Koulutus ja konsultointi varmistavat asiakkaan osaamisen pintakäsittelyalan jokaisella osa-alueella

”Monella yrityksellä on oma maalaamo, mutta ei välttämättä alan syväosaamista tai uusinta tietoa. Me voimme tarjota yrityskohtaista koulutusta, jolla tiedot ja taidot saadaan ajan tasalle”, lupaa FSP:n pintakäsittelyasiantuntija ja laatupäällikkö Sami Pappinen. Hän auttaa työssään eri ammattiryhmiä ymmärtämään pintakäsittelytarpeita ja -mahdollisuuksia.

KONSULTOINNILLA ETEENPÄIN

Koulutuksen ohella konsultointi on osa Sami Pappisen työtä. Hän sanoo, että konsultoinnin ja koulutuksen tarve kasvaa, kun eri aloilla toimivilla yrityksillä ei ole enää itsellään laajaa tai uutta pintakäsittelyosaamista.

– Monilla yrityksillä on edelleen oma maalaamo, mutta vähitellen varsinaisen pintakäsittelyn tietotaito on vähentynyt. Silloin toimintaa ei usein tule uudistettua, vaan tehdään asiat vuodesta toiseen samoin kuin ennenkin, Pappinen kuvaa. 

Tällaisessa tilanteessa konsultointikäynti voi auttaa kehittämään ja helpottamaan työtä sekä prosesseja.

– Konsultointikäynnillä tutustun maalaamon nykytilanteeseen ja kartoitan tuotannon ja maalausprosessien vaihtoehdot. Usein voin kertoa uusista vaihtoehdoista heti, ja teen joka tapauksessa yhteenvedon sekä havainnoista että suosituksista. 

Konsultointi muistuttaa koulutusta siinä, että usein asiakas saa ahaa-elämyksen kehityskohteet ja -ehdotukset kuultuaan ja oppii uutta, minkä jälkeen toimintaa voidaan uudistaa. 

Koulutus- ja konsultointitoiminta ei ole tärkeää vain FSP:n kannalta vaan koko alaa ajatellen.

– Kun jaamme osaamistamme, autamme asiakkaitamme kehittämään liiketoimintaansa ja pysymään kilpailukykyisinä. Samalla kehitämme koko pintakäsittelyalaa, Sami Pappinen kiteyttää. – Mitä suurempia ratkaisuja voimme tarjota asiakkaillemme, sen tyytyväisempiä molemmat osapuolet voivat olla.