Laadukas pintakäsittely on yhdistelmä materiaaleja, tekniikkaa ja osaamista

FSP:n toiminnalle ovat keskeisiä laatu, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys. Laatu on tätä kaikkea: oikeita materiaaleja, menetelmiä ja osaamista.

Kestävä kehitys korostuu materiaaleissa

Materiaalipuolella laatu ja laadun kehittäminen tarkoittaa alan aktiivista seurantaa ja myös kansainvälistä yhteistyötä. Pinnoista ja pinnoitteista on oltava runsaasti tietoa.

FSP tekee paljon yhteistyötä toimittajien kanssa niin Suomessa kuin ulkomailla. Ympäristöystävällisyyden ja kestävän kehityksen vaatimukset ovat jatkuvasti yhä tärkeämpiä myös pintakäsittelyalalla, ja tuoteinnovaatioita syntyy koko ajan. Esimerkiksi yliopistomaailmassa on viime aikoina tutkittu puuteollisuuden sivutuotteena syntyvän materiaalin ominaisuuksia korroosionestossa.

Toisinaan uutuuksien matka Suomeen kestää. 

Esimerkiksi polyureaa on käytetty Amerikassa yli 20 vuotta, mutta Suomessa se on edelleen uutta. Myös nanotutkimusta on tehty maailmalla vuosikymmeniä, ja myös FSP on kiinnostunut nanoteknologian mahdollisuuksista. Suomessa on jo käytössä nanokoon pintakäsittelyaineita, teollisen pintakäsittelyn alalla lähinnä suoja- ja puhdistusaineita.

Myös perinteisen maalikemian puolella tapahtuu jatkuvaa kehitystä esimerkiksi käsittely- ja kuivumisnopeuden sekä ympäristöystävällisyyden suhteen. 

Miten robotiikka muuttaa maalausalaa?

Oikea maalivalinta ei vielä johda laadukkaaseen pintakäsittelyyn, vaan myös työmenetelmillä on valtava rooli lopputuloksessa.

Uusista menetelmistä nyt on pinnalla etenkin robotiikan suunnittelu ja robotiikan implementoiminen tuotantoon. Tässä hyvänä vertailukohtana ja esimerkkinä on autoteollisuus, joka on ollut edelläkävijä robotiikan soveltamisessa. Autoteollisuuden puolelta pyritään tuomaan pintakäsittelymallit myös teollisuuden pintakäsittelyn puolelle.

FSP:ssä on selvityksessä sekä maalaus- ja suihkupuhdistusrobotteja, jotka soveltuisivat pienien kappaleiden käsittelyyn. Robottien ohjelmoiminen ei ole enää niin vaikeaa kuin ennen, ja robottien hinnat ovat tulleet alaspäin. 

Robotiikka tuo työhön tasaista laatua ja kustannustehokkuutta. Esimerkiksi robotisoitu maalauskammio maksaa itsensä pian takaisin.

Kaikki lähtee ihmisistä

Luonnollisesti laadukas työ on myös työntekijöiden osaamista ja hyvinvointia. Jatkuvan oppimisen ja kouluttautumisen merkitys kasvaa pintakäsittelytyössä, kun ala muuttuu nopeasti.

Moni tuotannon työntekijä voi olla huolestunut, että kustannustehokkaat robotit tekevät pian kaiken. Ihmisiä tarvitaan kuitenkin aina, mutta heidän työtehtävänsä voivat muuttua. Robotti toimii automaattisesti, mutta vaatii aina ymmärrystä ja valvontaa. 

Robotiikan voi ajatella myös parantavan työympäristön laatua. Robotit voivat hoitaa rankat työt tai sellaiset työvaiheet, joihin liittyy työturvallisuusriski, kuten altistuminen terveydelle haitalliselle metallipölylle tai liuotinhöyrylle.

SERTIFIKAATTI TAKAA LAADUN

Sertifikaatti kertoo, että yritys noudattaa tarkasti tiettyjä laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja terveysvaatimuksia. FSP:ssä on käytössä mm. nämä standardit:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001 
  • NORSOK