Asiantuntijapalvelut

Pintakäsittelyn kehittäminen

Tarjoamme teollisuuden pintakäsittelyn tarkastus- ja konsultointipalveluita, joiden avulla yhteistyökumppanimme voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa, liiketoimintansa kehittämiseen sekä kokonaiskustannustensa alentamiseen.

Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää ja tarjota uusia pintakäsittelymenetelmiä. Tämä toimintatapa on yksi kumppanuuksiemme kulmakivistä ja saamamme palautteen mukaan erittäin arvostettua. Tunnistamme parannuskohteita auditoimalla tuotannon laatua ja tehokkuutta. Auditoinneissa tehtyjen havaintojen perusteella kehitämme olemassa olevia pintakäsittelyprosesseja. Ammattitaitoinen tiimimme suunnittelee ja toteuttaa myös pintakäsittelyn “greenfield”-projekteja.

Asiantuntijapalvelumme

Norjalainen pintakäsittelyn tarkastajien koulutus- ja sertifiointineuvosto FROSIO (Faglig Råd for Opplæring og Sertifisering av Inspektører innen Overflatebehandling) on standardoinut pintakäsittelyn tarkastajien pätevyysvaatimukset (NS 476). Pätevyys edellyttää riittävää alan teoreettista tietämystä sekä taitoa käyttää tarkastusvälineitä.

FROSIO auditoi kouluttajatahot ja myöntää hyväksymilleen kouluttajille oikeuden järjestää FROSIO-pintakäsittelytarkastajien koulutusta. Koulutuksen jälkeen FROSIO pitää tarkastajakandidaateille loppukokeen, jonka hyväksytysti suorittaneet voivat hakea FROSIO-tarkastajapätevyyttä.

Suomessa on tällä hetkellä reilut sata FROSIO 3 -tason tarkastajaa, FSP:lläkin useita.

Oli kyseessä uuden pintakäsittelylaitoksen rakentaminen tai vanhan laitoksen prosessin uudistaminen, projektissa on aina syytä olla mukana vastuullinen projektinjohtaja. Tuoreimpia esimerkkejä näistä ovat Raision ja Raahen pintakäsittelylaitokset, joissa projektinjohto ja käynnistysvaihe eli ramp-up toteutettiin FSPn ja rakennusurakoitsijan yhteistyönä.

Laadunvalvonta ja tarkastustoiminta on tärkeä osa pintakäsittelyprosessia, myös ilman erityisten standardien vaatimuksia. Sisäisen laadunvalvonnan lisäksi, FSP tarjoaa laadunvalvontapalveluitaan myös asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Sisäisen laadun on oltava kunnossa, että voimme tarjota asiakkaille laadukasta työtä ja konsultoida laatuasioissa.

Auditoinnit ovat oleellinen osa laadun kehittämistä. Auditointi tarkoittaa minkä tahansa tuotantoprosessin ja sen järjestelmien tarkastamista. Prosessien, menetelmien ja tietotaidon on oltava kunnossa, jotta standardien vaatimukset täyttyvät – ja ylittyvätkin. FSP pintakäsittelyasiantuntija toimii konsulttina ja tavallaan alihankkijan roolissa. Hän suunnittelee ja valvoo projekteja alkuvaiheesta valmiiseen tuotteeseen. Kokonaisvaltainen pintakäsittelyn konsultointi sisältää suunnittelun ja valvonnan lisäksi esimerkiksi tarkastuksia.

Tarjoamme tukeamme pintakäsittelylaitosten suunnittelussa ja kehitystyössä peruskivivaiheesta laitoksen kunnossapitoon saakka.

Pintakäsittelylaitoksissa on joskus tarve muuttaa joko koko prosessia tai prosessin osia. Me voimme auttaa pintakäsittelyn suunnittelussa tai tarkistaa jo tehdyt suunnitelmat. Tarjoamme tukeamme lisäksi esimerkiksi pintakäsittelylaitosten suunnittelussa ja kehitystyössä peruskivivaiheesta kunnossapitoon saakka.

Monella yrityksellä on oma maalaamo, mutta ei välttämättä alan syväosaamista tai uusinta tietoa. Me voimme tarjota yrityskohtaista koulutusta, jolla tiedot ja taidot saadaan ajan tasalle. Tarkastustoiminta, pintakäsittelymenetelmät, pintakäsittelytarpeen ennakointi ja arvio tämänhetkisistä pintakäsittelyprosesseista ja -menetelmistä.

Voimme tarjota koulutusta jokaisesta pintakäsittelyn osa-alueesta. Kohderyhmiämme ovat pintakäsittelyalan ammattilaiset, kuten myös muiden ammattien edustajia.

Arviointi- ja konsultointikäynti voi auttaa kehittämään ja helpottamaan työtä sekä prosesseja. Konsultointikäynnillä tutustutaan maalaamon nykytilanteeseen ja kartoitetaan tuotannon ja maalausprosessien vaihtoehtoja. Usein voidaan kertoa uusista vaihtoehdoista heti.

Arviointikäynnin tuloksena asiakas saa yhteenvetoraportin havainnoista ja suosituksista. Konsultointi muistuttaa koulutusta siinä, että usein asiakas, kehityskohteet ja -ehdotukset kuultuaan, oppii uutta, minkä jälkeen toimintaa on helppo uudistaa.

Tutustu myös

Kysymyksiä FSP:lle

Pintaa Syvemmältä -lehdessä haastatellaan usein ihmisiä: FSP:n asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja omia työntekijöitä. Tällä...

Lue lisää ⟶

Haluatko lisätietoja projekteista?