QHES-johtaja ja työsuojelupäällikkö Kari Rinkinen: “Turvallisuus syntyy hyvästä johtamisesta ja asenteista”

FSP:n uusi QHES-johtaja ja työsuojelupäällikkö Kari Rinkinen aloitti tehtävässään kuluneen kevään huhtikuussa. FSP:n toiminnan laajeneminen Euroopassa kasvattaa myös QHES-johtamisen kenttää merkittävästi. – laatu-, ympäristö- ja turvallisuus- asioiden tärkeysaste on selvästi kohonnut. Samalla on myös oivallettu, että nämä osa-alueet eivät kehity itsestään FSP:n kokoisessa yrityksessä, toteaa Rinkinen.

QHES kirjainyhdistelmä tulee englannin kielen sanoista quality, health, environment ja safety. Suomeksi puhutaan laadusta, työterveydestä, ympäristöasioista ja työturvallisuudesta. Kari Rinkisen mukaan laatu voidaan jakaa
kahteen osa-alueeseen, toiminnalliseen laatuun ja tuotelaatuun. Näistä ensimmäinen eli toiminnallisen laadun tarkkailu ja kehittäminen on hänen toimialaansa.

– Työssäni laadun tarkkailu tarkoittaa pitkälti erilaisten toimintaprosessien kehittämistä. Toisin sanoen, selvitän kuinka tulee toimia, jotta haluttu suorite saadaan kerralla kuntoon tehokkaasti ja järkevästi. Toiminnallisen laadun hallinnassa poikkeamien analysointi on keskiössä. Raportoitujen tietojen perusteella määritetään ja toteutetaan korjaavia toimenpiteitä, kertoo Rinkinen.

Työterveyden ja työturvallisuuden osa-alueet Rinkinen mieltää samaan kokonaisuuteen kuuluviksi. – Tosin myös nämä voidaan jaotella siten, että työterveys ja -hyvinvointi on pääsääntöisesti henkilöstöhallinnon osa-aluetta ja työturvallisuuspuoli on enemmän minun kenttääni. Työturvallisuuden johtamisessa on tärkeää pyrkiä tunnistamaan ja eliminoimaan työssä esiintyvät vaarat ja riskit. Turvallisuus ja sen arvostus lähtevät johtamisesta, mutta myös yleisillä asenteilla sekä esimerkkinä toimimisella on omat merkittävät roolinsa. Tehtävänäni on tehdä työturvallisuutta näkyvämmäksi FSP:llä, jokapäiväisessä toiminnassa.

Asiakkaidemme kiinnostus ympäristöasioita kohtaan kasvaa

FSP:n asiakkaat ovat pääsääntöisesti teknologiateollisuuden yrityksiä. Asiakkaiden omat laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusvaatimukset ovat korkealla ja he edellyttävät samaa myös yhteistyökumppaneiltaan.

– Oman pesän on oltava puhdas. Asiakkaamme ovat vastuullisia toimijoita ja he vaativat meiltä myös samaa, Rinkinen kertoo ja jatkaa huomauttaen,
– Nämä eivät ole FSP:lle uudenlaisia haasteita. QHES- tekijöiden huomioiminen ja kehittäminen on FSP:lle entuudestaan tuttua.

Tämän vuoden ympäristötavoitteeksi ja tutkimuskohteeksi on asetettu hiilijalanjäljen selvittäminen ja pienentäminen eri pinnoitusteknologioiden käytössä. FSP:llä seurataan myös aktiivisesti jätehuollon sujuvuutta. Lisäksi haihtuvien orgaanisten yhdisteiden eli VOC- päästöjen vähentäminen on voimakkaasti esillä.

– Asiakkaat haluavat tuotantoa, jossa ympäristö- ja elinkaarikuormitukset ovat hallittuja. FSP haluaa vastata kestävän kehityksen palveluiden kysyntään tarjoamalla mahdollisimman vastuullista pintakäsittelytoimintaa.

Jos ongelmiin ei puututa, niistä tulee hiljaisesti hyväksyttyjä käytänteitä

Rinkisen mukaan QHES-johtamisessa isoimpia haasteita on ihmisten asenteiden muuttaminen. –Esimerkiksi turvallisuuteen liittyvissä asioissa on melko yksinkertaista suunnitella ja jalkauttaa uusia menettelyjä. Mutta, jos samanaikaisesti vanhoja toimintatapoja itsepintaisesti jatketaan, on valitettavan totta ettei muutoksia saada aikaiseksi, toteaa Rinkinen.

Rinkinen jatkaa painottaen esihenkilön roolin tärkeyttä muutosten läpiviennissä. Hänen mukaansa on äärimmäisen olennaista, että esihenkilö tarttuu rohkeasti ja systemaattisesti poikkeamiin.
– Selvää on, että jos epäkohtiin ei puututa, niistä muotoutuu hiljaisesti hyväksyttyjä käytänteitä.

