QHES-politiikka

FSP For Surface Protection Oy: toimintatapamme

Vastuullinen pintakäsittelypalvelu on toimintamme ydin. Palvelemme asiakkaitamme tuotantolaitoksissa sekä projektikohteissa. Tunnistamme asiakkaan vaatimukset ja sitoudumme täyttämään ne. Tarjoamme erilaisia lisäpalveluita ja asiantuntijapalveluita maailmanlaajuisesti. Tavoitteemme on olla asiakkaalle helppo ja kokonaisvaltainen pintakäsittelyratkaisu.

Haluamme että asiakas on tyytyväinen palveluumme.

Palvelumme laadun varmistamiseksi johtamisjärjestelmämme on sertifioitu. Järjestelmä on rakennettu standardien ISO 9001:2015-, ISO 14001:2015- sekä ISO 45001:2018 pohjalta.

Olemme sitoutuneet noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä muita sitovia velvoitteita.

Olemme sitoutuneet jatkuvan parantamisen periaatteisiin seuraamalla aktiivisesti pintakäsittelyalan innovaatioita. Kehitämme prosesseja niiden avulla.

Laadun lähtökohtana on kunkin prosessin, tehtävän tai työnkulun ominaispiirteiden ja turvallisen toteutustavan ymmärtäminen. Kehitämme toimintaamme jakamalla tietoa omien yksiköidemme parhaista käytännöistä ja oppimalla sidosryhmiltämme.

Jotta pääsemme tavoitteisiimme, on sekä johto että muu henkilöstö sitoutunut avoimeen yhteistyöhön asiakkaiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Henkilöstön hyvinvointi ja motivaatio ymmärretään keskeiseksi kannattavan liiketoiminnan ja hyvän asiakaspalvelun edellytykseksi. Tarjoamme koko henkilöstöllemme avoimen kanavan omien ideoiden ja innovaatioiden sekä turvallisuushavaintojen julkaisemiseen. Huomioimme  työturvallisuusriskit, niiden hallinta on tärkeä osa ammattitaitoamme. Huolehdimme henkilöstön työkyvystä ja toimimme terveyteen liittyvissä asioissa yhteistyössä henkilöstön ja työterveyshuollon ammattilaisten kanssa.

Olemme asettaneet toiminnalle ympäristöohjelman ja –tavoitteet, joiden avulla kehitymme ja pienennämme toimintamme haitallisia ympäristövaikutuksia sekä ehkäisemme haitallisia päästöjä. Tavoitteemme on tarjota ympäristöystävällisempiä ratkaisuja asiakkaillemme, hyödyntäen myös laajaa toimittajaverkostoamme.

Yhteyshenkilö

Kari Rinkinen

QHES- ja kehitysjohtaja
Työsuojelupäällikkö

Ota yhteyttä