Varovaista optimismia Raahen seudulla

Pohjois-Pohjanmaa koki, muun maailman mukana, keväällä 2020 puhjenneen koronakriisin vaikutukset. Suuremmilta konkursseilta onneksi säästyttiin, ja alkushokin jälkeen toipuminen on sujunut hyvin. Myös FSP For Surface Protectionin tilauskanta on vaihdellut pandemian aikana. Nyt tilanne näyttää taas valoisalta. Elinkeinoelämän keskusliiton viimeisin luottamusindikaattori paljastaa, että teollisuusyritysten luottamus on nousussa. Luottamuksen lisäksi tilauskannat ovat nousseet. Tämä on huomattu myös FSP:n Raahen yksikössä. FSP tarjoaa edelleen kapasiteettiaan kaikille alueen toimijoille.

Maaliskuussa 2020 puhjennut koronakriisi kuritti monia toimialoja ja tulevaisuus näyttäytyi hyvin epävarmana. Matkailu-, palvelu, ja tapahtuma-alan yritykset ovat kieltämättä käsineet pandemiasta eniten. Teollisuudessa, alkutuotannossa ja rakentamisessa pandemian vaikutukset ovat olleet vähäisemmät, selviää valtioneuvoston katsauksesta.

Valtioneuvoston Pohjois-Pohjanmaan kehitysnäkymien katsaus näyttää olosuhteisiin nähden hyvältä. Positiiviset elinkeinojen ja työllisyysmarkkinoiden yleisnäkymät ja tuotannon sekä tilauskantojen hyvä yleisvire antavat toiveikkaan kuvan tilanteesta.

Kotimainen pintakäsittelijäjättiläinen FSP For Surface Protection on myös tyytyväinen tämän hetkiseen tilanteeseensa.

– Koronan vaikutukset tilauskantoihimme oli ilman muuta nähtävissä. Hetkellisesti hiljentynyt konepajateollisuus ja teräsrakentaminen heikensi kysyntää ja ylitarjontaa oli alalla runsaasti. Tilanne on nyt onneksi jo muuttunut, ja tilauskantamme ovat lähteneet voimakkaaseen kasvuun, kertoo FSP:n toimitusjohtaja Jarno Huttunen.

Osaajille on kysyntää

Koronakriisillä on ollut myös epäsuotuisat vaikutukset nuoriin. Talouden heikentyessä nuorisotyöttömyys kasvaa tyypillisesti. Pohjois-Pohjanmaalla nuoria on työllistynyt aikaisempaa vuotta vähemmän.

Positiivista kehitystä on tosin tapahtunut kesätyörintamalla. Nuorille suunnattuja kesätyöpaikkoja on ollut aikaisempaa runsaammin tarjolla. FSP on kantanut kortensa kekoon palkkaamalla nuoria Raahen yksikköönsä kesätöihin.

Kriisistä huolimatta alueella ei onneksi tapahtunut merkittävää muutosta konkurssimäärässä. Eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata on sen sijaan runsaasti isoja hankkeita vireillä tai pian alkamassa.

Myös FSP:n Raahen yksikössä löytyy runsaasti kasvun halua ja ketteryyttä. Yritys tarjoaa edelleen teollista pintakäsittelyä ja siihen liittyviä asiantuntija- ja lisäarvopalveluita alueen konepajoille sekä teräs- ja metallialanyrityksille. FSP uskoo, että kustannustehokkaalle ja luotettavalle pintakäsittelijälle on kysyntää.

– Meillä on Raahessa runsaasti kapasiteettia. FSP:n pohjoisimmassa yksikössä on tilat, teknologia ja osaavaa ammattitaitoista henkilöstöä. Miksi emme tarjoaisi tätä myös muille, Huttunen toteaa.

Verkostoituminen ja yhteistyö auttavat kriisitilanteessa

Raahessa ja sen lähialueilla on runsaasti metalli- ja konepajateollisuutta. Raahen seudun toteuttaman loppukesän 2020 yritysbarometrikyselyn perusteella alueella on paljon alihankinta- ja yhteistyöverkostoja, etenkin teollisuuden toimialoilla. FSP on tehnyt Raahen yksikössä yhteistyötä isojen paikallisten toimijoiden kanssa jo vuosia. Verkostoituminen ja yhteistyö nähdäänkin yhtenä selviytymisen keinona pandemian aikana.

– Olemme lähellä kaikkia, sillä pintakäsittelylaitoksemme sijaitsee kasitien varrella. Lisäksi aikatauluttaminen meidän kanssa on helppoa. Raahen nykyinen pintakäsittelylaitos on ollut toiminnassa vuodesta 2017, josta haluamme tarjota pintakäsittelypalveluja kaikille Pohjois-Suomen yrityksille. Verkostomme laajentaminen ja kapasiteetin jakaminen hyödyttää pitkässä juoksussa kaikkia osapuolia, kertoo Huttunen.

Yhteyshenkilöt

Jarno Huttunen 
Toimitusjohtaja 
jarno.huttunen@fspcorp.com
+358 50 400 2082 

Joni Siironen 
Myyntipäällikkö 
joni.siironen@fspcorp.com
+358 50 598 1722