Kohti hiilineutraalia pintakäsittelyä – ensimmäisenä maailmassa

Quality control at FSP's plant in Stargard

FSP For Surface Protection Oy, teollisia pintakäsittelyratkaisuja kansainvälisesti tarjoava yritys on asettanut ympäristötavoitteekseen toimia oman tuotannon suhteen hiilineutraalisti vuoden 2023 loppuun mennessä. Tavoite on kova. FSP otti kuitenkin haasteen vastaan tiettävästi ensimmäisenä pintakäsittelyalan yrityksenä maailmassa.

Hiilineutraaliuden saavuttaakseen FSP analysoi pintakäsittelylaitostensa hiilidioksipäästöt yksikkökohtaisesti vuoden 2021 osalta. Selvityksessä huomioitiin tuotantoprosessien, koneiden ja laitteiden energiankulutukset. Myös kiinteistöjen sekä ajoneuvojen päästöt selvitettiin. Selvityksen mukaan FSP:n hiilijalanjälki (GHG Protocol, scope 1-2) vuonna 2021 oli 6 430 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (t CO2e).

Osuudet vaihtelivat maittain, mutta kokonaistoiminnan merkittävimmät päästölähteet olivat sähkönkulutus (63%) sekä polttolaitosten tuottamat päästöt (29%). Haasteellista on, että yrityksellä on tuotantolaitoksia useissa maissa, ja se toimii niissä osana asiakkaiden prosesseja, jolloin vaikutusmahdollisuudet päästöihin eivät ole aina yksinkertaisia.

Tavoitteeseen sitoutumista helpottaa kuitenkin se, että yritys on tehnyt jo pitkään töitä hiilijalanjälkensä pienentämiseksi muun muassa materiaalivalinnoin sekä optimoimalla tuotantoprosesseja ja sähkönkulutusta. Yritys tekee myös yhteistyötä asiakkaiden ja maalivalmistajien kanssa kehittääkseen entistä paremmin niin kulutuskestävyyteen kuin ympäristöhaasteisiinkin vastaavia maaleja.

Saavuttaakseen hiilineutraaliuden tavoiteaikaan mennessä yritys tulee kompensoimaan jäljelle jäävät päästönsä sertifioiduilla päästövähennyksillä.

– Suuri osa asiakkaistamme on asettanut toiminnalleen hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteita ja moni heistä tähtää hiilineutraaliuteen. Työmme tukee heidän tavoitteitaan ja toimii samalla omana markkinavalttinamme, toteaa FSP:n toimitusjohtaja Jarno Huttunen.

Lisätietoja:

Jarno Huttunen
CEO
FSP For Surface Protection Oy
+358 50 400 2082
jarno.huttunen@fspcorp.com

FSP For Surface Protection Oy on yksi Euroopan johtavista teollisuuden pintakäsittelyalan yrityksistä. Yrityksen palveluksessa on yli 300 alan ammattilaista. Vuonna 2022 FSP:n liikevaihto on noin 26 M €.