Monipuoliset palvelut kaikkiin teollisuuden tarpeisiin

Ulkoistuspalvelut

Pintakäsittelyalan edelläkävijänä tarjoamme teille operatiivista kumppanuutta – toimitte sitten alallanne paikallisesti tai kansainvälisesti.

Pintakäsittelypalvelut

Metallipintojen pintakäsittely erilaisin menetelmin on FSP:n ydinosaamista. Erilaisia pintakäsittelymenetelmiä hyödyntämällä voidaan parantaa pintojen korroosiokestävyyttä sekä ulkonäköä.

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalveluita tarjoava yksikkö mahdollistaa FSP:n pintakäsittelyasioiden erikoisosaamisen jakamisen myös oman yrityksemme ulkopuolelle.

Lisäarvopalvelut

Lisäarvopalvelut kattavat mm. asiakkaan tuotteiden osakokoonpanon, pakkaamisen, lisävarustelun, varastoinnin sekä toimittamisen loppuasiakkaalle.