Monipuoliset palvelut kaikkiin teollisuuden tarpeisiin

Pintakäsittelypalvelut

Metallipintojen pintakäsittely erilaisin menetelmin on FSP:n ydinosaamista. Erilaisia pintakäsittelymenetelmiä hyödyntämällä voidaan parantaa pintojen korroosiokestävyyttä sekä ulkonäköä.

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalveluita tarjoava yksikkö mahdollistaa FSP:n pintakäsittelyasioiden erikoisosaamisen jakamisen myös oman yrityksemme ulkopuolelle.

Lisäarvopalvelut

Lisäarvopalvelut kattavat mm. asiakkaan tuotteiden osakokoonpanon, pakkaamisen, lisävarustelun, varastoinnin sekä toimittamisen loppuasiakkaalle.

Teknologiat ja ratkaisut​

FSP on asettanut ympäristötavoitteeksi ja tutkimuskohteeksi hiilijalanjäljen pienentämisen eri pinnoitusteknologioiden käytössä.