Koulutus ja konsultointi varmistavat asiakkaan osaamisen pintakäsittelyalan jokaisella osa-alueella

”Monella yrityksellä on oma maalaamo, mutta ei välttämättä alan syväosaamista tai uusinta tietoa. Me voimme tarjota yrityskohtaista koulutusta, jolla tiedot ja taidot saadaan ajan tasalle”, lupaa FSP:n pintakäsittelyasiantuntija ja laatupäällikkö Sami Pappinen. Hän auttaa työssään eri ammattiryhmiä ymmärtämään pintakäsittelytarpeita ja -mahdollisuuksia.

– Tarkastustoiminta, pintakäsittelymenetelmät, pintakäsittelytarpeen ennakointi ja arvio tämänhetkisistä pintakäsittelyprosesseista ja -menetelmistä. Voimme tarjota koulutusta jokaisesta FSP:n asiantuntijuuden osa-alueesta, kertoo Sami Pappinen.

Pappinen aloitti pintakäsittelyasiantuntijana ja laatupäällikkönä viime syksynä. Hän huomasi heti, että koulutus- ja asiantuntijapalveluille on tarvetta.

– Minulta on pyydetty koulutusta suoraan, ja osa kyselyistä on tullut myös muun organisaation kautta.

ETÄNÄ TAI PAIKAN PÄÄLLÄ, AINA ASIAKASKOHTAISESTI

Sami Pappinen kouluttaa pintakäsittelyalan ammattilaisia, mutta myös muiden ammattien edustajia. Hän on vastikään kouluttanut esimerkiksi kunnossapitoammattilaisia. Heidän on tärkeää osata ennakoida pintakäsittelytarvetta eli huomata, milloin pinnat tarvitsevat huoltomaalausta tai kokonaan uuden maalipinnan.

– Tämä, kuten kaikki muutkin koulutuksemme, suunniteltiin yhdessä asiakkaan kanssa, Sami Pappinen kertoo. – Useimmiten käyn mielelläni aluksi paikan päällä katsomassa tarkemmin, mistä on kyse ja millaisia koulutustarpeita ja -toiveita asiakkaalla on. Sitten suunnittelen koulutuksen rungon; koulutus on aina asiakkaan mukaan räätälöity.

Pappinen ei halua pitää koulutuksia, joissa hän esitelmöi yksin. Hän uskoo, että yhdessä tekemällä ja keskustelemalla asiat jäävät paremmin mieleen kuin vain kuuntelemalla ja diaesitystä seuraamalla.

– Yhdessä pohtimalla voimme löytää oikeat kysymykset ja myös vastaukset niihin. Avoin keskustelu jalostaa eniten tekemistä, hän kiteyttää.
 
Koulutus voidaan järjestää etäyhteyksilläkin.

– Esimerkiksi maalaamisen suunnittelusta tai yleisistä pintakäsittelyasioista voidaan hyvin pitää etäkoulutus. Jos taas pohditaan esimerkiksi tietyn pinnan tai materiaalin maalattavuutta, kappaleen luoksepäästävyyttä tai maalausluokkakriteerien täyttymistä, on yleensä helpompaa tavata ja käydä asiat läpi paikan päällä. 

KONSULTOINNILLA ETEENPÄIN

Koulutuksen ohella konsultointi on osa Sami Pappisen työtä. Hän sanoo, että konsultoinnin ja koulutuksen tarve kasvaa, kun eri aloilla toimivilla yrityksillä ei ole enää itsellään laajaa tai uutta pintakäsittelyosaamista.

– Monilla yrityksillä on edelleen oma maalaamo, mutta vähitellen varsinaisen pintakäsittelyn tietotaito on vähentynyt. Silloin toimintaa ei usein tule uudistettua, vaan tehdään asiat vuodesta toiseen samoin kuin ennenkin, Pappinen kuvaa. 

Tällaisessa tilanteessa konsultointikäynti voi auttaa kehittämään ja helpottamaan työtä sekä prosesseja.

– Konsultointikäynnillä tutustun maalaamon nykytilanteeseen ja kartoitan tuotannon ja maalausprosessien vaihtoehdot. Usein voin kertoa uusista vaihtoehdoista heti, ja teen joka tapauksessa yhteenvedon sekä havainnoista että suosituksista. 

Konsultointi muistuttaa koulutusta siinä, että usein asiakas saa ahaa-elämyksen kehityskohteet ja -ehdotukset kuultuaan ja oppii uutta, minkä jälkeen toimintaa voidaan uudistaa. 

Koulutus- ja konsultointitoiminta ei ole tärkeää vain FSP:n kannalta vaan koko alaa ajatellen.

– Kun jaamme osaamistamme, autamme asiakkaitamme kehittämään liiketoimintaansa ja pysymään kilpailukykyisinä. Samalla kehitämme koko pintakäsittelyalaa, Sami Pappinen kiteyttää. – Mitä suurempia ratkaisuja voimme tarjota asiakkaillemme, sen tyytyväisempiä molemmat osapuolet voivat olla.