Terminen ruiskutus pidentää elinkaarta ja huoltoväliä

FSP on toteuttanut suuren termisen ruiskutusprojektin Suomen Porin pintakäsittelylaitoksessaan. Kohteina olivat 132 terässegmenttiä, jotka vietiin kokoonpanon jälkeen Norjaan, Pohjanmerelle osaksi tuulimyllyvoimaloiden perustuksia.

Tuulivoimalan perusta muodostuu neljästä segmentistä. Pintakäsittelyn tavoitteena on suojata teräsrakenteita suolaisen meriveden aiheuttamalta korroosiolta ja torjua kulumiseroosiota, koska rakenteet joutuvat olemaan erittäin ankarissa olosuhteissa Norjan Pohjanmerellä.

Terminen ruiskutus on yksi monipuolisimmista teollisista pinnoitusmenetelmistä, jolla on tällä hetkellä vahvaa kysyntää muun muassa laajan pinnoitevalikoiman takia. Päätavoitteena on pidentää tuotteen elinkaarta ja huoltoväliä.

Termisen ruiskutuksen pinnoitteet antavat teräsrakenteisiin erinomaisia ominaisuuksia verrattuna moniin muihin teollisiin sovelluksiin. Tällaisia ominaisuuksia ovat korroosiosuojan lisäksi kulumiskestävyys, kovuus, lämmönjohtokyky, lämmönkesto ja tartuntalujuus sekä soveltuvuus laajoille pinnoille.

Levinnyt monelle teollisuusalueelle

Termisellä ruiskutuksella voidaan parantaa kappaleiden sähkönjohtavuutta tai -eristävyyttä, voitelua, kitkaa, kemiallista kestävyyttä ja muita ominaisuuksia.

Menetelmän etuina ovat myös pinnoitteen suuri valmistusnopeus, alhainen lämmöntuonti työkappaleeseen ja kohtuulliset pinnoituskustannukset verrattuna muihin sovelluksiin.

Monipuolisuutensa ansiosta terminen ruiskutus on levinnyt hyvin monelle teollisuusalalle. Useissa maissa se onkin yleisesti teollisuudessa vaadittu pintakäsittelymenetelmä. Kohteina voivat olla muun muassa sillat, nosturit, laivat, off-shore-alustat, satamarakenteet, öljynporauslautat, aidat ja portit sekä ajoneuvot.

Termisessä ruiskutuksessa kiinteä metalli sulatetaan ja ruiskutetaan tuotteen pintaan, mikä muodostaa tasalaatuisen ja hyvin kestävän pinnoitteen.

Tiukka laadun valvonta

Pinnoitustyö muodostuu kokonaisuudessaan ruiskutettavan pinnan esivalmistelusta, ruiskutuksesta, tiivistyksestä ja viimeistelystä. Terminen ruiskutusprojekti vaatii tiukkaa laadunvalvontaa standardien mukaisesti.

Ennen varsinaista pinnoitusta käydään läpi teräsrakenteen soveltuvuus käytettävälle menetelmälle. Pintakäsittelijät poistavat huolellisesti rasvat ja epäpuhtaudet. Suihkupuhdistuksen jälkeen tarkistetaan pinnankarheus, pölyttömyys ja muu pinnan profiili.

Lisäksi varmistetaan, että metallisesta pinnasta on poistettu oksidikerros eli se on aktiivisessa tilassa. Pinnan lämpötilan on oltava riittävästi yli kastepisteen.

Riittävällä savunpoistolla varmistetaan, ettei pinnoituksen aikana pinnalle keräänny haitallista pölykerrosta. Termisen ruiskutuksen työn jälkeä arvioidaan vielä silmämääräisesti, kalvonpaksuusmittarilla ja vetokokeella.

Tuulimyllyjen laipat saivat kestävyyttä

FSP on toteuttanut Porissa myös toisen vaativan pintakäsittelyprojektin termisen ruiskutusmenetelmän avulla. Pintakäsittelykohteina olivat tuulimyllyjen laipat, jotka pinnoitettiin myös sinkkiruiskuttamalla.

Tuulimyllyjen laipat olivat osa Porin Tahkoluodon uuden tuulipuiston meriperustusta. FSP suoritti työn Porin Mäntyluodossa muun muassa öljyntuotantolauttoja valmistavalle Technip Offshore Finland Oy:lle.