Mobiilisovellus tuli maalaamoon ja virtuaalimaalaamo neukkariin – Digi on kaikkialla

– Olemme alan pioneereja digikehitystyössä, Rauli Yrjänä toteaa.

FSP:n kehityspäällikkö on tyytyväinen. Teollisen internetin kehittäminen etenee suunnitelmien mukaan, ja alkuvuodesta yrityksessä otettiin käyttöön sisäisen TellUs-palautejärjestelmän mobiiliversio. Sillä maalaamon työntekijät voivat helposti saada tietoa, raportoida havainnoistaan ja antaa myös kehitysideoita, joista on hyötyä niin rutiinihommissa kuin työn ja turvallisuuden kehittämisessä laajemminkin.

Mobiilisovellus on otettu hyvin vastaan – eikä se yllätä.

– Meillä on ideointiin ja aktiivisuuteen kannustava ilmapiiri. Lisäksi erilaiset hankkeet ja uudistukset ruokkivat itse itseään: kun päästään kokeilemaan uusia asioita ja puhumaan niistä, työntekijöiltä tulee jatkuvasti uusia ideoita, Yrjänä kiittelee. 

Osana palautejärjestelmän kehittämistä on videomuotoinen käyttöohje mobiilisovelluksen käyttämiseen.

– Uskon videoihin ja esimerkiksi lisätyn todellisuuden mahdollisuuksiin. Videolla voidaan usein varmistaa, että asiat ymmärretään: usein asia on helpompi kertoa liikkuvan kuvan kuin tekstin kautta, Yrjänä sanoo.

Kaikkea ei jätetä kuitenkaan kännykän ja mobiilisovelluksen varaan. Suunnitteilla ovat myös sähköiset infotaulut jokaiseen FSP:n yksikköön.

– Avoimuus ja tiedonkulku ovat meillä keskeisiä niin henkilöstön työhyvinvoinnin kuin laadun varmistamisen kannalta. Digitaaliset infotaulut helpottaisivat tiedon jakamista ja myös seuraamista, ja niiden sisältövirta voitaisiin osin automatisoida. 

VIRTUAALISTA HIEKKAPUHALLUSTA

Rauli Yrjänän tavoitteena on kehittää paitsi FSP:n omaa toimintaa myös lisätä vuoropuhelua ja kehitystyötä koko pintakäsittelyalalla.

Yhtenä esimerkkinä tästä hän mainitsee tutustumisen erään maalitehtaan maalausalustaan, eräänlaiseen maalaussimulaattoriin, jolla voi hiekkapuhaltaa ja maalata virtuaalisesti VR-lasien avulla.

– Tutustuimme virtuaalimaalaamiseen pääkonttorimme neuvotteluhuoneessa. Maalaamisen jälkeen pääsimme lukemaan lukuarvot ja tiedot esimerkiksi yli- tai alikalvosta, siis siitä, miten maalaaminen onnistui, Yrjänä kertoo. – Tällaisista innovaatioista voi olla hyötyä etenkin pintakäsittelyalan opiskelijalle tai uransa alussa olevalle maalarille.

Viime aikoina kehityspäällikkö on pohtinut myös mahdollisuutta mitata pintakäsittelylaitosten VOC-päästöjä automaattisesti. 

– Ympäristölupamme velvoittaa toimipisteitä laskemaan ja ilmoittamaan VOC-päästöt. Nyt laskelmat tehdään manuaalisesti ja määräajoin. Jos tähän toimintatapaan löytyisi automatisoitu ja jatkuvasti tietoa tuottava vaihtoehto, se helpottaisi mittaamista ja raportointia sekä säästäisi työaikaa. Uskon, että tähänkin asiaan löytyy ratkaisu, Yrjänä kertoo.

Kehityspäällikön intressit ja työkenttä ovat siis moninaiset. Rauli Yrjänä kehottaakin asiakkaita ja alan toimijoita olemaan aktiivisesti yhteydessä niin pienissä kuin suurissakin kysymyksissä, olipa kyse digi- tai muusta kehityksestä. Rauli Yrjänän tavoittaa sähköpostilla (rauli.yrjana@fspcorp.com) tai puhelimella (+358 40 519 0004).

Lue myös Rauli Yrjänän aiemmat haastattelut

ASIAKASYHTEISTYÖTÄ, JÄTEHALLINTAA JA MOBIILISOVELLUS – KATSAUS AJANKOHTAISIIN KEHITYSPROJEKTEIHIN
KEHITYSPÄÄLLIKKÖ RAULI YRJÄNÄ: HALUAMME HYÖDYNTÄÄ DIGITAALISUUTTA ASIAKKAIDEN JA KOKO PINTAKÄSITTELYALAN HYVÄKSI