Henkilöstöjohtaja Mari Rajakallio: Olen ylpeä FSP:n ammattilaisista

Tänä vuonna olemme eläneet poikkeuksellisia aikoja. FSP:n henkilöstöjohtaja Mari Rajakallio on silti luottavainen. Yrityksen työtekijät ovat joustavia ammattilaisia, jotka pärjäävät hyvällä asenteella ja monipuolisella tietotaidolla. Rajakallion omassa työssä korostuvat työkykyasiat ja jatkuva oppiminen. Hän on itsekin moniosaaja, joka hyödyntää työssään sekä terveys- että talousalan kokemusta.

– Olen ensimmäiseltä ammatiltani kätilö, Mari Rajakallio yllättää.

Terveydenhoitoalan koulutus ei kuitenkaan ole niin kaukana teollisen pintakäsittelyn maailmasta kuin äkkiseltään tuntuisi.

– Sairaanhoitajan tausta antaa minulle perusosaamista ihmisen fysiologiasta ja psykologiasta sekä myös ymmärrystä esimerkiksi kemikaalien riskeistä, mikä on oleellista alallamme, Rajakallio sanoo.

Sittemmin hän on opiskellut myös muun muassa taloushallintoa ja suorittanut MBA-tutkinnon. Rajakallio tuli FSP:lle viisitoista vuotta sitten talous- ja palkkahallinnon töihin ja siirtyi vähitellen henkilöstöhallinnon tehtäviin, joista hänellä oli aiempaa kokemusta muualta. Mari Rajakallio on toiminut FSP:ssä henkilöstöjohtajana vuodesta 2009.

– Tehtäväni on monipuolinen ja kiinnostava. Ja koska kyse on ihmisistä, tilanteet vaativat usein nopeaa toimintaa, se värittää työpäiviä. Toki työssä on myös tuttuja rutiineja, ja toisaalta tärkeä osa työtä on katsoa tulevaisuuteen, hän kuvailee.

KESKIÖSSÄ TYÖKYKY JA JAKSAMINEN

Pintakäsittelytyötä tehdään usein fyysisesti koettelevissa oloissa. Esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinongelmat ovat alalla yleisiä.

– Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota työnteon fyysisiin haasteisiin ja kehittäneet toimintamalleja, joilla voimme reagoida mahdollisimman nopeasti työkykyä uhkaaviin oireisiin ja ennaltaehkäistä pitkittyviä työkykyongelmia, Mari Rajakallio kertoo.

– FSP:lle on laadittu muun muassa korvaavan ja kevennetyn työn mallit sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn niin sanottu tules-hoitopolku.

FSP panostaa siihen, että työnteko on kaikin tavoin mahdollisimman turvallista.

– Työskentely pintakäsittelylaitoksilla ja vaihtuvissa projektikohteissa voi altistaa työtapaturmille. Pyrimme kaikin tavoin kiinnittämään erityistä huomiota työturvallisuuteen ja minimoimaan riskit. Riskien tunnistaminen, vaaratilanteiden havainnointi ja niiden kirjaaminen on osa ennaltaehkäisyä ja kuuluu osana kaikkien FSP-läisten työhön. Olemme myös tarkkoja suojautumisen kanssa, niin etteivät työntekijät altistu myöskään haitallisille kemikaaleille.

Ihmisen psyykkisellä jaksamisella on suuri merkitys työntekoon ja koko hyvinvointiin. Henkilöstöjohtaja kiittää FSP:n työntekijöiden joustavuutta, jaksamista ja yhteishenkeä erityisesti koronan aikaan.

– Poikkeustilanne aiheutti meillekin paljon muutoksia nopealla tahdilla. Osa toimihenkilöistä siirtyi etätöihin, mutta pintakäsittelyä ei voi tehdä etänä. Työntekijämme ovat kuitenkin olleet todella ymmärtäväisiä ja luotettavia, hoitaneet työnsä upeasti myös poikkeusoloissa. Olen usein ajatellut, miten haastavaa arki oli monessa perheessä keväällä, kun vanhempien piti käydä töissä, mutta lapset olivat etäkoulussa kotona, Rajakallio pohtii.

KAIKKI LÄHTEE OSAAMISESTA

Henkilöstöjohtajan työkenttää ovat myös työssäoppimiseen ja koulutukseen liittyvät asiat.

– Aloitamme juuri strategiatyöskentelyä. Näemme, että osaamisen ylläpito ja lisääminen ovat avainasemassa sekä työntekijän että yrityksen kannalta. Osaaminen on se, jolla yritys voi erottautua ja menestyä, Rajakallio sanoo.

– Lähtökohtaisesti suhtaudummekin aina positiivisesti oppimisen ja osaamisen kehittämiseen. Emme sano yleensä ”ei”, jos työntekijä haluaa päästä koulutukseen.

Tapoja oppia ja kehittyä omassa työssä on valtavasti.

– Kannustamme myös työkiertoon ja liikkumiseen toimipisteiden välillä. Vaikka ensin voi tuntua, etteivät maalaamojen prosessit eroa juurikaan toisistaan, voi työrupeama toisessa toimipisteessä olla hyvin antoisa.

Asiakkaidemme tuotteet eri toimipisteissä ovat erilaisia ja työkaverit uusia, ja uusi opettaa aina. Oppia ja kokemuksia on myös tärkeää jakaa, ja FSP:ssä niin tehdäänkin.

– Kuuntelen usein ylpeänä, kun ammattilaisemme kertovat työstään. Heillä on valtavasti tietotaitoa!

Mari Rajakallio
Henkilöstöjohtaja
mari.rajakallio@fspcorp.com

  • Sairaanhoitaja (kätilö), opiskellut myös taloushallintoa ja kasvatustiedettä, MBA
  • FSP:ssä vuodesta 2005, henkilöstöjohtajana vuodesta 2009
  • Kahden nuoren äiti, harrastaa lätkä-äidin toimia nuorimmaisen kanssa ja rock- konsertteja vanhimman poikansa kanssa: ”Kuuntelen musiikkia kaikkiruokaisesti, mutta mitä rockimpi, sen parempi. Käymme pojan kanssa konserteissa ulkomailla saakka.”
  • Ikiomia harrastuksia kävelylenkit ja puutarhatyöt.