Laadukas pintakäsittely historialliselle maakaasuputkistolle Inkoossa

Historiallinen offshore-maakaasuputki Suomenlahden poikki Viron Paldiskista Suomen Inkooseen valmistuu käyttöön vuoteen 2020 mennessä. FSP vastasi Inkoon venttiiliaseman putkistojen pintakäsittelytöistä.

Historiallisen putkesta tekee se, että putki liittää Suomen ja Baltian eurooppalaisiin kaasuverkkoihin ja -markkinoihin.

Tavoitteena on parantaa Suomen ja Viron huoltovarmuutta ja energiaturvallisuutta, kun venäläiselle putkikaasulle tulee uusi vaihtoehto. Tätä nykyä molempien maiden kaasuntoimitukset ovat pitkälti Venäjän varassa, vaikkakin tankkereilla rahdataan Itämerellä nesteytettyä maakaasua.

Inkoon ja Paldiskin välille lasketaan noin 80 kilometriä pitkä merenalainen kaasuputki, jossa kaasu virtaa kaksisuuntaisesti markkinatilanteesta riippuen. Balticconnector on valmistuessaan yhteensä 150 kilometriä pitkä.

Suururakassa FSP vastasi Inkoon venttiiliaseman putkistojen pintakäsittelystä. Urakka asetti pintakäsittelylle korkeat laatuvaatimukset, koska putkistot sijaitsevat maan alla ja niiden on kestettävä vuosien varrella ankaraa mekaanista rasitusta. Putkiston suunniteltu käyttöikä on myös pitkä. Ennen urakan alkamista FSP konsultoi sopivien maalispeksien valinnassa.

 

TYÖN LAATU VASTASI ODOTUKSIA

Venttiiliaseman pintakäsittelyurakka eteni kahdessa vaiheessa. Ensiksi FSP pintakäsitteli venttiiliaseman putkistot Kulloon pintakäsittelylaitoksessa. Tämän jälkeen urakka jatkui vielä putkistojen hitsaussaumojen pintakäsittelyllä paikan päällä Inkoossa, jossa venttiiliasema on rakennettu osaksi kompressoriasemaa.

FSP vastasi Inkoossa myös maan alle jäävien putkien hitsaussaumojen ulkopuolisesta kutistepinnoituksesta. Osa mantereella olevista putkistoista jää maan päällisiksi ja osa peitetään soralla maan alle.

Pääurakoitsija Louhintahiekka on ollut tyytyväinen FSP:n työn laatuun urakan aikana.

”FSP on toteuttanut urakan joustavasti ja sovitussa aikataulussa. Kommunikointi on ollut sujuvaa FSP:n projektipäällikkö Pasi Kovalaisen kanssa”, kertoo Louhintahiekan putkistoista vastaava projektipäällikkö Arto Lahti.

Suomen osuuden hankkeesta toteuttaa valtionyhtiö Baltic Connector Oy ja Virossa valtio-omisteinen Elering AS. Pääurakoitsijana projektissa oli Louhintahiekka Oy ja pintakäsittelytöiden tilaajana MT Group.

BALTICCONNECTOR-HANKE

  • Putkea rakennetaan 21 kilometriä Suomessa ja 55 kilometriä Virossa.
  • Kompressori- ja mittausasemat sijaitsevat molemmin puolin Suomenlahtea: Inkoossa ja Paldiskissa.
  • Kaksisuuntaisessa putkessa voidaan kuljettaa 7,2 miljoonaa kuutiota kaasua päivässä.
  • Putki maksaa noin 250 miljoonaa euroa, josta EU rahoittaa 75 prosenttia.
  • Suomen valtio on pääomittanut putken toteuttavaa Baltic Connector -yhtiötä 30 miljoonalla eurolla.
  • Putki on määrä ottaa käyttöön vuonna 2020.

Suururakassa Inkoosta lähtee Viron Paldiskiin noin 80 kilometriä pitkä merenalainen kaasuputki, jossa kaasu virtaa kaksisuuntaisesti.

Urakka asetti pintakäsittelylle korkeat laatuvaatimukset, koska osa venttiiliaseman putkista jää maan alle ja niiden on kestettävä vuosien varrella ankaraa mekaanista rasitusta. Osa mantereen putkistoista jää maan päällisiksi.

FSP pintakäsitteli putkistojen hitsaussaumat Inkoon venttiiliasemassa, joka ole rakennettu osaksi kompressoriasemaa.