen aikana aluksen pintakäsittelyn laatua arvioitiin sekä silmämääräisesti että mittalaittein. Tarkoituksena oli auditoida alihankkijoiden prosessien laatutasoa, havainnoida laatukontrollia ja osoittaa tarvittaessa mahdollisia epäkohtia.

YLÖS