AIVOT

AIVOT-sovellus on osa FSP:n ekologisempaa pintakäsittelystrategiaa

AIVOT-sovellus on patentoitu menetelmä ja järjestelmä, mikä toimii työkaluna tuotannon optimoinnissa, hallinnassa, seurannassa ja raportoinnissa.

AIVOT on yksi vastaus vihreämmän pintakäsittelyteknologian kysyntään. Sovellus kerää reaaliaikaista tietoa mm. linjastolla liikkuvan maalattavan kappaleen sijainnista sekä maalausolosuhteista, kuten lämpötila ja ilmankosteus. AIVOT seuraa prosessin vaiheaikoja, tuottavuusarvoja ja myös pullonkauloja. Tietojen avulla tuotantoprosessin kehittäminen tehostuu, kun kerätty tieto perustuu faktaan.

Tulevaisuudessa järjestelmä tulee myös keräämään tietoa tuotannon päästöistä ja energiankulutuksesta.

Teknologia & tuotekehitys

Tuotantoa tehostetaan aina niin pitkälle kuin se on mahdollista ja järkevää. Etsimme jatkuvasti uusia teknologiasovelluksia ja prosessiratkaisuja, joilla saadaan kilpailuetua mm. nopeamman läpimenon muodossa. Ydinajatuksena on poistaa arvoa lisäämätöntä toimintaa eli ehkäistä hukkaa.

Simulointi & optimointi

Simuloinnin tarkoituksena on selvittää laitosten kapasiteetti, tuotannon pullonkaulat sekä työpisteiden käyttöasteet. Tämän jälkeen suunnitellaan, miten resurssit; koneet, laitteet, tilat ja henkilöstö hyödynnetään parhaimmalla mahdollisella tavalla ja miten asetusajat saadaan minimoitua. Tuotannon simulointia pystytään hyödyntämään jo olemassa olevan toiminnan kehittämiseen sekä tukena uuden toiminnan alkaessa.

Tutustu myös

Kysymyksiä FSP:lle

Pintaa Syvemmältä -lehdessä haastatellaan usein ihmisiä: FSP:n asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja omia työntekijöitä. Tällä...

Lue lisää ⟶

Haluatko lisätietoja AIVOT-sovelluksesta?