Vahva polyurea tiivistää seinät Rauman teollisuuspuistossa

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy uudisti alkuvuonna 2018 Seaside Industry Park Rauma -teollisuuspuistossa sijaitsevan hallirakennuksen sisäseinien pintoja. Se valitsi urakan pinnoitetyön toteuttajaksi FSP:n, joka hyödynsi pinnoitteena erittäin kestävää polyureaa.

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n projektipäällikkö Mikko Tapani kertoo yhteistyön sujuneen hyvin FSP:n kanssa työmaa-alueella.
”Kokemukset olivat hyviä. Työn laatu vastasi odotuksia ja projekti pysyi suunnitellussa aikataulussa”, Tapani kertoo.

Työmaa sijaitsi meriteollisuuspuistoalueella rakennuksessa, jossa Rauman Meriteollisuuskiinteistöt halusi parantaa pölyneristystä hallin ja toimistotilojen välillä.

Pintakäsittelykohteena oli näiden tilojen välinen seinä, jonka tiiviyttä haluttiin kohentaa hallin puolelta.

”Hallissa tehdään muun muassa meriteollisuusrakenteiden profiilin katkaisua, mikä tuo mukanaan muun muassa teräspölyä. Halusimme varmistaa, että nämä pölyt ja muut haittatekijät eivät tunkeudu väliseinärakenteeseen ja siitä seinän taakse toimistotiloihin. Näin toimistotilojen työntekijät eivät joudu kärsimään mahdollisista haitoista”, Tapani perustelee.

SOVELTUU LÄHES KAIKILLE PINNOILLE

Työmaa asetti pölyneristykselle haasteita, koska hallin ja toimiston välinen seinä on suurelta osin muurattu tiilellä, ja puurakenteisen seinän osalle piti lisätä paloeristettä. Ratkaisuna oli se, että pinnoitetyö tehtiin puhdistetulle tiilipinnalle sekä kovan eristevillan päälle. Polyurean yksi avainhyödyistä on, että se soveltuu lähes kaikille pinnoille.

Kriteerit kumppanin valinnalle nousivat korkeiksi, koska kyseessä on raskaan teollisuuden teollisuuspuistoalue, joka palvelee monia meriteollisuusalan kärkiyrityksiä sekä tarjoaa yrityksille tehokkaan toimintaympäristön.

”Valitsimme FSP:n pintakäsittelykumppaniksi, koska se on kokenut polyureapinnoitusten toteuttaja. Valintaa helpotti myös, että FSP oli tuttu aiemmin alueella toimineena yrityksenä ja antoi kilpailukyisen urakkatarjouksen”, Tapani kertoo.

”Polyurea nousi ykkösvaihtoehdoksi tehokkaan eristävyyden, kulutuskestävyyden ja helpon puhdistettavuuden takia. Pinnoite ei myöskään kanna ääntä. Lisäksi se kiinnittyy kaikkiin pintoihin kuten tiileen ja villaan ja jättää tasalaatuisen sekä saumattoman pinnan.”

”Arvostimme lisäksi erittäin korkealle FSP:n pintakäsittelijöiden ammattitaidon. Kuusiston veljekset ja Kari Holm työnjohtajana sitoutuivat hienosti projektin läpivientiin.”

Pinnoitettava pinta-ala oli 900 neliömetriä ja pintakäsittelytyö suoritettiin seinän korkeuden vuoksi henkilönostinta käyttäen turvallisuusmääräysten mukaisesti.

RAUMAN MERITEOLLISUUSKIINTEISTÖT OY

  • hallinnoi, koordinoi ja kehittää Seaside Industry Park Rauma -teollisuuspuistoa
  • vuokraa puiston tiloja ja laitteita ja huolehtii niiden kunnossapidosta
  • järjestää puiston toimijoiden tarvitsemia yhteisiä palveluita
  • logistisesti erinomainen sijainti: meren rannalla, sataman vieressä, maantie- ja rautatieyhteydet perille
  • tarjoaa yrityksille poikkeuksellisia kilpailuetuja