FSP Sustainable

FSP Sustainable -konsepti on vastauksemme ekologisemman pintakäsittelyn kysyntään

FSP on asettanut ympäristötavoitteeksi ja tutkimuskohteeksi hiilijalanjäljen pienentämisen eri pinnoitusteknologioiden käytössä.

Tarjoamme asiakkaillemme ympäristöystävällistä, vastuullista ja digitaalista palvelukonseptia kaikissa FSPn yksiköissä.

Toteutamme modernia hiilijalanjäljen tutkimista ja laskentaa yksikkökohtaisesti. Seuraamalla ja analysoimalla esimerkiksi maalaamoiden sinkojen tai ilmastoinnin energiankulutusta, pystymme tehokkaasti optimoimaan näiden käyttöä. Seuraamme myös aktiivisesti jätehuollon sujuvuutta.                    

Ympäristölle haitallisia maalien ohenteita kierrätetään mahdollisuuksien mukaan. Käytämme aina mahdollisuuksien mukaan korkeamman kuiva-ainepitoisuuden sisältäviä maaleja, jolloin ympäristölle haitallisia VOC -päästöjä syntyy vähemmän.

Teknologia ja tuotekehitys

Tuotantoa tehostetaan aina niin pitkälle kuin se on mahdollista ja järkevää. Etsimme jatkuvasti uusia teknologiasovelluksia ja prosessiratkaisuja, joilla saadaan kilpailuetua mm. nopeamman läpimenon muodossa. Ydinajatuksena on poistaa arvoa lisäämätöntä toimintaa eli ehkäistä hukkaa.

Simulointi ja optimointi

Simuloinnin tarkoituksena on selvittää laitosten kapasiteetti, tuotannon pullonkaulat sekä työpisteiden käyttöasteet. Tämän jälkeen suunnitellaan, miten resurssit; koneet, laitteet, tilat ja henkilöstö hyödynnetään parhaimmalla mahdollisella tavalla ja miten asetusajat saadaan minimoitua. Tuotannon simulointia pystytään hyödyntämään jo olemassa olevan toiminnan kehittämiseen sekä tukena uuden toiminnan alkaessa.

Tutustu myös

Kysy lisää FSP Sustainable -konseptista