Arvolupauksemme

Haluamme olla alamme monipuolisin, arvostetuin ja luotettavin yhteistyökumppani nyt ja tulevaisuudessa.

FSP:n pitkä alan kokemus, ammattitaitoinen henkilöstö, sertifioitu, asiakaslähtöinen ja osallistava johtamisjärjestelmä sekä laaja asiantuntija- ja kumppaniverkosto varmistavat, että työn laatu täyttää aina alan korkeimmatkin vaatimukset. Laadukas työ tietää myös kustannussäästöjä – mitä laadukkaampaa pintakäsittelyn jälki on, sitä vähäisemmäksi tuotteen huolto- ja ylläpitokustannukset jäävät.

Olemme sitoutuneet toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja varmistamme, että asiakkaamme saavat vähintään sellaisen työtuloksen kuin odottavat.

Kaikki lähtee henkilöstöstä

Yrityksemme ehdottomasti tärkein voimavara, kilpailuetu ja kasvun edellytys on asiansa osaava, tekemiseensä motivoitunut ja työpaikan arvoihin ja toimintamalleihin sitoutunut henkilöstö. Oman alansa asiantuntijoina he tietävät parhaiten, mikä toimii ja mikä ei. Arvostamme arjen toiminnasta nousseita oivalluksia ja kannustamme myös asiakkaitamme jakamaan ideansa yhteiseksi hyväksi.

FSP tunnetaankin hyvänä ja luotettavana työnantajana, jossa tehdään pitkiä työuria. Panostamme jatkuvasti henkilöstömme hyvinvointiin ja ammattitaidon kehittämiseen. Erityisen tarkasti kiinnitämme huomiota työturvallisuuteen, josta emme tingi minkään työvaiheen aikana.

For Sustainable Surface Protection – Vastuullista ja kestävää pintakäsittelyä

Vastuullisuus sisältyy pintakäsittelyprosessin kaikkiin vaiheisiin.

FSP on asettanut ympäristötavoitteikseen VOC-päästöjen vähentämisen, hiilijalanjäljen pienentämisen sekä tuotannossa syntyvän jätteen määrän minimoinnin. Tavoitteet sisältyvät tuotantoprosessin kaikkiin vaiheisiin.

Tavoitteisiin päästäksemme olemme analysoineet pintakäsittelylaitostemme päästöt, energiankulutuksen sekä syntyvän jätteen määrän ja laadun yksikkökohtaisesti, selvittäneet keinoja niiden vähentämiseksi sekä tarttuneet toimeen.

Toimintatapamme

Yrityksessämme on vahva henkilöstöä osallistava kulttuuri ja toimintatapa, jonka olemme kiteyttäneet kolmeksi pääkohdaksi:

■  Fiksusti

Haluamme aina toimia fiksusti. Kannustamme henkilöstöämme rohkeasti ideoimaan keinoja toimintamme kehittämiseksi. Vastuullisena yrityksenä keräämme ja hyödynnämme arvokkaat asiakaspalautteet.

■  Sovitusti

Lupaamme sen, mihin pystymme ja pidämme sen, minkä lupaamme. Toimitusvarmuus ja laatu säilyvät sekä laitoksen tuotantopiikkien aikana että haastavimmissakin projektikohteissa.

■  Palvelualttiisti

Katsomme asioita asiakkaamme näkökulmasta ja asiat hoidetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Sertifikaatit

Noudatamme tarkasti laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja terveysvaatimuksia (QHSE). Osoituksena tästä toimintamme on sertifioitu ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001 -standardein.

Katso toimipistekohtaiset sertifikaattimme ⟶

FSP For Surface Protection

Tarjoamme teollista pintakäsittelyä ja pintakäsittelyn ulkoistusta.

Liikevaihto  (ennuste 2023)

42 M€

Tavoitteenamme on voimakas kansainvälinen kasvu

Henkilökunta

Yli 400

Henkilöstön hyvinvointi, turvallisuus ja motivaatio on ykkösasiamme

Toimipaikat

24

Neljässä eri maassa

Kokemus, lähes

60 vuotta

FSP on perustettu 1964 ja sen voidaankin sanoa luoneen pohjan suomalaiselle teolliselle pintakäsittelylle