Pintakäsittelyä ja palosuojausta Porvoossa – Nesteen kanssa jo vuosikymmenien yhteistyö

Nesteen jalostamo Porvoon Kilpilahdessa on yksi Euroopan monipuolisimmista jalostamoista. Täällä valmistetaan yrityksen tärkeimpiä öljytuotteita sekä uusiutuvaa dieseliä. FSP on toiminut Kilpilahdessa jo vuosikymmenien ajan.

Neste Oyj:n jalostamokokonaisuus Porvoon Kilpilahdessa on vaikuttava. Usean tuotantolinjan, jakeluterminaalin, jätevesilaitoksen, sataman ja teknologiakeskuksen muodostamalla alueella työskentelee jatkuvasti noin parituhatta ihmistä, ja ajoittain työntekijöitä on jopa tuhansia enemmän. FSP on toiminut alueella 1960-luvulta saakka.

– FSP tekee esimerkiksi kunnossapidon huoltomaalauksia sekä palosuojapinnoituksia koko jalostamoalueellamme, kertoo Jyri Hyttinen, Nesteen Porvoon jalostamon aluevastaava. – Lisäksi on projektimaalausta, kuten uusien tuotantolaitosten tai säiliöiden pintakäsittelyä. 

Hyttisen vastuualuetta ovat erityisesti pintakäsittely ja passiivinen palonsuojaus. 

– Teemme joka vuosi säiliöhuoltoja, hitsaussaumojen paikkausmaalauksia ja huonokuntoisten teräsrakenteiden ja putkistojen huoltomaalauksia, Hyttinen esittelee. 

ITSENÄISTÄ YHTEISTYÖTÄ

Jyri Hyttinen on tyytyväinen yhteistyöhön FSP:n kanssa.

– FSP on meille perinteinen ja luotettava toimija. Työnjohto on osaavaa, ja työnjohtaja Jori Keronen on oikea supermies, hän kehuu. – Työt sujuvat hyvin jalostamon erityislaatuisista olosuhteista huolimatta. Meillä on esimerkiksi laajamittaiset lupaprosessit ja turvallisuusvaatimukset: yleisen työturvallisuuskortin lisäksi työntekijöillä pitää olla Nesteen oma koulutus. Keskustelemme turvallisuusasioista säännöllisesti FSP:n esimiesten ja henkilöstön kanssa.

Muuten työtä tehdään sujuvasti yhdessä ja erikseen.

– Soittelemme FSP:n ihmisten kanssa päivittäin ja toki törmäilemmekin, mutta FSP:n itseohjautuvuus on niin hyvä, ettei päivittäin tarvitse tavata ja palaveerata. Luottamus on kova, Hyttinen sanoo.

Hän kertoo, että tulevaisuudessa etenkin passiivinen palonsuojaus tulee lisääntymään. Passiivisella palonsuojauksella ennalta ehkäistään mahdollisen tulipalon leviämistä pintakäsittelyn keinoin.

– Käytämme siinä lämmön johdosta paisuvaa ja siten tulipaloa hidastavaa erikoispinnoitetta. Uusi kemikaaliasetus määrää suojaamaan uudet ja vanhat laitteet. Teemme sen takia myös uusiin putkiin putkituet ja palosuojaamme ne.

Parhaillaan Kilpilahdessa keskitytään myös kevään 2020 suurseisokin suunnitteluun ja resursointiin.

ESIKÄSITTELYÄ SISÄTILOISSA, MAALAUSTA PAKKASSÄÄSSÄ

Osa huoltomaalauksesta ja kunnossapitotyöstä tehdään jalostamoalueella, toiset työt taas FSP:n Kilpilahden pintakäsittelylaitoksilla.

– Sisätiloissa ei kannata tehdä vain uusia töitä, vaan esimerkiksi kunnossapidon esivalmistelutyöt kannattaa usein tehdä mieluummin laitoksella kuin paikan päällä. Esimerkiksi haluttu esikäsittelyaste voi olla sellainen, että siihen on vaikea päästä kentällä. Prosessiolosuhteisiin on myös joskus vaikea saada työlupaa työn vaarallisuuden tai esimerkiksi pölyn takia – sisällä asiat voidaan tehdä hallitusti, Jyri Hyttinen kuvailee.

Esikäsittely vaihtelee myös maalityypin mukaan. Joskus pitää päästä luokkaan ”erittäin tarkka käsinpuhdistus” tai ”hyvin huolellinen suihkupuhdistus”. Toisaalta tuote- ja menetelmäkehityksen myötä myös mahdollisuudet kenttätöihin laajenevat.

– Aiomme juuri testata paloeristemassaa, jota voidaan levittää pakkasellakin. Myös monet nykyisistä pintamaaleista sopivat pakkassäällä maalaamiseen.

Uusia materiaaleja ja menetelmiä etsitään yhteistyössä.

– Keskustelemme tarpeista, ja usein ehdotus tulee FSP:ltä.

LAADUNVALVONTAA SÄHKÖISILLÄ MITTAUSPÖYTÄKIRJOILLA JA PISTOKOKEILLA

Porvoon jalostamon töissä on tarkka laadunvalvonta.

– Työt tehdään aina Nesteen omien spesifikaatioiden mukaan; niiden taustalla ovat alan standardit, Jyri Hyttinen avaa vaatimuksia.

FSP suorittaa itse pintojen kalvonmittaukset ja täyttää sähköiset mittauspöytäkirjat, joiden avulla mittaustuloksiin voidaan tarvittaessa palata myöhemminkin. Lisäksi Neste tekee toisinaan pistotarkastuksia.

– Säiliömaalauksista teemme tarkemmat tarkastukset yhdessä, mutta luotamme kyllä niissäkin FSP:n omiin mittauksiin ja ilmoituksiin, Hyttinen kertoo.

Porvoon jalostamon lisäksi FSP toimii Nesteen jalostamoalueella Naantalissa. Myös Naantalissa FSP:n työt ovat kunnossapito- ja projektimaalausta.

Lue myös artikkeli:
Monipuolinen kokemus ja pitkät perinteet energia-alalta.