Polyurea vahvistaa sakeutinaltaat Terrafamen teollisuusalueella

Kovassa kasvuvauhdissa oleva monimetalliyhtiö Terrafame valmistaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia maailmanmarkkinoille. Se on hyödyntänyt jo parin vuoden ajan FSP:n monipuolista pintakäsittelyosaamista Sotkamon kaivoksen metallitehtaan alueella.


Kumppanuus on sisältänyt tutkimus- ja kehitystyötä, pintakäsittelyurakoita ja polyurea-pinnoituksia.

Yhteistyö käynnistyi vuonna 2016 kokonaisvaltaisella tutkimus- ja kehitysprojektilla, jossa FSP lähti selvittämään Terrafamelle maalausjärjestelmää Sotkamon teollisuusalueen olosuhteisiin. Tätä aiemmin Terrafame oli tilannut pintakäsittelypalveluja eri yhteistyökumppaneilta.

”Vuonna 2016 aloitimme tutkimustyöt sijoittamalla kaivosalueelle koelevyjä, jotka olivat pinnoitettuja tai maalattu erilaisilla maalausjärjestelmillä. Seuraavana vuonna tutkimme, miten korroosio oli edennyt testilevyissä. Tämän tutkimuksen pohjalta määrittelimme parhaimman maalausjärjestelmän, joka sopisi korroosiosuojaksi Sotkamon kaivoksen metallitehtaan teräsrakenteille”, kertoo FSP For Surface Protection Oy:n laatu- ja kehitysinsinööri Jukka Savilampi.

Selvitystyön laukaisi liikkeelle erityisesti Terrafamen kunnossapidon työnsuunnittelija Jani Räisäsen diplomityö, jossa hän käsitteli korroosion vaikutusta teräsrakenteisiin. Kehitystyössä on ollut mukana myös Terrafamen kunnossapidon kehitysinsinööri Joni Seilonen.

Tuotantolaitteiden kestävyys vahvistuu

Tutkimus- ja kehitystyön lisäksi FSP on toteuttanut Sotkamon tehdasalueella pintakäsittelytöitä. Kohteina ovat olleet tehdasalueen teräsrakenteet sekä sakeutinaltaat.

Tavoitteena on Räisäsen mukaan vahvistaa tuotantolaitteiden pinnan kestävyyttä ja pidentää rakenteiden elinkaarta sekä saada elinkaarikustannuksiin lisää hallittavuutta.

Terrafamen tuotantolaitteilla valmistetaan nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia, jotka sopivat muun muassa ruostumattoman teräksen tuotantoon, korroosiosuojaukseen ja akuissa käytettävien kemikaalien valmistukseen. Tuotantoprosessiin kuuluvat louhinta ja malminkäsittely, bioliuotus sekä metallien talteenotto.

Terrafamen Joni Seilonen (vas.), Jani Räisänen sekä FSP:n Jukka Savilampi ovat yhteistyössä selvittäneet maalausjärjestelmää Terrafamen Sotkamon teollisuusalueen olosuhteisiin.

Ankara korroosiorasitus

”Pintakäsittely on erittäin tärkeässä asemassa, koska korroosio etenee nopeasti erityisesti ankarissa ilmasto-olosuhteissa”, Seilonen kertoo.
Perinteisen pintakäsittelytöiden lisäksi FSP on toteuttanut tehdasalueella äärimmäisiä olosuhteita kestäviä polyurea-pinnoituksia. Kohteina oli useita sakeutinaltaita, joiden kaikkien halkaisija oli 30 metriä.

Päämääränä oli saada Räisäsen mukaan altaista erittäin hyvin kulutusta kestäviä, sillä sakeutinaltaat ovat jatkuvasti kosteusrasituksessa eli täynnä nesteitä. Polyurea soveltui Savilammen mukaan erityisesti tähän, sillä se kestää erittäin hyvin upporasitusta ja on nopeasti kovettuva.

Polyurean vahvuutena on lujuus ja joustavuus, minkä takia se kestää kovaa kulutusta ja äärimmäisiä rasituksia. Tämän lisäksi se on saumaton ja vedenkestävä, mikä tekee siitä erinomaisen vedeneristeen. Urakat tehtiin kevään huoltoseisokin ja kesän 2018 aikana. Työn toteuttivat FSP:n sertifioidut pintakäsittelijät.

”Kokemuksemme ovat olleet tähän asti tuloksellisia ja myönteisiä. Jukka Savilampi on ollut FSP:ltä erittäin hyvä yhteyshenkilö, jonka kanssa projektit on käyty läpi. Työn jälki on ollut laadukasta alusta loppuun saakka. Dokumentointi ja laadunvalvonta ovat olleet erittäin hyviä. Poikkeamia ei ole ollut”, Räisänen kertoo.

”Yhteistyön aikana sekä aikatauluissa että budjetissa on pysytty. Jatkamme yhteistyötä tulevaisuudessa.”

TERRAFAME

  • Suomalainen monimetalliyhtiö.
  • Kehittää metalliteollisuuden kustannustehokkuutta uusilla toimintatavoilla.
  • Tuottaa tällä hetkellä nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia.
  • Kaivos ja metallitehdas sijaitsevat Sotkamossa.
  • Tavoitteena ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.
  • Liikevaihto noin 220 miljoonaa euroa (2017).
  • Työllistää suoraan noin 650 ammattilaista.