Pintakäsittelyasiantuntija Sami Pappinen: ”Konsultointi ja kokonaisratkaisut ovat alan tulevaisuutta”

”Pelkällä maalauksella ei pärjää”, pintakäsittelyasiantuntija Sami Pappinen sanoo suoraan. Hänen työnsä keskiössä ovat erityisesti laatuasiat ja pintakäsittelyn asiantuntijapalveluiden kehittäminen. ”Sisäisen laadun on oltava kunnossa, että voimme tarjota asiakkaille laadukasta työtä ja konsultoida laatuasioissa”, Pappinen myös linjaa.

Sami Pappinen aloitti syyskuussa 2019 FSP:n pintakäsittelyasiantuntijana. Asiantuntijan työkenttä on laaja, mutta erityisessä keskiössä ovat laatu sekä laatujärjestelmien kehittäminen ja jalkauttaminen.

FSP on Pappiselle tuttu jo vuosien takaa. Ennen FSP:lle siirtymistään hän työskenteli kolmisenkymmentä vuotta Valmetilla Jyväskylän Rautpohjassa ja ehti tuolloin tehdä parinkymmenen vuoden ajan yhteistyötä FSP:n kanssa.

– Kuin olisi kotiin tullut, Pappinen kuvailee uutta työpaikkaansa.

SISÄINEN LAATU ON YKKÖSASIA

Sisäiset auditoinnit ovat oleellisessa osassa laadun kehittämisessä. 

Käytännössä sisäinen auditointi tarkoittaa FSP:n oman pintakäsittelylaitoksen ja sen järjestelmien tarkastamista. Prosessien, menetelmien ja tietotaidon on oltava kunnossa, jotta standardien vaatimukset täyttyvät – ja ylittyvätkin.

– Aiemmin pintakäsittelylaitosten toimihenkilöt tekivät sisäisiä auditointeja ristiin, eli he vierailivat toistensa laitoksilla, Pappinen kertoo. – Nyt minä auditoin yhdessä QHES-päällikkö Kati Pajusen kanssa. Pajunen keskittyy erityisesti järjestelmäasioihin, ja minä taas käytännön pintakäsittelyyn. Teemme yhteistyötä myös Bureau Veritaksen kanssa.

Pappinen sanoo, että auditointityössä saadaan paras lopputulos avoimuudella ja yhteistyöllä.

– Kukaan ei pidä siitä, että vieras ihminen tulee tarkkailemaan työtä ja tekemään muistiinpanoja ja lopuksi kertoo, miten asiat pitäisi hoitaa, Pappinen sanoo. – Avoimella keskustelulla asioita sen sijaan voidaan muuttaa kaikkien parhaaksi. Tarkkailen kyllä aluksi työntekoa ja maalaamon olosuhteita, mutta sen jälkeen haluan keskustella työntekijöiden kanssa heidän näkemyksistään.

Pappinen uskoo myös siihen, että kehitystyössä pitää ymmärtää ja osata pintakäsittelylaitoksen käytännön työt.

– Sekä kommunikaatiota että pintakäsittelyn kehittämistä auttaa, että osaan itsekin ottaa maaliruiskun käteen. 

Pappinen korostaa auditointien ja muun sisäisen laadunvalvonnan merkitystä.

– Sisäinen laatu on ykkösasia. Jos oma laatu ei ole kunnossa, laatua ei voi myydä muillekaan, Pappinen kiteyttää. – Meille on keskeistä, että kaikki yksikkömme toimivat samalla tavalla laatuasioiden suhteen. Työt ja tuotteet vaihtelevat, mutta laatu ei saa vaihdella. Siksi laatuasioita viedään samalla tavalla eteenpäin kaikissa FSP:n yksiköissä. Uskon, että sisäinen laatu on myös hyvä referenssi: voimme näyttää, miten toimimme, ja tarjota samaa laatua ja toimintamallia myös muille.

FSP perusti marraskuussa 2019 uuden laaturyhmän. Ryhmä käsittelee reklamaatioita ja muun muassa tekee eri tahoille ja yksiköille kehitysehdotuksia – ja seuraa, että muutokset tapahtuvat.

KONSULTOINTIPALVELUJA PITÄÄ KEHITTÄÄ

Sami Pappinen sanoo, ettei pintakäsittelytyö ole muuttunut oleellisesti hänen työuransa aikana, vaikka esimerkiksi osa työstä on automatisoitunut.

– Tuotteet ja materiaalit ovat toki kehittyneet. Suurin muutos on, että itse pintakäsittelyn lisäksi nyt pitää kehittää ja tarjota palveluja sen ympärille. On tärkeää luoda kokonaisratkaisuja.

Pappinen tekee yhä tiivistä yhteistyötä entisen työnantajansa Valmetin kanssa.

– Toimin konsulttina ja tavallaan alihankkijan roolissa. Suunnittelen ja valvon pintakäsittelyprojekteja alkuvaiheesta valmiiseen tuotteeseen. Kokonaisvaltainen pintakäsittelyn konsultointi sisältää suunnittelun ja valvonnan lisäksi esimerkiksi tarkastuksia.

Pappinen uskoo, että tällaista asiantuntemusta tarvitaan jatkossa yhä enemmän.

– Kaikki asiakkaamme eivät voi olla pintakäsittelyn ja sen prosessien asiantuntijoita. Me voimme auttaa pintakäsittelyn suunnittelussa tai tarkistaa jo tehdyt suunnitelmat. Tarjoamme tukeamme lisäksi esimerkiksi pintakäsittelylaitosten suunnittelussa ja kehitystyössä peruskivivaiheesta kunnossapitoon saakka, Pappinen kuvailee.

– Ja toki vastaamme mielellämme myös pintakäsittelytyöstä, hän lisää hymyillen.

Konsultointi tähtää aina lisäarvon tuottamiseen.

– On win-win-tilanne, kun löydämme aiempaa kustannustehokkaammat toimintatavat tai esimerkiksi tarkoituksenmukaisemmat tuotteet asiakkaalle. Pintakäsittelyprosessin kokonaishinta laskee ja läpimenoaika lyhenee.

JUURISYYTÄ ETSIMÄSSÄ

Laaja työkenttä ja pintakäsittelyalan monitahoisuus eivät pelota Sami Pappista, päinvastoin.

– Olen aina sanonut, että viihdyn parhaiten, kun olen epämukavuusalueella ja on haasteita. Se pitää skarppina.

Pappista motivoi myös se, että kun ongelmaan paneutuu kunnolla, voi löytää pysyvän ratkaisun.

– Pintakäsittelyn haasteet ovat usein melko toistuvia, esimerkiksi tekemisestä johtuvat ongelmat ovat usein keskenään samankaltaisia. Tällaisia ongelmia ei saa sivuuttaa vaan on oltava kunnolla aikaa selvittää, mistä ongelma johtuu. Kun ongelman juurisyy löytyy, asia voidaan korjata.

KUKA?

Sami Pappinen
Pintakäsittelyasiantuntija
+358 50 317 1057
sami.pappinen@fspcorp.com

  • Työteknikko, maalari
  • FSP:n pintakäsittelyasiantuntija 9/2019 alkaen
  • Työskennellyt Valmetilla puhaltajana, maalarina, pintakäsittelyasiantuntijana ja maalauskoordinaattorina.
  • Paljasjalkainen jyväskyläläinen

Kiekkomies: pelaa ja seuraa jääkiekkoa. Harrastaa myös vaeltamista Lapissa ja ulkomailla sekä matkailua.