FSP Strategia
2021-2025

FSP
tänään

Tarjoamme

PINTAKÄSITTELY- JA KORROOSIONESTOPALVELUT

+

LISÄPALVELUT

Visio

Maailman suurin ulkoistettujen pintakäsittelypalveluiden kumppani

FSP For Surface Protection Oy on yksi Euroopan johtavista teollisuuden pintakäsittelyalan yrityksistä ja tavoitteenamme on kasvaa alalla maailman suurimmaksi ulkoistettujen pintakäsittelypalveluiden kumppaniksi.

Kannattava kasvu perustuu huolelliseen suunnitteluun, oikeisiin valintoihin ja hallittuun tekemiseen. Asiakassuhteiden luomisen ja ylläpitämisen lisäksi mietimme aina, voiko omaa tekemistämme tehdä paremmin – onnistuisimmeko tuottamaan lisäarvoa ja kustannussäästöjä myös asiakkaillemme. Kehitämme jatkuvasti palveluitamme sekä toimintatapojamme ja standardoimme niitä helposti toteutettaviksi ja hyödynnettäviksi kaikkialla.

Missio

For Sustainable Surface Protection Vastuullista ja kestävää pintakäsittelyä

Vastuullisuus sisältyy pintakäsittelyprosessin kaikkiin vaiheisiin

FSP on asettanut ympäristötavoitteikseen VOC-päästöjen vähentämisen, hiilijalanjäljen pienentämisen sekä tuotannossa syntyvän jätteen määrän minimoinnin. Tavoitteet sisältyvät tuotantoprosessin kaikkiin vaiheisiin.

Tavoitteisiin päästäksemme olemme analysoineet pintakäsittelylaitostemme päästöt, energiankulutuksen sekä syntyvän jätteen määrän ja laadun yksikkökohtaisesti, selvittäneet keinoja niiden vähentämiseksi sekä tarttuneet toimeen.

Toimintatapamme

Yrityksessämme on vahva henkilöstöä osallistava kulttuuri ja toimintatapa, jonka olemme kiteyttäneet kolmeksi pääkohdaksi.

FIKSUSTI
SOVITUSTI
PALVELUALTTIISTI

VISIO: FSP TO NEXT LEVEL

1. KAIKKI LÄHTEE HENKILÖSTÖSTÄ

  • Järjestelmällinen johtaminen, strategia ja johtamisen työkalut arjen työkaluksi.

  • Turvallisuus, henkilöstön hyvinvointi ja motivaatio.

  • Henkilöstön ideat ja osallistava tapa johtaa.
  • Osaamisen kehittäminen ja osaamisen systemaattinen hallinta.

  • Kasvun mahdollistaminen työnantajamaineella ja rekrytoinnilla.

2. KANNATTAVUUSVAIHE

Kannattavuustavoite ebita 10%

STANDARDISOINTI- ONE FSP
Standardisoidaan nykyinen palvelutarjonta ja toimintatapa, jolloin se on helpompi myydä & toimittaa uusille asiakkaille, uusilla maantieteellisillä alueilla (skaalautuvuus)

ASIAKASFOKUSOINTI
Tähdätään asiakkuuksiin, jolla on systemaattinen pitkäjänteinen strategia itsellään. Valitaan asiakkaat, jotka vaativat laatua, ovat vakavaraisia ja etsivät kumppania toimittamaan pintakäsittelyä.

Nykyasiakkaiden hinnoittelun tarkastelu.

3. KASVUVAIHE

UUSIA PALVELUITA JA ULKOISTUKSET
Kasvua uusia palveluita kehittämällä (uudet teknologiat, IoT, uusi liiketoiminta-alue)

Tarjotaan asiakkaalle pintakäsittelyä ulkoistettuna palveluna. Olemme valmiita investoimaan, jos asiakas sitoutuu riittävän pitkään sopimukseen.

MYYNTI JA PITKÄN AIKAVÄLIN KASVUMAHDOLLISUUDET
Orgaaninen myynti ja kannattavien asiakkuuksien löytäminen. Myynnillinen asenne organisaatiolla.

Pitkällä aikavälillä tutkitaan kasvumahdollisuuksia: M&A (Mergers and acquisitions) vertikaalinen laajentaminen (mm. maaliedustukset. Kasvu maantieteellisesti, (1. Puola, 2 Muut maat).

4. MAINEVAIHE

MEDIATYÖ
MARKKINOINTI
FSP TARINA
FYYSINEN ILME

  • Maine työnantajana
  • Maine asiakkaalle
  • Yleinen tunnettuus