Kynnystä puuttua epäkohtiin on FSP:llä madallettu. Yksiköissä on määritelty yhteiset, selkeät
ohjeet kuinka esimerkiksi poikkeamat raportoidaan, jotta ne saatetaan

laatuyksikölle analysoitavaksi. – FSP:n kaltaisella yrityksellä on parisen kymmentä pintakäsittelylaitosta. Analysoidessamme raportoituja epäkohtia varmistamme, että jokaisessa laitoksessa reagoidaan ongelmiin ja korjaavat toimenpiteet otetaan käyttöön kaikissa yrityksen yksiköissä. Näin jokaisen laitoksen
ei tarvitse hakata päätä samaan puuhun, eli tehdä samoja virheitä oppiakseen.

Aina voidaan parantaa ja kehittyä

Yhteisten sovittujen toimintatapojen lisäksi logiikkaohjattu tietojärjestelmä (IoT) tuottaa Rinkiselle runsaasti tietoa analysoitavaksi. FSP:n tavoite on tarjota mahdollisimman vastuullista ja laadukasta pintakäsittelytoimintaa. Edistyksellisen IoT-teknologian käyttöönotto tarjoaa siihen sopivat ja riittävät resurssit.

– IoT:n reaaliaikaisuus tarkoittaa, että tietoa saadaan ja pystytään analysoimaan mahdollisimman nopeasti. Sujuvan tiedonkulun johdosta tuotelaadun varmistaminen vahvistuu. Samalla pystymme hallinnoimaan ympäristöasioita tehokkaammin päästöjen näkökulmasta.

Vaikka osin automatisoitu tiedonkeruu sujuvoittaa QHES-johtamista, eivät Rinkisen työt ole loppumassa. – QHES-johtamisessa on aina parantamisen varaa. Ajattelen toimintamme olevan jatkuvan parantamisen kehä, jossa ei oikeastaan koskaan olla valmiita. Vaikka saavuttaisimme ”nolla tapaturmaa vuodessa” -tason, ei siihen kannata tuudittautua. Kokemukseni mukaan, QHES-johtamisessa passivoituminen kostautuu yllättävän nopeasti. Turvallisuus ja hyvä laatu syntyvät aktiivisesta tekemisestä, eivät itsestään.

FSP:n kansainvälistyminen on vasta alkamassa

FSP laajentaa tulevaisuudessa toimintaansa kansainvälisillä markkinoilla. FSP:llä on toimintaa entuudestaan jo Virossa ja Puolassa. FSP on toiminut Puolassa jo reilut kymmenen vuotta, ja viimeisin liikkeenluovutus Stargardissa on jälleen yksi etappi laajenemistavoitteissa.

Rinkinen toimii QHES-johtajana koko yrityksessä, joten työnsarkaa tulee riittämään myös kansainvälisillä markkinoilla.

– FSP on kansainvälistymisen

polun alkupäässä ja on mielenkiintoista päästä toimintaan mukaan näin alussa. Toimintamme on laajenemassa Puolassa merkittävästi, Rinkinen kertoo.

Kansainvälisissä toimintaympäristöissä on omat haasteensa. Mitä Rinkinen ajattelee QHES-johtamisesta ulkomailla?

– Odotan positiivisella mielellä yhteistyön aloittamista, ja etenkin tulevan kesän vierailuani Puolan Stargardin yksikköön. Haasteita on varmasti jonkin verran luvassa. Vaikka olemme molemmat EU-maita, on maiden paikallisissa lainsäädännöissä joitain eroavaisuuksia. Kulttuurieroja esimerkiksi toimintatavoissa ja turvallisuusjohtamisessa on myös varmasti jonkin verran. Uskon kuitenkin, että avoimella yhteistyöllä ja keskustelulla saamme sovittua turvalliset sekä hyvät toimintatavat.

Kari Rinkinen, QHES-johtaja ja työsuojelupäällikkö
+358 40 835 8118 
kari.rinkinen@fspcorp.com 

  • FSP:n QHES-johtaja ja työsuojelu- päällikkö 4/2021. Rinkinen on FSP:n johtoryhmässä
  • Työskennellyt myynti- ja kehitysjohtajana sekä QHES-johtajana Ramboll Finland Oy:llä. Rinkinen vastasi Rambollilla FSP:n QHES-asioista. Aikaisemmin toiminut yrittäjänä
  • Kotoisin Etelä-Karjalasta
  • Mökkeily ja veneily Saimaalla lähellä sydäntä. Talvisin lumilajien suurkuluttaja